§ 5. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

Чинне законодавство надає широкі правомочності місцевим орга­нам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо регулювання

1 Офіційний вісник України. — 1999. — № 39. — С. :

2 Там само. - 1997.

- № 43. - С. 150.

3 ЗП України. - 1993. - № 1-2. - Ст. 28.

39

земельних відносин, їх загальні повноваження у галузі використання й охорони земельних ресурсів передбачені в Конституції, ЗК, Законі від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні"1 та інших законах. Акти органів місцевого самоврядування є джерелами земельного права у тих випадках, коли вони мають нормативний ха­рактер, тобто видані у межах компетенції цих органів і встановлюють загальні правила поведінки, яких треба додержувати на відповідній території.

До таких актів належать рішення і розпорядження, дія яких об­межується тією територією, на яку поширюються владні функції зазначених органів, наприклад, рішення Одеської міської ради від 9 грудня 1999 р. "Про вдосконалення регулювання земельних відносин".

Дія нормативних актів регіональних органів виконавчої влади і регіонального управління, що регулюють питання використання й охорони земельних ресурсів, також поширюється на територію відповідних регіонів. Наприклад, Одеським обласним управлінням екологічних ресурсів і Південним науковим центром НАН України за участю відомих вчених розроблено регіональну програму охоро­ни навколишнього природного середовища, використання при­родних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Нині в Одеській області діє низка розпоряджень Одеської обласної дер­жавної адміністрації, спрямованих на врегулювання питань вико­ристання і охорони земель. Серед них можна виділити розпоряд­ження від 10 червня 1997 р. "Про додержання вимог Водного ко­дексу при вирішенні питань землекористування", від 12 березня 1996 р. "Про погодження технічної, проектної документації при за­будові територій, прилеглих ділянок землі, будівництві, реконст­рукції та ремонті об'єктів промислового, цивільного призначення, що провадиться поблизу проїзної частини вулиць і доріг" та ін.

<< | >>
Источник: Каракаша І.І.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О О , 3-51 — К Істина,2003 - 448 с.. 2003

Еще по теме § 5. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування:

 1. 4. Юридична природа органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування: особливі й спільні риси
 2. Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за по­рушення права власності на землю
 3. Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок
 4. Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування
 5. Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень
 6. Мета, підстави і процесуальні форми участі у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування
 7. Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум
 8. § з. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування у процесі для подання висновку в справі
 9. § 2. Розвиток місцевих органів виконавчої влади в Україні у 1990#x2011;2004 роках
 10. § 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування
 11. Глава 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядуваня, організацій та підприємств
 12. 3,1. Участь у справі органів державної влади та місцевого самоврядування для подання висновків та висловлення своєї думки щодо вирішення справи по суті
 13. 21. Мета, підстави та форми участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному процесі. їх процесуальні права і обов’язки.
 14. Розділ XV ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ {Назва розділу XV із змінами, внесеними згідно із Законом № 421-VIII від 14.05.2015}
 15. § 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування
 16. ГЛАВА 1 історичний огляд розвитку системи центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні у 1990–2005р.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -