<<
>>

§ 5. Проведення голосування І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Перемога на виборах забезпечується здебільшого тим, що більшість людей голосують не «за», а «проти».

Френк Адамс

Голосування на виборах Президента України здійснюється за допомогою виборчих бюлетенів для голосування, форма і текст яких, а також форма бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів (текст бюлетеня для повторного голосування — не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування).

До виборчого бюлетеня вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності кандидата, суб’єкта висунення кандидата. Праворуч напроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України» і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.

Виборчий бюлетень повинен містити роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів (дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначені місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 % перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.

Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві- виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється спеціальною контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків), та кандидатів у Президенти України не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для голосування в день виборів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. Виборчі бюлетені для повторного голосування повинні бути виготовлені у тому ж порядку не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

Голосування проводиться у спеціально відведених та облаштова- них приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок.

Виконавчі органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, які придатні для облаштування відповідно до вимог закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією.

Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок — великих (стаціонарних) та малих (переносних); вони виготовляються з прозорого матеріалу.

У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов’язковому порядку розміщує плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення виборчого законодавства, а також інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України.

Голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8 до 20 години. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

Про час і місце голосування дільнична виборча комісія повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць — напередодні дня виборів.

Дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п’ять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих ДВК. Ці відомості секретар комісії заносить до протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Голова ДВК на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам ЗМІ по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки вона пломбується або опечатується печаткою ДВК, після чого у неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується зазначеними особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею аналогічну процедуру. Після опечатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Малі (переносні) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог закону.

При проведенні голосування на виборчій дільниці член ДВК на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред’явлення виборцем одного із документів, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня на контрольному талоні останнього та у списку виборців. Член комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені та контрольному талоні.

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування і потім опускаються заповненими у виборчу скриньку. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Проте виборець, який внаслідок фізичних вад не може зробити це самостійно, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримати жодного кандидата на пост Президента України. У разі не- підтримання жодного кандидата виборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти слів: «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України».

Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.

У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт.

О 20 годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які перебувають у приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встановленого законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким законом надано право бути присутніми на її засіданні.

Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені нею з урахуванням того, що вони повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Членам виборчої комісії видаються виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана переносна виборча скринька. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Засідання дільничної виборчої комісії починається одразу по закінченні голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню. Встановлена у підсумку підрахунку кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Далі виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу.

Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата, та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних комісія складає акт із зазначенням встановленої причини такого розходження, який підписується присутніми членами комісії.

Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності лише таких обставин:

1) випадків незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених законом; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більше ніж на десять відсотків кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці.

Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт, на підставі якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії цього протоколу, засвідчені головою і секретарем ДВК та скріплені печаткою комісії, про що складається відповідний акт.

Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до окружної виборчої комісії та передаються на її засіданні.

При цьому зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а також зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборців дільниці, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається за допомогою технічних засобів зв’язку до відповідної окружної виборчої комісії.

З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає своє засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні комісії. На засіданні окружної виборчої комісії приймаються, розглядаються та оголошуються протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на відповідних виборчих дільницях, а також передаються інші документи ДВК, передбачені законом.

У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог закону. Під час розгляду цього питання ДВК подані до ОВК примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії.

Дільнична виборча комісія зобов’ язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку бюлетенів. Після цього протокол з поміткою «Уточнений» транспортується і передається окружній виборчій комісії.

За наявності скарг, заяв, відповідно оформлених актів, складених кандидатами, їх довіреними особами та офіційними спостерігачами, про порушення вимог закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, а також актів або письмових заяв про порушення вимог закону під час транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців та інших документів, окружна виборча комісія може (а у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами — зобов’язана) прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Такий підрахунок здійснюється окружною виборчою комісією з обов’язковою участю членів дільничної виборчої комісії, про що складається відповідний протокол.

У разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців окружною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

Після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою «Уточнений», на підставі протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів ДВК, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку із спеціальних та закордонних виборчих дільниць, а у разі повторного підрахунку голосів виборців — також протоколу ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окружна виборча комісія встановлює підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу, про що складає відповідний протокол.

Перший примірник цього протоколу разом з відповідними протоколами та актами ДВК, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах територіального виборчого округу, окремими думками членів ОВК, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими ОВК за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії.

Окружна виборча комісія зобов’ язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не пізніше як на п ’ятий день з дня проведення виборів незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу забороняється.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів ОВК про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів встановлює результати голосування, про що складає відповідний протокол.

ЦВК може продовжити не більш як на один день зазначений термін у разі необхідності надання окружній виборчій комісії часу для подання протоколу з позначкою «Уточнений». У разі неподання до Центральної виборчої комісії у встановлені законом терміни, протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого) Центральна виборча комісія встановлює результати виборів у цьому окрузі на підставі наявних протоколів дільничних виборчих комісій.

Протокол про результати голосування у день виборів Президента України зобов’язані підписати голова, заступники голови, секретар та інші члени Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу. Однак непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія оформлює протокол про підсумки голосування, в якому зазначаються прізвище та ініціали кандидата, обраного Президентом України.

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування жоден кандидат не був обраний, Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів.

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування жоден кандидат не був обраний, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування.

Повідомлення про результати голосування та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками цього голосування рішення, публікується нею в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголошує результати виборів Президента України, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є оголошення головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії результатів виборів Президента України. Витяг з протоколу засідання ЦВК про офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів. Новообраний Президент України набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Для участі в урочистому засіданні Верховної Ради з приводу складення присяги новообраним Президентом України запрошуються Голова Центральної виборчої комісії, Голова Конституційного Суду України та інші особи, списки яких Голова Верховної Ради України узгоджує з новообраним Президентом України та Головою Конституційного Суду України.

Головуючий на урочистому засіданні Верховної Ради надає слово Голові Центральної виборчої комісії (у разі його відсутності — заступнику Голови Центральної виборчої комісії) для оголошення результатів виборів глави держави.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України. Він повідомляє стосовно виконання новообраним Президентом України усіх конституційних вимог щодо несумісності з посадою глави держави та відсутності інших обставин, що унеможливлюють складення ним присяги, запрошує до трибуни новообраного Президента України, вручає йому текст присяги Українському народові, визначений Конституцією України.

Новообраний Президент України, поклавши руку на Конституцію України, проголошує присягу Українському народові, підписує її текст і передає Голові Конституційного Суду.

Після складення новообраним Президентом України присяги Голова Конституційного Суду України оголошує про те, що новообраний Президент України склав присягу Українському народові відповідно до ст. 104 Конституції України і вступив на пост Президента України. Голова Конституційного Суду передає головуючому на урочистому засіданні Верховної Ради текст присяги Українському народові, підписаний новообраним Президентом України.

Голова Центральної виборчої комісії вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України, а Голова Конституційного Суду — офіційні символи влади Президента.

Після цього Президент України з парламентської трибуни проголошує звернення до Українського народу (інавгураційну промову).

<< | >>
Источник: Теліпко В.Е.. Юридичний путівник виборця. Навч. практ. посіб. — К.,2010. — 336 с.. 2010
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме § 5. Проведення голосування І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

 1. 2. Вибори в Україні
 2. 3. Установча функція Верховної Ради України
 3. 2. Порядок виборів Президента України і вступу його на посаду
 4. 3. Конституційний Суд України
 5. §1. Система органів виконавчої влади України
 6. КОНСТИТУЦIЯ УКРАЇНИ
 7. 1.2. Еволюція національного законодавства про надання послуг у сфері освіти в контексті європейського вибору
 8. Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України
 9. § 4. Еволюція виборчого законодавства України
 10. § 6. Оптимальна виборча система для національних виборів
 11. § 3. Передвиборна агітація на виборах Президента України
 12. § 5. Проведення голосування І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 13. ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ОКРЕМА УХВАЛА 3 грудня 2004 року
 14. Розділ II. Утворення Української Народної Республіки. Державний лад і право УНР. III Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.)
 15. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 р.)
 16. Конституція України (28 червня 1996 р.)
 17. Карпатська Україна
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -