<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОІ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці основних подій виникнення та розвитку античних держав за запропонованою раніше формою.

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн. Розкрийте зміст таких понять та термінів:

Поняття (визначення) Терміни
Поліс

Остракізм

Пекулій

Колонат

Архонти, ареопаг, архагети, ахейці, базилевс, евпатриди, етруски, ге- ліея, геомори, гіпоймени, деміурги, демос, дорійці, зевгити, ілоти, курія, латини, метеки, нобілі, остраконе, патриції, перегрини, пері- еки, плебс, плебеї, пролетарі, рекс, ретра, сабіни, сенат, сісахфія, сіс- сітії, спартіати, триби, фети, центурії.

Завдання 3. Використовуючи текст документа № 1, доведіть, що в Спарті мало місце штучне стримування процесів майнової диференціації у суспільстві.

Завдання 4. Використовуючи текст документа № 2, підтвердьте, що реформи Солона мали компромісний характер.

Завдання 5. Використовуючи текст документа № 2, заповніть таблицю: «Розподіл населення Афін за реформами Солона».

Розподіл громадян (розряди) Політичні права

Завдання 6. Використовуючи текст документа № 3, покажіть що реформи Кліс- фена остаточно зруйнували родовий лад в Афінах.

Завдання 7. Використовуючи текст документа № 4, заповніть таблицю: «Розподіл населення Риму за реформами Сервія Туллія».

Розподіл громадян (розряди) Кількість центурій Політичні права

Перевірте себе

Завдання 1.

Продовжте думку:

1. Особливість процесу становлення державності в античному світі полягає у тому,

що.....................................................................................................

2. Держава Стародавня Спарта виникає в... ст. шляхом...........................

3. Передумовами для об’єднання племен Аттики під єдиною владою стали:

4. Особливість виникнення Стародавнього Риму як держави полягає в тому,

що.........................................................................................................................

5. Спільне в реформах Солона в....... (країна) і Сервія Туллія в

................... (країна...) полягає в тому, що.........................................

6. Своєрідність соціально-класової структури античного суспільства на відміну від

давньосхідного полягає в тому, що.................................................

Завдання 2. Схарактеризуйте:

1. Процес виникнення античних держав.

2. Роль суб’єктивного чинника у становленні державності в античному світі.

3. Спільні риси та особливості суспільного ладу античних країн.

Готуйтеся до вивчення матеріалу 5-ої теми

Завдання. Повторіть матеріал шкільного підручника з «Основ правознавства» (9 кл), а саме, що таке: республіка, різновиди республіканської форми правління.

<< | >>
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОІ РОБОТИ:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. Зміст, принципи і функції державного управління інвестиційною діяльністю
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОІ РОБОТИ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 10. Завдання для самостійноїроботи
 11. Завдання для самостійноїроботи
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАДІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПІДЗЕМНІ ВОДИ (ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ)
 13. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 14. Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
 15. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 16. Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
 17. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань
 18. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -