<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Шановний читачу!

Вашій увазі пропонується наукова праця «Цивільний процес України: Академічний курс», яка входить як базове видання до серії «Процесуальні науки», оскільки раніше побачили світ такі книги, як: Фурса С., Цюра Т.

«Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник», Фурса С.Я., Фурса Є.І. «Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник», Фурса С.Я., Щербак С.В., Євту- шенко О.І. «Цивільний процес України: Проблеми і перспективи», «Цивільний процесуальний кодекс України: Науково- практичний коментар», «Процесуальні документи у цивільних справах: Теорія, методика, практика: Науково-практичний посібник ». Найближчим часом ця серія має поповнитися й іншими виданнями, які готуються до друку, а саме: «Міжнародний цивільний процес: Підручник»; «Порівняльний цивільний процес: Підручник»; «Цивільний процес: Практикум».

Отже, створюється не тільки спеціалізована бібліотека, а насамперед комплекс книг, орієнтований на поглиблене вивчення цивільного процесу і як базис для майбутньої самостійної професійної роботи фахівців у галузі права. До цього спонукає Болонська система навчання, в основі якої лежить самостійна робота студентів, а згодом і фахівців, кращим радником яких має стати спеціальна література.

Авторський колектив доклав багато зусиль, щоб зробити цей підручник з урахуванням останніх досягнень процесуальної науки. З цією метою було узагальнено праці провідних

вчених-процесуалістів. Ми намагалися зробити цю книгу водночас доступною і зрозумілою студентам, які прагнуть до знань. Цей матеріал тривалий час апробовувався у різних вищих навчальних закладах освіти і це дало можливість врахувати досвід викладення матеріалу для осіб, які тільки починають вивчати основи цивільного процесу, зокрема, це вплинуло на включення до книги не тільки теорії, а й випадків з судової практики. Тому дана книга має зацікавити і фахівців, яким також потрібно постійно підвищувати теоретичні знання з цивільного процесу у їх повсякденній роботі, оскільки саме знання теорії стає провідником у судовій практиці.

Автори поставили собі за мету при викладенні матеріалу підручника не перефразовувати норми Цивільного процесуального кодексу України, а подати положення законодавства у їх поступовому розвитку та з урахуванням тих суперечностей і прогалин, які все ж таки існують у його нормах. Більшість авторів підручника мають власний практичний досвід участі в цивільному судочинстві, тому ті критичні зауваження, які зустрічаються у книзі і висловлюються безадресно, повинні спонукати до удосконалення практичної діяльності адвокатів, суддів, юристів.

Вважається доцільним надавати студентам не тільки суто теоретичні концепції, як має відбуватися цивільне судочинство відповідно до норм ЦПК, а й бачення цивільного процесу крізь призму практичного застосування його норм. Особливо це стосується проблемних і дискусійних питань. Тому автори своєрідним викладенням матеріалу намагалися навчити аргументовано, грамотно і послідовно доводити свою позицію, що повинні вміти і наукові працівники, і фахівці у цивільному судочинстві. Тому у підручнику не тільки робляться посилання на норми ЦПК, а й у разі недосконалості норм вони піддаються аналізу та пропонується їх практичне застосування і нові моделі викладення і сприйняття. Цей підручник орієнтований на те, щоб спонукати студентів до творчого ставлення до матеріалу, а не догматичного сприйняття норм законодавства.

Відзначається й зміст цієї книги, оскільки вона не є коментарем цивільного процесуального законодавства, а узагальнює основи теорії цивільного процесу. Тому матеріал цієї книги

систематизовано у певні блоки, які відповідають системі науки цивільного процесу, а також відображають усі його інститути.

Вважаємо, що складність при сприйнятті окремих тем підручника, які мають суто теоретичний характер, дозволить у майбутньому фахівцям з легкістю вирішувати інші теоретичні і практичні завдання, які виникатимуть у реальному цивільному процесі. Сучасна юриспруденція при її зовнішній простоті - прочитав ЦПК і вже знаєш цивільний процес, - може здатися такою лише тим, хто обмежує свої пошуки на студентській лаві мінімумом, а в майбутньому орієнтується стати лише «практиком».

Така концепція хибна, оскільки переваги матимуть ті, хто добре знає теорію, а не тільки практику, зокрема і Верховного Суду України. Від фахівця сьогодні вимагається не очікувати від суду готових рішень, а пропонувати власні варіанти вирішення складних спірних правовідносин, застосовувати при вирішенні цивільних справ аналогію закону та права. Удосконалювати і розвивати цивільне судочинство - це завдання складніше і цікавіше, ніж формально посилатися на норми законодавства, оскільки саме так відтворюється позитивізм права на практиці, а для цього необхідна нова когорта юристів, здатних вести дискусію на високому теоретичному рівні. Створити книгу для підготовки таких фахівців - таке головне завдання ставили перед собою автори цього видання.

Ми вдячні долі, що у нас є творчі і наполегливі однодумці, які самостійно шукають відповіді на складні правові запитання, на більшість з яких ми пропонуємо власні міркування у своїх книгах. Сподіваємося, що після прочитання цієї книги кількість наших послідовників збільшиться за рахунок студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, здобувачів, інших фахівців у галузі права, для яких ми і створювали цю книгу.

Окремим рядком хочу висловити слова вдячності моїм вчителям О.Г. Дріжчаній та Л.К. Радзієвській за віру в здібності молодих та надану нам свого часу можливість поповнити ряди вчених-процесуалістів.

З повагою,

доктор юридичних наук, професор CJL фурпа

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

  1. ПЕРЕДМОВА
  2. ПЕРЕДМОВА
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. Передмова
  8. ПЕРЕДМОВА
  9. ПЕРЕДМОВА
  10. ПЕРЕДМОВА
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -