<<
>>

За правилами якого виду судочинства оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця, здійснені в рамках зведеного виконавчого провадження при виконанні рішень суду загальної юрисдикції і господарського суду?

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про виконавче провадження" у разі, якщо в одному відділі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень щодо одного й того самого боржника, вони об'єднується у зведене виконавче провадження.

Якщо у зведеному виконавчому провадженні здійснюються дії по виконанню лише рішень, ухвалених відповідно до норм ЦПК або ГПК чи КАС, то спірних юрисдикційних питань не виникне, так як скарга учасників виконавчого провадження буде розглядатися відповідно за правилами цивільного, господарського чи адміністративного судочинства.

Проте нерідко у зведеному виконавчому провадженні виконуються рішення судів, ухвалених за правилами різних видів судочинства, наприклад, за нормами ЦПК і ГПК.

У п. 20 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 20.10.2006 р. № 01-8/2351 «Про деякі питання практики застосування ГПК України» господарським судам роз'яснено, що при оскарженні дій чи бездіяльності дерясавного виконавця, здійснених у зведеному виконавчому провадженні, то в силу ст. 121-2 ГПК господарський суд вправі розглянути скаргу виключно в частині, що стосується виконання судового рішення лише господарського суду.

Проте не завжди можливо розмежувати дії (єдину дію) державного виконавця у зведеному виконавчому провадженні при виконанні рішень різних судів. Наприклад, якщо заявник оскаржує дії державного виконавця, здійснені у зведеному виконавчому провадженні, по накладенню арешту на майно боржника для виконання як рішення суду першої інстанції, так і рішення господарського суду, тобто для виконання судових рішень на користь всіх стягувачів, то як в такому разі визначити (розмежувати), при виконанні якого саме рішення (районного суду чи господарського суду) був накладений арешт на майно боржника.

Крім того, при розгляді такої скарги до участі у справі повинні бути притягнуті всі учасники зведеного виконавчого провадження, так як судове рішення безспірно вплине на їх права та обов'язки.

Тому розглядати скаргу на дії, бездіяльність державного виконавця господарському суду лише щодо виконання рішення, ухваленого цим судом, а суду загальної юрисдикції - лише щодо виконання рішення, ухваленого за нормами ЦПК, може призвести до появи конкуруючих рішень, що не відповідає змісту діяльності судових органів та не буде відповідати завданням господарського чи цивільного судочинства.

На жаль, діючі процесуальні закони не дають прямої відповіді для вирішення такого питання. Новий ЦПК не містить положення, яке було закріплене в ст. 26 ЦПК 1963 р., проте, якщо при об'єднанні кількох зв'язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі суду, а інші - господарському суду, то всі вимоги підлягають розглядові у суді.

Таким чином, вважаємо, якщо зі скарги не вбачається можливості чітко розмежувати дії державного виконавця, здійснені при виконанні різних судових рішень у зведеному виконавчому провадженні, враховуючи чітко визначену спеціалізацію господарських чи адміністративних судів, вважаємо, що така скарга в повному обсязі підлягає вирішенню в суді загальної юрисдикції.

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме За правилами якого виду судочинства оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця, здійснені в рамках зведеного виконавчого провадження при виконанні рішень суду загальної юрисдикції і господарського суду?:

 1. Розділ 16ПРАВОТВОРЧІСТЬ16.1. Поняття і сутність правотворчостіТрадиційно правотворчість розглядається як організаційно оформлена процедурна діяльність державних органів зі створення правових норм чи з визнання правовими вже сформованих, діючих у суспільстві правил поведінки.У сучасній юридичній науці сформувалась думка, згідно з якою правотворчість — це процес пізнання і оцінювання правових потреб суспільства і держави, формув
 2. Суб’єкти та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців
 3. Порядок розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця
 4. ЗМІСТ
 5. За правилами якого виду судочинства розглядаються заяви щодо нотаріальних дій чи відмови в їх вчиненні? У яких справах участь нотаріуса чи нотаріальної контори є обов'язковою?
 6. Як визначити, за правилами ЦПК, КАС чи ГПК належить розглядати справи за скаргами на дії державного виконавця?
 7. Чи належить до розгляду судом загальної юрисдикції спір за позовом фізичної особи про звільнення майна від арешту, накладеного постановою слідчого по кримінальній справі відносно іншої особи, чи це питання повинно вирішуватися шляхом оскарження зазначеної постанови в порядку кримінального судочинства?
 8. Якому суду - загальної юрисдикції чи третейському належить компетенція розглядати справу за позовом прокурора, пред'явленого відповідно до ч. 1 ст. 45 ЦПК, про визнання цивільно-правового договору недійсним, якщо в тексті договору, укладеному сторонами цього договору, міститься третейське застереження про вирішення всіх спірних питань третейським судом?
 9. Чи можливо забезпечити скаргу на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця, зокрема зупиненням виконавчого провадження?
 10. До осіб, які беруть участь у справі, не відносяться державний виконавець чи інша посадова особа державної виконавчої служби, а також учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій. Тоді яким чином вони оскаржують судове рішення?
 11. Хто вправі оскаржити в касаційному порядку судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій? Чи справі оскаржити судове рішення, що набрало законної сили, не учасники процесу та який їхпроцесуальний статус? Наведіть приклади.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -