<<
>>

1.4. Умисне вбивство, вчинене у стані фізіологічного афекту

Істотні особливості має кваліфікація вбивства, заподіяного у стані фізіологічного афекту тобто в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи потерпілим (ст.

116 КК).3

За ст. 116 КК вбивство кваліфікується лише в тих випадках, коли воно було вчинене в стані фізіологічного афекту.

1 Ухвала судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України від 17 березня 1994 р. у справі І. та К.- Практи ка...-С. 46-47.

2 Ухвала судової колегії Верховного Суду України в справі П.- Там само,- С. 86-87.

3 У медичній літературі та фахівцями в галузі психології за значається, що назва «сильне душевне хвилювання» невдала для визначення того психічного стану людини, який у психології на зивають фізіологічним афектом і який є обставиною, що пом'як шує відповідальність // Музика А. А. Примусові заходи медичного і виховного характеру.- Київ, 1997.- С. 42, 43, 118; Сысоева Т. В. Убийство, совершенное в состоянии аффекта- Екатеринбург, 2000.

140

Афектом у психіатрії називають дуже сильні і різкі емоції та переживання - жах, лють, відчай і т. ін.

У стані фізіологічного афекту самооцінка і самоконтроль поведінки значно утруднюються, знижуються, але зовсім не виключаються, як під час патологічного афекту. У стані патологічного афекту людина нездатна розуміти своїх дій, а значить, ні контролювати їх, ні керувати ними. В такому стані людина визнається неосудною (ст. 19 КК).

Вбивство вважається вчиненим у стані фізіологічного афекту за наявності таких умов:

1) якщо сильне душевне хвилювання (фізіологічний афект) виникло раптово, як відповідь на протизаконні дії потерпілого і викликало намір вбити його. Фізіологічний афект - це дуже сильний емоційний спалах, але наскіль ки він сильний, настільки і нетривалий. Тривалим він бути не може, такого психологічного навантаження лю дина довго не витримає.

Вбивство у стані фізіологічного афекту визнається вчиненим за пом'якшуючих обставин лише тоді, коли умисел на вбивство виник і був здійснений тоді, у стані фізіологічного афекту, коли винний перебував у цьому стані;

2) якщо фізіологічний афект виник:

а) внаслідок насильства потерпілого над винним чи його рідними і близькими (вбивство, заподіяння тілесних ушкоджень, погроза застосувати насильство, знищити майно і т. ін.); якщо насильство було протизаконним, дійсним і значним, тобто здатним спричинити фізіологіч ний афект, але не створювало стан необхідної оборони чи крайньої необхідності;

б) внаслідок тяжкої образи потерпілим винного - бру тального і цинічного приниження гідності особи;

в) внаслідок інших протизаконних або глибоко амо ральних дій потерпілого, якщо ці дії потягли чи могли потягти за собою тяжкі наслідки для винного чи його близьких (знищення майна, приниження гідності тощо). Судова практика визнає, що фізіологічний афект можуть спричинити: подружня зрада, зрада закоханих, а також багаторазові протизаконні дії, остання з яких і стала причиною афекту.

Таким чином, убивство у стані фізіологічного афекту є відповідь на протиправні чи аморальні дії потерпілого, і тому воно визнається вчиненим за пом'якшуючих )ставин. Наприклад, судова колегія в кримінальних

141

справах Верховного Суду УРСР розглянула справу Н., яка вбила свого чоловіка.

Потерпілий систематично пиячив, бив дружину, приводив додому чужих жінок. У день вбивства він прийшов додому в нетверезому стані, почав вимагати, щоб жінка задовольнила його статеву пристрасть неприродним способом, а коли вона відмовилась, ударив її ногою в живіт. Н. схопила ніж і вдарила ним чоловіка в груди, від чого він помер. Верховний Суд УРСР ухвалив, що дії Н. треба кваліфікувати за ст. 116 КК, оскільки вони були вчинені у стані сильного душевного хвилювання, спричиненого тяжкою образою і протизаконним насильством з боку потерпілого.

Вбивство не можна кваліфікувати за ст. 116 КК, якщо стан фізіологічного афекту був викликаний законними діями потерпілого, зокрема взяттям під варту (ст. 155 КПК), конфіскацією майна (ст. 59 КК), затриманням злочинця (ст. 38 КК).

Для кваліфікації злочину за ст. 116 КК важливо визначити два часові інтервали:

між протиправними діями потерпілого і виникнен ням у винного фізіологічного афекту - тривалість цього інтервалу значення не має - він може бути як занадто коротким, так і занадто довгим. Ця обставина на кваліфі кацію вбивства за ст. 116 КК не впливає;

між виникненням афекту і вбивством. Оскільки злочин можна кваліфікувати за ст. 116 КК лише у тому випадку, коли винний перебував у стані афекту, то для застосування цієї норми дуже важливо визначити трива лість такого стану. Вивчення судової практики свідчить, що стан фізіологічного афекту триває не більше як 3- 4 хвилини. У різних людей ця тривалість буває різною. Більш темпераментні особи швидше «спалахують», але довше «остигають», тому у них стан фізіологічного афек ту може тривати 5-7 хвилин. Саме цей час і визначений у ст. 116 КК -словосполученням «раптово виникло», тобто тривало недовго. Коли між виникненням афекту і вбивством минуло більше часу (близько 20-30 хвилин), то кваліфікувати вбивство за ст. 116 КК немає підстав, бо в таких випадках стан фізіологічного афекту вже ми-

1 Радянське право.- 1968-№ 1- С. 85; ухвали судової колегії Верховного Суду України від 21 липня 1992 р. в справі К. та від 28 травня 1991 р. у справі П. // Практика...- С. 108, 109-110.

142

нув, закінчився, і винний, убиваючи, уже не перебуває у такому стані. Якщо винний, перебуваючи у стані фізіологічного афекту, вбив одного потерпілого і намагався вбити ще одну особу, то його дії кваліфікують за сукупністю злочинів за ст. 116 КК, ст. 15 та ст. 116 КК, оскільки ця норма не передбачає посилення відповідальності за повторний злочин.

Стаття 116 КК передбачає відповідальність лише за умисне вбивство у стані фізіологічного афекту. Випадки заподіяння умисних тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у стані фізіологічного афекту кваліфікуються за ст. 123 КК. Умисне вбивство у стані фізіологічного афекту одної особи і спричинення при цьому умисних тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень іншій особі кваліфікується за сукупністю злочинів за статтями 116 і 123 КК.1

Вбивство у стані фізіологічного афекту за обтяжуючих обставин, перелічених у ч. 2 ст. 115 КК, кваліфікується тільки за ст. 116 КК, тому що обставини, які пом'якшують відповідальність, мають перевагу перед обставинами, які обтяжують відповідальність.

На цих же підставах вбивство у стані фізіологічного афекту і в стані необхідної оборони, але з перевищенням її меж кваліфікується лише за ст. 118 КК без застосування ст. 116 КК, оскільки ст. 118 КК містить більш пом'якшуючі відповідальність обставини.2

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 1.4. Умисне вбивство, вчинене у стані фізіологічного афекту:

 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
 2. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
 3. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
 4. 1.1. Кваліфікація вбивства
 5. 1.2. Умисне вбивство
 6. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
 7. 1.4. Умисне вбивство, вчинене у стані фізіологічного афекту
 8. 1.5. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
 9. 1.6. Кваліфікація вбивства при перевищенні меж необхідної оборони
 10. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
 11. 9.3, Бандитизм
 12. 2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
 13. 8.2. Вина у формі умислу
 14. Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин
 15. Стаття 115. Умисне вбивство
 16. Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання
 17. Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -