<<
>>

Посилання до розділу 8

1 Українська Центральна рада у Києві // Вісти з Української Центральної Ради. - 1917. - №1. - 19 березня.

2 ЦДАВО України. - Ф.1064. - Оп.1. - Спр.5. - Арк.25.

3 Там само. - Спр.1.

- Арк.233.

4 ЄреміївМ. Полковник Євген Коновалець на тлі української визвольної боротьби // Євген Коновалець та його доба. - Мюнхен, 1974. - С.133.

5 ЦДАВО України. - Ф.1064. - Оп.1. - Спр.13. - Арк.69.

6 Там само. - Ф.1115. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.24.

7 Там само. - Арк.23.

8 Там само. - Арк.43, 143.

9 Там само. - Арк.27.

10 Вістник Генерального Секретаріяту. - 1917. - №7. - 23 грудня.

11 ЦДАВО України. - Ф.1115. - Оп.1. - Спр.16. - Арк.14 зв.

12 Вісти з Української Центральної Ради. - 1917. - №3. - Квітень.

13 ЦДАВО України. - Ф.1115. - Оп.1. - Спр.13. - Арк.109.

У своєму щоденнику В.Вернадський майже повторює за С.Шелухіним: «В [Центральній] Раді повна відсутність людей, величезна кількість добре оплачуваного чиновництва - єдина гідність якого - знання укр[аїнської] мо[ви]» (Щоденник Володимира Вернадського. Полтава, 1918 // Київ. старовина. - 1993. - № 4. - С.29).

14 Там само. - Спр.1. - Арк.10.

15 Там само. - Арк.12.

16 Там само. - Арк.43, 143.

17 Робітнича газета. - 1917. - 6 червня.

18 Народня воля. - 1917. - 17 червня.

19 Там само.

20 Українська Центральна Рада: Док. і матеріали. - К.: Наук. думка, 1996. - Т.1. - С.158.

21 Винниченко В. Відродження нації. - К.; Відень, 1920. - Ч. І. - С.258-259.

22 Там само. - Ч. ІІ. - С.42.

23 Робітнича газета. - 1917. - 26 вересня; Нова Рада. - 1917. - 24 вересня.

24 ЦДАВО України. - Ф.1115. - Оп.1. - Спр.12. - Арк.60 зв.

25 Там само. - Спр.4. - Арк.9.

26 Українська Центральна Рада: Док. і матеріали. - К., 1996. - Т.1. - С.470.

27 Вістник Генерального Секретаріяту Української Народньої Республіки. - 1917. - №3. - 1 грудня.

28 Народня воля. - 1917. - 31 жовтня; Нова Рада.

- 1917. - 3 листопада.

29 Нова Рада. - 1917. - 3 листопада.

30 Кудлай О.Б. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917 р. - квітень 1918 рр.). - К., 2008. - С.17.

31 ЦДАВО України. - Ф.1115. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.28 зв.

32 Там само. - Арк.24.

33 Українська Центральна Рада: Док. і матеріали. - К., 1996. - Т.2. - С.233.

34 Там само. - К., 1997. - Т.2. - С.62.

35 Кудлай О.Б. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917 р. - квітень 1918 рр.). - К., 2008. - С.18-19.

36 ЦДАВО України. - Ф.2592. - Оп.2. - Спр.67. - Арк.36-37.

37 Там само. - Оп.1. - Спр.67. - Арк.34.

38 Там само. - Арк.49.

39 Там само. - Ф.1063. - Оп.2. - Спр.2. - Арк.19 зв.

40 Винниченко В. Щоденник. - Едмонтон; Нью-Йорк, 1980. - Т.1: 1911-1920. - С.272.

41 Кучерук О. Київ 1917-1919. Адреси. Події. Люди: Художнє видання. - К.: Темпора, 2008. - С.43.

42 Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. - Інсбрук, 1960. - С.393.

43 Кардиналовська Т. Невідступне минуле. - К.: Нью-Йорк, 1992. - С.70.

44 Ковалевський М. Вказана праця. - С.393.

45 Українська Центральна Рада: Док. і матеріали. - К., 1997. - Т.2. - С.71.

46 ЦДАВО України. - Ф.2582. - Оп.2. - Спр.12. - Арк.25.

47 Там само. - Ф.1064. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.234.

48 Там само. - Ф.2199. - Оп.3. - Спр.10. - Арк.3.

49 Там само.

50 Там само. - Спр.11. - Арк.21.

51 Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительное историческое исследование. - М., 1994. - С.194-196.

52 ТвердохлебА.А., ШевыринВ.М. Государственные служащие в России. 1722-1995 (Динамика социального статуса): Ист. очерк // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. - Сер.5. История. - М.: ИНИОН, 1995. - С.10.

53 ЦДАВО України. - Ф.2199. - Оп.3. - Спр.11. - Арк.3-4.

54 Там само. - Арк.8.

55 Там само.

56 Там само. - Арк.6.

57 Там само. - Арк.26.

58 Там само. - Арк.13.

59 Там само. - Арк.20;Там само. - Арк.23-23 зв.

60 Там само. - Арк.20; Там само. - Арк.23.

61 Там само. - Арк.16-20 зв.

62 Шелухин С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів. - Дрогобич; Бескид, 1992. - С.57-58, 90.

63 ШаповалМ. Минувшина і будучина української визвольної боротьби // Київ. старовина. - 1993. - №5. - С.44.

<< | >>
Источник: О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін.. Нариси історії державної служби в Україні / [О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін. ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. - К. : Ніка-Центр,2009. - 536 с.. 2009

Еще по теме Посилання до розділу 8:

 1. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 2. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 3. § 3. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
 4. § 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
 5. § 5. Перегляд рішень, ухвал, постанов господарського суду
 6. Позовна заява і порядок виправлення її недоліків
 7. СУДОВА ПРАКТИКА:
 8. Посилання до розділу 3
 9. Розділ 4. Політико- адміністративний устрій Запорозької Січ
 10. Посилання до розділу 22
 11. § 2. Правова система Великого князівства Литовського
 12. Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців
 13. Обліки. Основи класифікації інформаційно- пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств
 14. Застереження міжнародних нормативно-правових актів
 15. Поняття юридичного тлумачення
 16. Плюралізм методів та способів тлумачення міжнародних договорів національними судами
 17. Проблеми реалізації функції захисту в досудовому та судовому провадженнях та шляхи їх вирішення
 18. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 19. РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ США
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -