<<
>>

Додаток R

(обов’язковий)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11.10.2007 № 404/142-38

Господарський суд Волинської області розглянув матеріали у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БІО ЛАТ" до приватної виробничо-комерційної фірми Гранд-Агро" про стягнення 299 217,11 грн.

Суддя: Філатова С. Т.

Представники:

- від позивача – Жолудь І. О., дов. № 252 від 24.09.2007 р.;

- від відповідача – Михайловський С. В. – дов. від 01.12.2006 р.

Суть спору:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БІО ЛАТ" звернулося з позовом до приватної виробничо-комерційної фірми "Гранд-Агро" про стягнення 299 217,11 грн, у т.ч. 274 659 грн на

Продовження додатка R

повернення коштів, сплачених за договором купівлі-продажу № 02-БА від 14.03.2007 р., 14 304,85 грн пені за період з 01.04.2007 р. по 24.07.2007 р. згідно з п. 4.1 договору, 7726,71 грн інфляційних втрат за період із квітня по червень 2007 р., 2526,55 грн 3% річних за період із 01.04.2007 р. по 24.07.2007 р. згідно зі ст. 625 ЦК України.

Позовні вимоги обґрунтовує (заява про правове обґрунтування позовних вимог № 301 від 04.10.2007 р.) посиланням на ч. 2 ст. 693 ЦК України, якою передбачено, що, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець мас право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Розгляд спору відкладався згідно зі ст.77 ГПК України через неявку відповідача та неподання витребуваних судом доказів.

У судовому засіданні відповідач у поясненні від 11.10.2007 р. повідомляє, що заборгованість у сумі 299 217,11 грн визнає повністю, пояснює її важким фінансовим становищем підприємства.

Господарський суд, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши додані до матеріалів справи документи,

ПОСТАНОВИВ:

14.03.2007 р.

між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІО ЛАТ" та приватною виробничо-комерційною фірмою "Гранд-Агро" був укладений договір купівлі-продажу № 02-БА, згідно з яким продавець (відповідач) зобов'язується передати в строки, визначені цим договором, у власність покупця (позивача) добриво NPK 16:16:16, позивач зобов'язується прийняти товар і оплатити його вартість. Сума договору становить 274 659 грн.

Пунктом 2.2 договору встановлено, що позивач проводить передоплату товару впродовж 2 днів з дня підписання договору шляхом перерахування коштів у розмірі суми договору на розрахунковий рахунок відповідача.

На виконання умов договору позивач перерахував відповідачу кошти в сумі 274 659 грн за платіжним дорученням № 51 від 20.03.2007 р. згідно з рахунком фактурою № СФ-00000ІЗ від 14.03.2007 р.

Відповідно до ст. 174 ГК України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та в результаті дій суб'єктів, з якими закон пов'язує настання правових наслідків. Унаслідок

Продовження додатка R

укладення договору та дій позивача з відправлення продукції між сторонами виниклі зобов'язання, урегульовані ст. 655 ЦК України, згідно з якою одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Пунктом 3.1.1 договору передбачено, що відповідач зобов'язаний передати товар позивачу на умовах і в строк, зазначений у цьому договорі, впродовж 10 календарних днів з моменту отримання коштів на рахунок продавця, тобто до 30.03.2007 р.

Відповідач поставку товару не здійснив, що призвело до звернення кредитора з позовом до суду.

Заборгованість на день розгляду спору становить 274 659 грн, підтверджується договором купівлі-продажу № 02-БА від14.03.2007 р., платіжним дорученням № 51 від 20.03.2007 р., рахунком-фактурою № СФ-0000013 від 14.03.2007 р., визнається відповідачем у поясненні від 11.10.2007 р.

та підлягає стягненню з приватної виробничо-комерційної фірми "Гранд-Агро" на підставі п. 2 ст. 693 ЦК України, ст. 193 ГК України, згідно з яким, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, то покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати. Учасники господарських відносин мають виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання – відповідно до вимог, що в певних умовах звичайно ставляться. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконане належним чином.

На підставі ст. 230–232 ГК України учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити в разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня) у розмірі, передбаченому законом або договором.

Вимоги позивача щодо стягнення пені в сумі 14 304,85 грн за період з 01.04.2007 р. по 24.07.2007 р. обґрунтовані та підлягають задоволенню згідно зі ст. 230–232 ГК України, п. 4.1 договору.

Продовження додатка R

Статтею 625 ЦК України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене, вимоги позивача щодо стягнення інфляційних втрат у сумі 7726,71 грн за період з квітня по червень 2007 р., 2526,55 грн 3% річних за період з 01.04.2007 р. по 24.07.2007 р. згідно зі ст. 625 ЦК України вважати обґрунтованими.

Оскільки спір до суду доведений з вини відповідача, витрати зі сплати державного мита в сумі 2823,86 грн та 118 грн платежу за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу слід віднести на нього відповідно до ст.

49 ГПК України.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. 625, 655, п. 2, 3 ст. 693 ЦК України, ст. 174, 193, 230–232 ГК України, ст. 44, 49, 82–85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з приватної виробничо-комерційної фірми "Гранд-Агро" (м. Луцьк, вул. Кафедральна, 10; р/р 26008010000818 у Волинській філії "УніКредит Банк" м. Луцьк, МФО 300744, код ЄДРПОУ 21738483) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БІО ЛАТ" (с. Шаповалівка Конотопського району Сумської області, пл. Жовтнева, 4; р/р 26004009118000 в AT "Каліон Банк Україна", МФО 300379, код ЄДРПОУ 34072544)

3. 274 659 грн основного боргу, 14 304,85 грн пені, 7726,71 грн інфляційних втрат, 2526,55 грн 3% річних, 2823,86 грн витрат на сплату державного мита та 118 грн платежу за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Видати наказ після набрання рішенням чинності.

Суддя С. Т. Філатова

<< | >>
Источник: Горевий В. І.. Господарський процес. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Суми : Сумський державний університет,2013. – 308 с.. 2013

Еще по теме Додаток R:

 1. Додаток І
 2. Додаток А ( обов’язковий) Структурні підрозділи, посадові особи, відповідальні за ведення претензійної роботи
 3. Додаток Б ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації претензій, які пред’являються підприємствам
 4. Додаток В ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації претензій, які пред’являються до підприємства
 5. Додаток Г ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації позовних заяв, які подаються підприємством
 6. Додаток Е ( обов’язковий)
 7. Додаток Ж
 8. Додаток И
 9. Додаток К
 10. Додаток Л
 11. Додаток М
 12. Додаток Н
 13. Додаток V
 14. Додаток 32 Президентські вибори 1999 p. в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -