<<
>>

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.)

(Витяги)

Ми, Республіка Бєларусь, Російська Федерація (РРФСР), Україна, як держави-засновники Союзу РСР, що підписали Союзний

договір 1922 р., далі іменовані високими договірними сторонами,

констатуємо, що Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування.

Грунтуючись на історичній спільності наших народів і зв'язках, які склались між ними, враховуючи двосторонні договори,

укладені між високими договірними сторонами.

Прагнучи побудувати демократичні правові держави, маючи

намір розвивати свої відносини на основі взаємного визнання і

поважання державного суверенітету...

Вважаючи, що подальший розвиток і зміцнення відносин дружби, добросусідства та взаємовигідного співробітництва між наши709

ми державами відповідають корінним національним інтересам їх

народів і служать справі миру та безпеки.

Підверджуючи свою вірність цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй, хельсінкського Заключного Акта та інших

документів Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі.

Зобов'язуючись додержувати загальновизнаних міжнародних

норм про права людини і народів,

Домовились про таке:

Стаття 1

Високі договірні сторони утворюють співдружність незалежних держав.

Стаття 2

Високі договірні сторони гарантують своїм громадянам незалежно від їх національності або інших відмінностей рівні права і

свободи. Кожна з високих договірних сторін гарантує громадянам

інших сторін, а також особам без громадянства, які проживають на

її території, незалежно від їх національної приналежності чи інших

відмінностей, громадянські, політичні, соціальні, економічні та

культурні права і свободи відповідно до загальновизнаних міжнародних норм про права людини.

Стаття З

Високі договірні сторони, бажаючи сприяти вираженню... самобутності національних меншинств, які населяють їх території, і

унікальних етнокультурних регіонів, що склалися, беруть їх під свій

захист.

Стаття 4

Високі договірні сторони розвиватимуть рівноправне і взаємовигідне співробітництво своїх народів і держав у галузі політики,

економіки, культури, освіти, охорони здоров'я...

Стаття 5

Високі договірні сторони визнають і поважають територіальну

цілісність одна одної і недоторканість існуючих кордонів у рамках

співдружності.

Вони гарантують відкритість кордонів, свободу пересування

громадян і передачі інформації в рамках співдружності.

Стаття 6

Держави — члени співдружності співробітничатимуть у забезпеченні міжнародного миру та безпеки, здійсненні ефективних

заходів скорочення озброєнь і воєнних витрат. Вони прагнуть до

ліквідації всіх ядерних озброєнь, загального і повного розброєння

під суворим міжнародним контролем.

710

Сторони поважатимуть прагнення одна одної до досягнення

статуту без'ядерної зони і нейтральної держави. Держави — члени

співдружності зберігатимуть і підтримуватимуть під об'єднаним

командуванням спільний воєнно-стратегічний простір, включаючи

єдиний контроль над ядерною зброєю, порядок здійснення якого

регулюється спеціальною угодою...

Стаття 7

Високі договірні сторони визнаютьх щодо сфери їх спільної

діяльності... належать:

— координація зовнішньополітичної діяльності;

— співробітництво у формуванні і розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського і євразійського ринків, у

галузі митної політики;

— .співробітництво в розвитку систем транспорту і зв'язку;

— співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища, участь у створенні всеосяжної міжнародної системи екологічної

безпеки;

— питання міграційної політики;

— боротьба з організованою злочинністю.

Стаття 8

Сторони усвідомлюють планетарний характер чорнобильської

катастрофи і зобов'язуються об'єднувати і координувати свої зусилля по мінімізації та подоланню її наслідків...

Стаття 9

Спори щодо тлумачення і застосування норм цієї угоди підлягають вирішенню шляхом переговорів...

Стаття 10

Кожна з високих договірних сторін залишає за собою право

припинити дію цієї угоди або окремих її статей, повідомивши про

це учасників угоди за рік...

Стаття 12

Високі договірні сторони гарантують виконання міжнародних

зобов'язань, що випливають для них з договорів і угод колишнього

Союзу РСР.

Стаття 13

Ця угода не зачіпає зобов'язань високих договірних сторін

щодо третіх держав.

Ця угода відкрита для приєднання всіх держав — членів колишнього Союзу РСР, а також для інших держав, які поділяють цілі і

принципи цієї угоди.

711

Стаття 14

Офіційним місцем перебування координуючих органів співдружності є місто Мінськ.

Діяльність органів колишнього Союзу РСР на територіях держав — членів співдружності припиняється.

Укладено в місті Мінську

8 грудня 1991 р.

За Республіку Бєларусь

С. ШУШКЕВИЧ В. КЕБИЧ

За РРФСР

Б. ЄЛЬЦИН Г. БУРБУЛІС

За Україну

л. КРАВЧУК в. Фокт

Голос України. — 1991. — 10 груд.

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.):

 1. §7 Співдружність Незалежних Держав (СНД)
 2. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.)
 3. Джерела, з яких взято тексти документів
 4. § 3. РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 5. Тема 20. Держава і право сучасної України Розбудова незалежної Української держави
 6. ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
 7. РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА I ПРАВО B УКРАЇНІ У ПЕРІОД КРИЗИ СОЦІАЛІЗМУ (середина 1950-х - початок 1990-х років)
 8. § 4. Нормативний договір.
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. Становлення і розвиток державного кордону України
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. Особливості регіонального (багатостороннього) міжнародно-правового регулювання спощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -