<<
>>

6.1. Поняття об'єктивної сторони складу злочину

Об'єктивна сторона складу злочину — це сукупність передбачених законом ознак, які характеризують зовнішній вияв суспільно небезпечного діяння, що посягає на об'єкти кримінально-правової охорони, а також об'єктивні чинники, з якими пов'язане це діяння.

Йдеться про зовнішній прояв людської поведінки, тобто про те, що можна об'єктивно зафіксувати, побачити, почути.

Що ж до внутрішнього її вияву — то це психічні процеси, які мають місце у свідомості людини й обумовлюють її суспільно небезпечну поведінку.

Констатуючи єдність зовнішнього та внутрішнього у вчинках людини (у тому числі й злочинних), зауважимо, що при дослідженні елементів складу злочину саме через ознаки об'єктивної сторони найбільш вірогідно визначаються об'єкт і суб'єктивна (внутрішня) сторона складу злочину.

Саме тому у диспозиціях статей КК найрозлогіше виписана саме об'єктивна сторона складу злочину.

Окреме дослідження об'єктивної сторони складу злочину (як і інших сторін) необхідно для її глибокого і всебічного пізнання.

До ознак об'єктивної сторони відносяться:

а) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);

б) суспільно небезпечні наслідки;

в) причиновий зв'язок між суспільно небезпечним діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками;

г) об'єктивні обставини, з якими діяння пов'язане (місце, час, обстановка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину). Розгляд загальних рис ознак об'єктивної сторони складу злочину здійснюється при вивченні Загальної частини курсу кримінального права. Конкретизація цих ознак щодо окремих злочинів (вбивство, фіктивне банкрутство, одержання хабара тощо) здійснюється при вивченні Особливої частини курсу.

Залежно від описування ознак об'єктивної сторони складу злочину у диспозиціях статей Особливої частини КК їх можна поділити на дві групи: 1) обов'язкові та 2) факультативні.

До першої групи належить суспільно небезпечне діяння у формі дії або бездіяльності.

Діяння (дія або бездіяльність) — обов'язкова ознака об'єктивної сторони будь-якого складу злочину. Без нього, тобто без конкретного акту суспільно небезпечної поведінки, не може бути вчинено жодного злочину. Тільки дія або бездіяльність завжди вказується в диспозиції статті Особливої частини КК або випливає з її змісту. Встановлення ознак (змісту) дії чи бездіяльності є обов'язковим у кожній кримінальній справі. Думки, переконання, хоча й такі, що можуть надалі матеріалізуватися в злочинній поведінці, не можуть бути визнані ознакою об'єктивної сторони складу жодного злочину.

До другої групи належать суспільно небезпечні наслідки, причиновий зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, об'єктивні обставини, з якими діяння пов'язане (місце, час, спосіб, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину). Ці ознаки, фактично притаманні злочину як явищу об'єктивної дійсності, не завжди вказуються в статтях Особливої частини КК як ознаки конкретного складу злочину.

Суспільно небезпечні наслідки та причиновий зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками є обов'язковими ознаками тільки для злочинів з матеріальним складом. У злочи-

нах з нематеріальним складом зазначені ознаки не називаються та із змісту закону не випливають (докладніше про це далі).

Так звані об'єктивні обставини (місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину) стають обов'язковими ознаками певних складів злочину тільки у випадках, коли прямо передбачені в законі.

Об'єктивна сторона складу злочину має важливе значення для: 1) правильної кваліфікації злочину; 2) відмежування одного злочину від іншого, а також від інших, незлочинних правопорушень, насамперед, адміністративних деліктів (від лат. delictum — правопорушення); 3) правильного визначення із врахуванням пом'якшуючих і обтяжуючих обставин, які виявляються при дослідженні саме цієї сторони, ступеня тяжкості вчиненого злочину і, отже, постановлення справедливого судового вироку.

<< | >>
Источник: Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП,2004. — 328 с.. 2004

Еще по теме 6.1. Поняття об'єктивної сторони складу злочину:

 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
 2. 4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
 3. 4.5. Склад злочину і кваліфікація злочину
 4. 5.3. Предмет злочину
 5. Розділ VI. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
 6. 6.1. Поняття об'єктивної сторони складу злочину
 7. 6.5. Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину)
 8. Розділ VIII.СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
 9. 8.1. Поняття й ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
 10. 8.5. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
 11. 11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
 12. ЗМІСТ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -