<<
>>

Режим у пунктах пропуску через державний кордон України

Режим у пунктах пропуску через державний кордон України можна визначити як систему заходів правового впливу відносно осіб в зв'язку з їх перебуванням і пересуванням в цих пунктах, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що спрямовані на попоредження і припинення порушень кордону та інших протиправних дій [18, с.

177].

Відповідно до ст. 26 Закону "Про державний кордон України", він включає порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних залізничних і автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів і аеродромів, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна [10].

Даний режим покликаний створювати умови для забезпечення дотримання порядку в'їзду в Україну і виїзду з України, митних правил, правил дозвільної системи (перевезення зброї, вибухових і отруйних речовин і т. ін.).

Не можна погодитися з думкою про те, що режим у пунктах пропуску через державний кордон є складовою частиною прикордонного режиму [18, с. 175]. Імовірно, така позиція грунтується на тому, що в союзному законі про державний кордон (згодом це було продубльовано і в Законі “Про державний кордон України”) стаття про режим у пунктах пропуску через державний кордон розміщалася в розділі “Прикордонний режим”.

На нашу думку, режим у пунктах пропуску через державний кордон не може розглядатися як складова частина прикордонного режиму, оскільки різними є об' єкти і просторові межі їхнього правового регулювання. Крім цього, така позиція не відповідає іншим положенням розділу “Прикордонний режим”. Так, згідно з ч. 1 ст. 23 чинного Закону, прикордонний режим встановлюється в прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах. Але пункти пропуску через державний кордон не завжди і не обов'язково знаходяться в їх межах.

Наведені аргументи свідчать про те, що режим у пунктах пропуску через державний кордон повинен розглядатися самостійно і окремо від інших режимів, що дібть в прикордонному просторі - режиму державного кордону і прикордонного режиму. Видповидні зміни мають бути внесені і в законодавство.

Як і прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон відноситься до внутрішньої комптенції України і встановлюється нею в односторонньому порядку. Проте, на відміну від прикордонного режиму, режим в пунктах пропуску встановлюється не Кабінетом Міністрів України і не органами влади на місцях, а адміністрацією аеропортів, аеродромів, портів, залізничних станцій, автомобільних вокзалів, де здійснюється прикордонний контроль, за погодженням з Прикордонними військами України і митними органами на основі відповідних наказів та інструкцій своїх міністерств і відомств, зокрема Міністерства транспорту і Ук- равіатрансу.

Накази з питань режиму в пунктах пропуску не повинні суперечити нормам міжнародного права, зокрема, в частині обмежень для іноземних громадян, а також нормам внутрішнього законодавства. Що стосується останнього, то основний зміст режимних заходів в пунктах пропуску через державний кордон України визначається законами "Про державний кордон України" [10], "Про Прикордонні війська України"^], Митним [107], Повітряним [108], Водним [109] кодексами, Загальними правилами відкриття та діяльності пунктів пропуску через державний кордон України [1151], Положенням про зону прикордонного контролю [152], відповідними положеннями про зони інших видів контролю, іншими нормативно-правовими

актами.

Режим у пунктах пропуску через державний кордон України включає:

1) порядок перебування і пересування осіб і транспортних засобів у межах пунктів пропуску;

2) визначення у пунктах пропуску місць для безпосереднього перетинання державного кордону, зон прикордонного, митного та інших видів контролю;

3) порядок допуску в ці зони осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів та транспортних засобів закордонного прямування;

4) порядок відправлення з пунктів пропуску транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що переміщується через державний кордон;

5) заходи щодо підтримання встановлених правил;

6) контроль за дотриманням встановленого режиму;

7) застосування заходів примусу, зокрема адміністративного, до порушників режиму.

Особливістю режиму у пунктах пропуску через державний кордон є те, що він діє лише на обмеженій території і не завжди постійно зарежимлює об'єкти транспортних відомств [153, с.

94]. Це означає, що якщо на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах), які є пунктами пропуску через державний кордон України не здійснюється міжнародне сполучення, то в них не діють і режимні правила. Але навіть у цьому випадку деякі приміщення залишаються режимними (зал прикордонного і митного контролю), службові приміщення нарядів контрольно-пропускного пункту і митниці)

Зона прикордонного, митного чи інших видів контролю - це певна територія в пункті пропуску, на якій Прикордонні війська, митні чи інші компетентні органи здійснюють прикордонний, митний чи інші види контролю щодо осіб, транспортних засобів, товарів та іншого майна. В межах цих зон встановлюються додаткові режимні правила.

Контроль за додержанням встановленого режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, відповідно до пункту п.7 ст.6 Закону "Про Прикордонні війська України", здійснюється Прикордонними військами спільно з органами внутрішніх справ, керівництвом аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів, прикордонних залізничних станцій, морських і річкових портів, служб міжнародних автомобільних перевезень. При цьому повноваження щодо загальної координації роботи з підтримання режиму у пункті пропуску покладені на Прикордонні війська України [24].

За своєю юридичною природою контроль, що здійснюється Прикордонними військами в пунктах пропуску через державний кордон, є надвідомчим, оскільки вони здійснюють перевірку дотримання режимних правил обслуговуючим персоналом інших відомств.

З метою здійснення контролю за дотриманням встановленого режиму в пунктах пропуску Прикордонні вйська мають право:

1) розташовувати прикордонні наряди для проведення спостереження і перевірки дотримання правил в'їзду, пересування, виїзду осіб, переміщення вантажів в пунктах пропуску;

2) перевіряти документи у всіх осіб в межах пунктів пропуску;

3) здійснювати у встановленому порядку самостійно або спільно з митними установами огляд транспортних засобів, вантажів, що на них перевозяться, іншого майна;

4) супроводжувати транспортні засоби прикордонними нарядами [24].

У сферу правового впливу режиму в пунктах пропуску через державний кордон України потрапляють не лише особи, які слідують через кордон, але й інші особи, які знаходяться в межах пунктів пропуску, здійснюють діяльність, пов'язану з пропуском через кордон. Рамки дії режиму обмежені межами території пунктів пропуску, тобто дія правових норм в просторі обмежена, в зв'язку з чим можна зробити висновок, що як прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон є частковим режимом відносно основного режиму, що забезпечує державну безпеку - режиму державного кордону [18, с. 178].

Таким чином, основне призначення режимів, що діють у прикордонному просторі, полягає у забезпеченні порядку на державному кордоні, створенні умов для здійснення його охорони, підвищенні можливості виявлення і припинення випадків незаконного перетинання державного кордону особами і транспортними засобами, незаконного переміщення через кордон товарів (вантажів) та іншого майна. У своїй сукупності режимні правила повинні гарантувати дотримання законності і правопорядку на державному кордоні.

<< | >>
Источник: ЦИМБАЛІСТИЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ. КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Хмельницький - 1998. 1998

Скачать оригинал источника

Еще по теме Режим у пунктах пропуску через державний кордон України:

 1. 3. Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні
 2. Види адміністративних правопорушень.
 3. 4. Види митних режимів
 4. 3. Державний кордон та його захист і охорона
 5. § 1. Суб'єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
 6. Розділ 14. Організація управління в українських землях королівської Румуни (1918-1940 рр.)
 7. 2.4. Інформаційні системи Державної прикордонної служби України
 8. Інформаційні системи Міністерства доходів і зборів України [78]
 9. Стан застосування міжнародних договорів України
 10. 1.1 Поняття, зміст і принципи конституційно-правового статусу державного кордону України
 11. Становлення і розвиток державного кордону України
 12. 2.2 Режим державного кордону України
 13. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України
 14. 2.2. Державно-правові основи охорони державного кордону України
 15. Відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -