Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядноїдокументації

1. Розгляд і затвердження землевпорядної документації проводиться в такому порядку:

а) прогнозні матеріали, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель і схеми землеустрою після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування;

б) проекти створення нових землеволодінь і землекористувань після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування;

в) проекти відведення земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності затверджуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки;

г) проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погод­ження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями розглядаються і затверджуються власниками землі або землекористувачами;

ґ) робочі землевпорядні проекти, пов'язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, раціональним їх використанням, розгляда­ються і затверджуються замовниками цих проектів.

2. Зміни до землевпорядних проектів та інших матеріалів з питань зем­леустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, які затвердили ці проекти.

3. Прогнозні матеріали використання і охорони земель, проекти землеустрою, матеріали державного земельного кадастру, проекти з питань використання і охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічні матеріали обґрунтувань використання і охорони земель підлягають державній експертизі, яка здійснюється органом по земельних ресурсах відповідно до закону.

До частини першої. "Документація із землеустрою розробляється на основі завдання на розробку відповідного виду документації, затвердженого замовником" (ст. 29 ЗУ "Про землеустрій"). Розроблені відповідно до правил ст. 185 ЗКУ та ЗУ "Про землеустрій" проекти землеустрою підлягають затвердженню суб'єктами, переліченими в коментованій нормі відповідно до їх компетенції. Реалізація документації із землеустрою можлива лише після її затвердження.

До частини другої. Внесення змін до проектної документації із землеустрою здійснюється розробниками документації із землеустрою, тобто юридичними чи фізичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону. Підставами можуть бути рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; укладені договори між землевласниками і землекористувачами та розробни­ками документації із землеустрою, судові рішення тощо, що стали передумовою розробки змінюваної документації.

До частини третьої. Коментована норма визначає, що деякі види землевпорядних матеріалів підлягають державній експертизі, яка здійснюється органом по земельних ресурсах відповідно до закону. Таким законом є ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документаці'ї". Державна землевпорядна експертиза (експертиза землевпорядної документації) — "діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об 'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також: підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об 'єктів експертизи" (ст.

1 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації"). Здійснення експертизи регламентується ч. З ст. 186 ЗКУ, ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації"", Наказом Держкомзему України "Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації" від 03.12.2004 №391, ПКМ від 12 липня 2006 р. №974 "Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку".

Види землевпорядної документації, що підлягають обов'язковій державній експертизі, визначаються ст. 9 Закону. Можлива також вибіркова експертиза землевпорядної документаці'ї, експертиза якої не є обов'язковою (ст. 10 Закону).

Виконавцями державної експертизи є експерти, якими можуть бути спеціалісти, котрі мають вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіють навичками аналізу експертної інформації, а також мають практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років (ст. 23 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації").

Відповідно до ст. 32 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації" державна експертиза проводиться шляхом розгляду документації та матеріалів, а за необхідності - шляхом проведення обстежень у натурі (на місцевості). При проведенні державної експертизи досліджуються, перевіряються, аналізуються та оцінюються дотримання вимог законодавства та встановлених стандартів, норм і правил при прийнятті проектних рішень, відповідність передбачених документацією заходів вимогам раціонального використання та охорони земель, а також дотриманню законних прав та інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів, держави і суспільства, еколого-економічна ефективність проектних рішень щодо запобігання їх негативного впливу на стан земельних ресурсів, суміжні земельні ділянки, ландшафт тощо.

Процедура проведення експертизи врегульована Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 03.12.2004 №391 "Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації" і включає власне перевірку наявності та повноти необхідних документів і матеріалів щодо об'єктів державної експертизи та їх реєстрацію, аналітичне опрацювання документів чи матеріалів, а в разі необхідності - проведення обстежень у натурі (на місцевості). Результатом проведення державної експертизи є висновок державної експертизи, який повинен містити оцінку допустимості та можливості прийняття рішення щодо об'єкта державної експертизи. Висновок затверджується "спеціально упо­вноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи" (ч. 8 ст. 35 Закону), на сьогодні - територіальним органом Держкомзему України обласного рівня.

Статистичні дані щодо проведення державної землевпорядної експертизи такі: у Держкомземі України в 2006 році проведено державну землевпорядну експертизу 1800 одиниць проектно-технічної документації, в т. ч. оцінено: позитивно - 839 (46,6 %), нега­тивно - 239 (13,3 %), повернуто на доопрацювання - 722 (40,1 %)450.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядноїдокументації:

 1. Стаття 186. Грабіж
 2. Статья 186. Срок доверенности
 3. §1. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ
 4. Статья 186. Грабеж
 5. Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження
 6. §2. Общие вопросы методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ
 7. Земельний закон, затверджений Українською Центральною Радою (18 січня 1918 р.)
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
 9. § 3. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ В СУДІ касаційної інстанції та її розгляд
 10. ПОСТАНОВА Української Центральної Ради щодо затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
 11. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З 01.12.2004№ 136/5 Про затвердження Порядку витребування та проведення перевірки виконавчого провадження
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -