<<
>>

Класифікація принципів цивільного процесуального права

Під класифікацією принципів розуміється поділ їх складу на окремі групи за певною підставою. Критерієм класифікації принципів цивільного процесуального права є різні ознаки:

- за формою нормативного закріплення можна виділити принципи, закріплені в Конституції України і закріплені законодавством про судочинство10;

- за змістом і сферою поширення виділяють принципи за- гальноправові, міжгалузеві, галузеві та окремих правових інститутів11;

- за об’єктом регулювання розрізняють організаційно- функціональні - ті, що є одночасно принципами організації правосуддя (принципи судоустрою) і функціональними, та функціональні - принципи, що визначають процесуальну діяльність суду і учасників процесу12.

Наведена класифікація принципів має умовний характер, при цьому існують й інші класифікації принципів цивільного процесуального права, що проводяться й за іншими критеріями12.

Під час сучасного реформування цивільного процесуального законодавства, особливо з прийняттям ЦПК України 2004 р,, зазнає змін й система принципів, причому змінюється не лише суть та зміст окремих принципів, але й до системи вводяться нові принципи та зникають ті принципи, що застаріли. Так, відомий ще з радянських часів принцип активності суду розчинився у принципі публічності та в окремих аспектах принципів змагальності та судової істини, принцип об'єктивної істини трансформувався в принцип юридичної (судової) істини, відбулося значне оновлення принципу змагальності, були введені принципи оперативності14 та забезпечення права на правову допомогу, у зв’язку з можливістю допиту сторін як свідків похитнувся принцип процесуального несумісництва, сумнівним е існування принципу безперервності.

До організаційно-функціональних принципів правосуддя належать: здійснення правосуддя виключно судами, незалежність суддів та підкорення їх лише закону, колегіальний та одноособовий розгляд справи, рівність громадян перед законом та судом, гласність судового розгляду, публічність, державна мова судочинства.

Функціональними принципами є законність, диспозитив- ність, змагальність, судова істина, забезпечення права на правову допомогу, процесуальна рівноправність сторін, поєднання усності та письмовості, безпосередність судового розгляду, безперервність.

3.

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме Класифікація принципів цивільного процесуального права:

 1. 7.2.3. Критерії класифікації і види принципів права
 2. Класифікація принципів цивільного процесуального права
 3. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 4. ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 5. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 6. § 2. Система та склад принципів цивільного судочинства
 7. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 8. Поняття і система принципів цивільного процесуального права
 9. § 1. Поняття і класифікація джерел
 10. Основні інститути цивільного права країн англо-американської правової сім’ї
 11. Тема 9. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі імперій
 12. 6. Поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення та система.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -