<<
>>

7.29. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

Діяння передбачене ст. 227 КК, посягає на систему господарювання, оскільки завдає значної шкоди господарству, випуск недоброякісної продукції призводить до витрат продукції і праці, заподіює матеріальну шкоду і завдає шкоди споживачам недоброякісної продукції.

Згідно з ч.

4 ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Законом України від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів» у редакції від 15 грудня 1993 р. споживачам гарантується якість товарів, які вони мають намір придбати або замовити, і вони мають право вимагати від продавців товарів інформацію про якість товарів, про відповідність товарів вимогам нормативних документів, умовам договору.

Предметами злочину, передбаченого ст. 227 КК, є продукція і товари, які не відповідають вимогам щодо їх якості, тобто які виготовлені з порушенням стандартів, норм, технічних умов, установлених для виготовлення відповідних товарів і надання певних послуг.

Наказом Держстандарту від ЗО серпня 1993 р. № 95 затверджено перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації (ВВР- 1994.- № 1- Ст. 1). Продукція і товари, які не пройшли сертифікації, визнаються недоброякісними або нестандартними.

За статтею 227 КК кваліфікується випуск недоброякісної чи некомплектної продукції на товарний ринок, тобто передача її споживачам. Виготовлення (без подальшої реалізації) такої продукції складу злочину ст. 227 КК не утворює.

Відповідальними за випуск на товарний ринок недоб-

кісної продукції і товарів є: а) посадові особи про-

лових підприємств, на яких відповідними інструкція-

наказами, угодами покладено обов'язок контролювати

продукції і товарів; б) підприємці, які виробляють

329

продукцію і товари на власних підприємствах і які зобов'язані контролювати якість продукції і товарів, щ0 вони випускають на товарний ринок; в) посадові особи торговельних підприємств, які реалізують товари і продукцію і на яких покладено обов'язок контролювати якість товарів, що реалізуються; г) громадяни, які торгують продукцією і товарами і згідно з Законом України «Про захист прав споживачів» несуть відповідальність за якість продукції і товарів, що ними продаються.

Стаття 227 КК передбачає відповідальність за випуск недоброякісної та некомплектної продукції на товарний ринок у великих розмірах. Великими розмірами у ст. 227 КК визнається випуск або реалізація недоброякісної продукції на суму, яка у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Для визначення розміру випуску на товарний ринок недоброякісної або некомплектної продукції і товарів враховуються: г

а) загальна кількість випущеної чи реалізованої про дукції і товарів;

б) загальна вартість випущеної чи реалізованої продук ції і товарів;

в) розмір заподіяної споживачеві матеріальної шкоди та всі види збитків, пов'язані з придбанням, переробкою чи поверненням продукції і товарів виробникові чи продавцеві;

г) витрати споживача на переробку продукції, усу нення недоліків товарів та їх доукомплектування.

Діяння кваліфікується за сукупністю злочинів, якщо внаслідок випуску або реалізації недоброякісної чи некомплектної продукції чи товарів споживачеві були заподіяні тілесні ушкодження, тобто заподіяння будь-якої шкоди здоров'ю хоча б одного споживача (статті 121-125 КК і ст. 227 КК).

Відповідальність за випуск на товарний ринок недоброякісної продукції настає з шістнадцяти років.

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 7.29. Випуск або реалізація недоброякісної продукції:

 1. 7.29. Випуск або реалізація недоброякісної продукції
 2. 6.2. Суспільно небезпечне діяння
 3. 7.2. Суб'єкт злочину — фізична особа
 4. 5. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина
 5. 20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права
 6. 2. Поняття та форми реалізації юридичних норм: використання, виконання, дотримання.
 7. Право громадян нажитло та форми його реалізації
 8. Форми реалізації права громадян на житло.
 9. 2. Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики
 10. Глава 35 Участь громадських організацій у реалізації функцій органів виконавчої влади
 11. 2. Необхідність дотримання принципів реалізації публічно-владних повноважень
 12. § 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм
 13. § 2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -