<<
>>

Видатки державного бюджету.

Видатки державного бюджету — це кошти, які спрямовують на здійснення програм і заходів, які передбачені законом про бюджет на поточний рік. Видатки державного бюджету розподіляють за економічним змістом, за головними розпорядниками державного бюджету, за функціями держави та між бюджетними програмами.

За економічним змістом видатки поділяють на поточні, капітальні та видатки на кредитування. До поточних видатків належать ті, що використовуються протягом поточного року, — оплата праці, придбання необхідних матеріалів, комунальні послуги тощо.

Залежно від особливостей діяльності бюджетної установи, функцій, які виконує орган державної влади, склад цих витрат може суттєво відрізнятися. До капітальних видатків бюджету належать насамперед виграти на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт. Також капітальними є витрати на придбання обладнання, машин тощо, які будуть використовуватися протягом тривалого часу. За рахунок капітальних ви трат створюються також державні резерви, призначені для використання в надзвичайних ситуаціях, у військовий час. Отже, капітальні витрати — це витрати, які використовуються протягом тривалого часу — більше ніж один рік.

Надзвичайно важливим є поділ видатків за гаіонними розпорядниками бюджетних коштів. Головними розпорядниками є міністерства, державні комітети, інші центральні органи державної виконавчої влади, Конституційний, Верховний та вищі спеціалізовані суди, Генеральна прокуратура, Національна академія наук тощо усього майже 90 органів влади та установ. Розпорядниками коштів є різноманітні бюджетні установи та організації — аж до окремих шкіл, лікарень, театрів тощо, які безпосередньо забезпечують виконання певних функцій

ТІ

держави. Кожен головний розпорядник коштів отримує певні обсяги бюджетних асигнувань, у межах яких він може брати на себе певні бюджетні зобов’язання.

Бюджет також передбачає поділ бюджетних коштів за функціональним призначенням. Серед різновидів видатків за функціональним призначенням - видатки на оборону, охорону здоров’я, житловокому- нальне господарство, економічну діяльність, освіту тощо. При цьому перелік функціональних призначень може з часом змінюватися, він визначається при прийнятті закону про бюджет на поточний рік.

При прийнятті бюджету кошти в ньому в межах функціональних призначень і головних розпорядників бюджетних коштів розподіляються за певними бюджетними програмами. Так, серед програм, які передбачені бюджетом 2011 р. для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, - надання знань позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, підготовка кадрів вищими навчальними закладами, виготовлення випускних документів про освіту, проведення всеукраїнських і міжнародних олімпіад у сфері освіти, інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів тощо.

3. Казначейське обслуговування бюджету.

Указом Президента України «Про Державне казначейство України» від 27 квітня 1995 р. при Міністерстві фінансів України було утворено новий орган державної виконавчої влади — Державне казначейство України (нині — Державна казначейська служба України).

Емблема Державної казначейської служби України

Завданнями нового державного органу було визначено організацію виконання Державного бюджету України й здійснення кон гролю за ним, управління наявними коштами Державного бюджету України, коштами державних позабюджетних фондів і позабюджетними коштами установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету України, розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя, відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету У країни.

г

Відповідно до прийнятих нормативних актів, усі органи державної влади, установи, організації, які фінансуються з державного або місцевих бюджетів, відкривають свої поточні рахунки в установах Державної казначейської служби (замість рахунків, які до цього існували в комерційних банках).

Органи Державної казначейської служби виконують для цих органів, установ та організацій ті ж самі функції, що й банк, — видають готівку, здійснюють перекази грошей. Однак казначейське обслуговування передбачає також контроль бюджетних повноважень — при зарахуванні надходжень, при прийнятті зобов’язань і при проведенні платежів казначейство перевіряє, чи передбачені витрати затвердженим кошторисом, розписом видатків. Банки такими питаннями не займалися, їх не цікавило, на які видатки направляються кошти і чи не порушується при цьому бюджетна дисципліна.

На початку бюджетного року кожен розпорядник бюджетних коштів подає річний кошторис, складений на основі доведених йому бюджетних призначень. А казначейство має проконтролювати відповідність цього кошторису розпису видатків, який надає Міністерство фінансів України чи відповідне фінансове управління органу місцевого самоврядування.

4. Контроль за використанням державних коштів.

Законодавство передбачає суворий контроль за виконанням бюджету. Повноваження щодо контролю має ряд державних органів.

Верховна Рада України має право контролю за бюджетом на всіх етапах бюджетного процесу. Вона бере участь у його підготовці, заслуховує звіти про стан виконання Державного бюджету України, контролює відповідність законопроектїв, поданих до парламенту бюджетному законодавству. Серед комітетів парламенту — комітет із питань бюджету. Аналогічні функції щодо відповідних місцевих бюджетів належать органам місцевого самоврядування.

Спеціальним органом парламентського контролю за бюджетом є Рахункова палата. Від імені Верховної Ради України вона здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, за утворенням і погашенням державного боргу' України, ефективністю використання коштів державного бюджету.

Важливу роль у контролі за дотриманням бюджетної дисципліни належить Міністерству фінансів України та його органам на місцях - фінансовим відділам та управлінням. Як зазначалося, контроль за дотриманням бюджетного законодавства є однією з основних функцій Державної казначейської служби України.

Крім того, бюджетну дисципліну контролює Державна контрольно- ревізійна служба України. Її органи контролюють ефективність використання державних коштів, дотримання їх цільового призначення, правильність ведення обліку. Контрольно-ревізійні органи створюються

не лише у фінансових органах Міністерства фінансів, айв окремих відомствах - для перевірки установ та організацій, що належать до цього відомства.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства України забезпечує економне та ефективне використання державних коштів.

Доходи та видатки бюджету, головний розпорядник бюджету.

1. Поясніть поняття: доходи та видатки бюджету, головний розпорядник бюджету.

2. Назвіть основні джерела доходів державного бюджету.

3. Назвіть основні види видатків державного бюджету.

4*. Визначте, які бюджетні програми передбачені для головних розпорядників бюджетних коштів, зазначених у Законі України «Про Державний бюджет України» на поточний рік.

5*. Висловіть свою думку щодо пріоритетних напрямів витрачання бюджетних коштів.

6*. Висловіть свою думку, чи достатньою мірою забезпечений контроль за використанням бюджетних коштів.

7*. Ознайомтеся з бюджетом вашого міста, району, села та висловіть свою думку щодо доцільності використання його коштів.

Випереджуюче завдання. Зберіть інформацію про податки, що існують у нашій державі, а також про податки, які існували в різні часи історії. §

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Видатки державного бюджету.:

 1. 6. Законодавча функція Верховної Ради України
 2. Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
 3. КОНСТИТУЦIЯ УКРАЇНИ
 4. Доходи і видатки Державного бюджету України
 5. Доходи державного бюджету.
 6. Видатки державного бюджету.
 7. 2. Організація державного управління у сфері фінансів
 8. 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 9. 1. Загальна характеристика державної політики у сфері науки
 10. § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів
 11. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 12. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.)
 13. Конституція України (28 червня 1996 р.)
 14. ПРО ДЕРЖАВНУ НАРОДНЮ РАДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ*
 15. КОНСТИТУЦІЯ (ОСНОВНИЙ ЗАКОН) УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -