<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

A..A. Андріевскій, Матеріяли по исторіи Запорожья и пограничнихъ отношеній (1743-1767). Записки Одеской ОИД, т. XVI (1893) і XVII (1894).

Ґ. де Боплян (Le Vasseur de Beauplan Descriptium d’ Ukraine..., Руан 1650-1660 pp.

M. Грушевський, Історія України-Руси, том VI.

А. Д-скій, Система карательныхъ мір въ Запорожьи (Історико-юридическій очеркъ), Київська Старина, 1893 p., т. 40, ст. 1-19, 209-239, 442-459.

Д. Єварницкій, Запорожжье въ остаткахъ старины и преданіяхъ народніхь. СПБ 1888; Исторія запорожскихъ козаковъ; Очерки по исторіи запорожскихъ козаковъ. СПБ 1889; Сборникъ матеріяловъ для исторіи запорожскихъ козаковъ. СПБ 1889.

Запорожская Старина, ч. I, Харків, 1833.

H. Корж, Устное повъстованіе бившого запорожца..., Одеса, 1842.

П. Кулиш, Записки о Южной Руси, I. СПБ, 1856.

Симон Наріжний, Судівництво й кари на Запорожжі. Праці Українського Наукового Інституту в Америці, т. I, Ст. Пол, Міннесота-Прага, 1939, стор. 46-75.

Гр. Надхинъ, Паденіе Січи и запорожская церковъ въ Новомосковскь. Рус.

Вістник. 1873, т. 106; Памятъ о Запорожьи и о посліднихъ дняхъ Запорожской Січи. Чтенія МОИД, 1876, кн. 3, Москва, 1877.

Ярослав Падох, Нарис історії українського карного права. Наукове Товариство ім. Шевченка. Бібліотека Українознавства ч. 1. В-во "Молоде Життя, Мюнхен, 1951.

А. Ригельманъ, Літописное повъітованіе о Малой Росііи... Чтенія МОИД 1847 і окремо.

А. Скальковскій. Исторія Новой Січи...: Какъ судили и рядили в Січі Запорожской; Київська Старина, 1886, т. 14, ст. 604-621.

М. Е. Слабченко: Соціяльно-правова організація Січи Запорозької. Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. III, Київ, 1927.

M. Слабченко, Паланкова організація запорізьких вольностей, Київ, 1929. Wtadystaw A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku. W-wo Literackie Krak6w-Wroctaw, 1984.

<< | >>
Источник: ЯРОСЛАВ ПАДОХ. СУДИ Й СУДОВИЙ ПРОЦЕС СТАРОЇ УКРАЇНИ. НАРИС ІСТОРІЇ. НЬЮ-ЙОРК — ПАРИЖ — СИДНЕЙ — ТОРОНТО — ЛЬВІВ. 1990. 1990

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Н. А. МИРОШНИЧЕНКО. Состав преступления. Текст лекций. Одесса. "Юридична література" 2003, 2003
 2. С. В. Кивалов, В. А. Туляков, Д. А. Балобанова. Уголовный кодекс Украины в анекдотах У 261 / Сост.; Под ред. С. В. Кивалова. — Одесса: Юридична література,. — 376 с., 2008
 3. Література
 4. ЛІТЕРАТУРА
 5. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 6. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 7. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 8. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 10. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 11. Джерела та література
 12. Література
 13. СПИСОК ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ (БІБЛІОГРАФІЯ)
 14. ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 15. Б. ЛІТЕРАТУРА
 16. І. Література
 17. Бібліографічний список рекомендованоїлітератури
 18. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -