<<
>>

Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, у будь-який час до закінчення касаційного розгляду мають право приєднатися до касаційної скарги, підтримавши її вимоги.

2. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги судовий збір не сплачується.

3. Заява про приєднання до касаційної скарги може містити клопотання особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає порядок реалізації права особи, яка бере участь у справі, чи іншої особи, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, приєднатися до касаційної скарги, підтримавши її вимоги. Стаття покликана забезпечити змагальність у суді касаційної інстанції як гарантію всебічного й об'єктивного розгляду і вирішення справи.

Приєднання до касаційної скарги

2. Приєднання до касаційної скарги - це вияв позиції особи, яка бере участь у справі (чи іншої особи, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки), стосовно підтримки повністю або частково змісту (обґрунтування) та вимог касаційної скарги, яку подала інша особа. Приєднатися до касаційної скарги - це право, а не обов'язок особи.

У заяві про приєднання до касаційної скарги не можна висувати нових вимог до суду касаційної інстанції щодо самого судового рішення, що оскаржене, крім тих, що уже містить касаційна скарга, вимоги якої підтримуються.

Порядок і строки подання заяви про приєднання до касаційної скарги

3. Заява про приєднання до касаційної скарги подається (надсилається) не через адміністративний суд першої інстанції, а безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції.

Її особа може подати у будь-який час до закінчення касаційного розгляду.

Форма і структура заяви про приєднання до касаційної скарги

4. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана у письмовій формі. Цей документ викладається державною мовою (або з перекладом на державну мову) і подається в одному примірнику. Заяву про приєднання до касаційної скарги може бути зроблено також в усній формі під час касаційного розгляду у судовому засіданні.

5. Коментована стаття не висуває вимог до структури заяви про приєднання до касаційної скарги. На наш погляд, за аналогією з вимогами статті 191 КАСУ, заява про приєднання до касаційної скарги може мати таку структуру:

1) найменування адміністративного суду касаційної інстанції, до якого подається заява (Вищий адміністративний суд України);

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи чи органу, які подають заяву, поштова адреса, а також номер телефону, факсу тощо, адреса електронної пошти, якщо такі є, одночасно бажано також зазначити процесуальний статус особи, яка подає заяву;

3) номер адміністративної справи в адміністративному суді касаційної інстанції, якщо він повідомлений судом касаційної інстанції (за цим номером можна буде легко ідентифікувати справу, до якої необхідно приєднати заяву);

4) зазначення про підтримку змісту і вимог касаційної скарги (одночасно можуть бути наведені аргументи, що свідчать про необхідність задоволення касаційної скарги);

5) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає заяву, та перелік матеріалів, якщо вони додаються (це може бути, наприклад, клопотання про касаційний розгляд справи за її участю, у разі відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції, і за відсутності таких клопотань від інших осіб, які беруть участь у справі, касаційний розгляд відбувається у письмовому провадженні).

6. Якщо заяву про приєднання до касаційної скарги подає представник, який раніше не брав участі у справі, то у ній (як правило, після зазначення інформації про особу, в інтересах якої подається заява про приєднання до касаційної скарги) слід зазначити прізвище, ім'я, по батькові представника, його поштову адресу, а також номер телефону, факсу тощо, адресу електронної пошти, якщо такі є.

7. Наприкінці заява про приєднання до касаційної скарги має бути підписана особою, яка її подає, чи її представником із зазначенням дати підписання.

8. Якщо у справі відсутній документ, що посвідчує повноваження представника, представник, якщо він подає заяву про приєднання до касаційної скарги, повинен додати оформлений належним чином документ про свої повноваження, передбачений статтею 58 КАСУ. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги судовий збір не сплачується.

Правове значення приєднання до касаційної скарги

9. Якщо особа, яка подала касаційну скаргу, відмовиться від неї, то на закриття касаційного провадження необхідна згода осіб, які приєдналися до цієї касаційної скарги (див. частину другу статті 218 КАСУ). За відсутності такої згоди касаційне провадження продовжується.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги:

  1. Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги
  2. 2. Іарантп реалізації прав потерпілого в кримінальному судочинстві
  3. Звернення рішень третейських судів до примусового виконання
  4. 2.1. Порядок подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення та відкриття провадження у справі
  5. 3.1. Міжнародний і зарубіжний досвід забезпечення місцевих судів
  6. Особливості обліку та використання коштів, отриманих від результатів власної господарської діяльності військової частини
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -