<<
>>

7.3.4. Функції джерел права

Джерела права мають певну систему функцій, за допомогою яких досягається відповідний ефект. Окремо взята функція – це лише один з елементів системи. Тобто функції джерел права є поняттям, що втілює в собі найсуттєвіші, типові властивості конкретних функцій окремих видів джерел права, є можливістю або властивістю джерел права, визначає їх роль у суспільстві.

Функції джерел права можна класифікувати на основні (загальні) та спеціальні. Окремі різновиди джерел права мають конкретні функції.

Функції джерел права виступають способом реалізації та забезпечення функцій держави, є інструментом реалізації політики держави, засобом організації та забезпечення її діяльності щодо здійснення впливу на регулювання суспільних відносин.

Соціальна цінність джерел права виявляється в тому, що вони є виразниками міри свободи в суспільстві та необхідності, що пов’язано із встановленням юридичної відповідальності суб’єктів суспільних відносин. Закріплення прав, свобод, обов’язків людини та громадянина в джерелах права вимагає від суб’єктів права дій саме в межах правового поля і відповідно до нього. Цим забезпечується розбудова громадянського суспільства та правової держави.

Саме в джерелах права об’єктивуються засоби досягнення соціальних компромісів, узгодження окремих і загальних інтересів (суспільства, держави, особи). Адекватність відображення системою джерел права потреб суспільного регулювання і передбачення напрямів подальшого розвитку суспільства стабілізує суспільство та стимулює його розвиток на основі верховенства права, динаміку відкритої правової системи, забезпечуючи її цілісність і здійснення все складніших завдань. Коли ж система джерел права не відповідає правосвідомості та юридичній практиці, то розбіжність між бажаним і дійсним зростає, поглиблює суспільні суперечності, породжує суспільні конфлікти, розриваються системоутворюючі зв’язки, вона розпадається на низку слабопов’язаних між собою уламків, позбувається своєї особливої функції, дестабілізує суспільство, гальмує соціальний розвиток [331].

Отже, джерела права становлять раціональну можливість впливу на суспільні відносини, їх цінність для суспільства й держави пояснюється характером і наслідками цього впливу, а значення цих актів для суспільства й держави відображається в їхніх функціях, оскільки в них закладені абстрактно-теоретичні можливості, способи й форми регулювання суспільних відносин.

Критерієм ефективності джерел права є їхня здатність впливати на державну політику в галузі економіки, політики, культури. Тому теоретичне дослідження соціальної цінності джерел права в правореалізаційній практиці передбачає, насамперед, вивчення їхніх функцій. Від цього багато в чому залежить перспектива використання джерел права у всіх галузях суспільного життя, розв’язання практичних завдань гармонійного розвитку громадянського суспільства.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013

Еще по теме 7.3.4. Функції джерел права:

 1. 9.6. Джерела права середньовічної Франції
 2. 10.6. Джерела права середньовічної Англії
 3. §J Поняття та джерела права міжнародних договорів
 4. Функции семейного права
 5. Функции семейного права
 6. § 27. Поняття джерел права.
 7. 7.3.1. Поняття «джерело права»
 8. 7.3.2. Класифікація джерел права
 9. 7.3.3. Система джерел права
 10. 7.3.4. Функції джерел права
 11. 12.4. Функції праваУ науці поняття "функція" вживається в різних значеннях. Функції розглядаються в математиці, біології,кібернетиці, соціології, фізиці та ін. У юридичній науці термін "функція" вживається для характеристики соціальної ролі й призначення держави і права. Поняття "функція права" повинне охоплювати одночасно як призначення права, так і напрями його впливу на суспільні відносини.Таким чином, функці
 12. Розділ 15ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА15.1. Поняття форм (джерел) праваПраву притаманна формальна визначеність. Суспільні відносини регулюються за допомогою чітких, формально виражених і загальнообов'язкових правил поведінки — правових норм, де головними виступають способи, за допомогою яких ці вимоги здобувають публічний характер, тобто стають загальнообов'язковими для всіх.Як специфічне явище соціальної дійсності право має певні фор
 13. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 14. Писемні джерела права
 15. Джерела права України-Гетьманщини
 16. Джерела права України-Гетьманщини
 17. § 2. Джерела права
 18. Писемні джерела права
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -