<<
>>

5. Підготовка справ до судового розгляду

5.1. Справи до розгляду призначаються в межах установлених законом строків, відповідно до графіка проведення судових засідань, графіка днів, визначених для доставки осіб, що перебувають під вартою, при цьому вказується не тільки дата, а й година розгляду справи.

5.2.

По справах, які призначено до розгляду в судовому засіданні по першій інстанції, секретар судового засідання забезпечує виготовлення і надіслання повісток про виклик в судове засідання підсудних, потерпілих, позивачів, відповідачів, третіх осіб, свідків, експертів, перекладачів, сповіщає про день і годину розгляду справи прокурора, адвоката, представників громадськості.

Доцільно передбачити призначення допиту свідків таким чином, щоб вони не гаяли часу в суді, чекаючи допиту. Допитані і недопитані свідки повинні перебувати в різних приміщеннях, або хоча б і в одному, але щоб вони не могли спілкуватися.

У необхідних випадках зазначені особи можуть бути викликані в судове засідання телефонограмою або телеграмою.

Якщо підсудний - призовник, тоді районний військовий комісаріат за місцем проживання призовника сповіщається про розгляд кримінальної справи.

5.3. У випадках відмови в порушенні кримінальної справи або закриття провадженням справи про адміністративне правопорушення та передачі її на розгляд товариського суду, постанова (ухвала) судді після закінчення строку на оскарження разом з документами надсилається до товариського суду.

Про надіслання матеріалів секретар суду зазначає в обліково-статистичній картці (журналі).

5.4. По справах про умовно-дострокове звільнення від покарання, заміну покарання більш м'яким, зміну умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі тощо, органу, що відає виконанням покарання, та органу, який порушив клопотання, надсилаються повідомлення про час і місце розгляду справи.

5.5. Повістки про виклик підсудних та інших осіб по всіх судових справах складаються за відповідною формою.

5.6.

Повістки повинні бути виготовлені і надіслані не пізніше ніж на другий день після призначення справи до розгляду незалежно від того, на який строк вона призначена. Як виняток, повістку можна видати на руки стороні або її представникові за їх згодою для вручення відповідним особам.

5.7. У тих випадках, коли надіслану повістку не вручено адресату і вона повернулась до суду, секретар судового засідання негайно повинен з'ясувати причини невручення, доповісти про це судді та за його вказівкою вжити заходів до вручення повістки. Другий примірник повістки (розписка) підшивається до справи.

5.8. Підсудному, який не перебуває під вартою, копія обвинувального висновку разом з повідомленням про виклик його в судове засідання вручається через розсильного або рекомендованим відправленням із зворотною розпискою про їх одержання.

Копія обвинувального висновку підсудному, який перебуває під вартою, разом з повідомленням надсилається адміністрації місця попереднього ув’язнення для вручення йому під розписку, що повинна бути повернута до суду.

Коли підсудний тримається під вартою, разом з документами начальникові місця попереднього ув'язнення надсилається розпорядження про доставку підсудного в суд.

У випадку оголошення перерви секретар судового засідання готує лист на адресу адміністрації місця попереднього ув'язнення про дальше утримання підсудного під вартою та одночасно повідомляє про доставку його на визначену дату суду.

5.9. Коли під час попереднього розгляду справи по справах публічного та приватного обвинувачення змінено обвинувальний висновок, кваліфікацію злочину або список осіб, які мають бути викликані до суду, підсудному вручається і копія ухвали суду чи постанови судді. Підсудному, який не володіє українською мовою, зазначені документи вручаються перекладеними на його рідну мову або мову, якою він володіє. Якщо підсудний неповнолітній, копія обвинувального висновку вручається йому і його законному представникові.

Копія обвинувального висновку та інші зазначені документи вручаються підсудному під розписку в строки, передбачені ст.254 КПК України .

Всі зазначені документи мають бути вручені підсудному не пізніше ніж за три доби до розгляду справи.

5.10. У цивільних справах відповідачеві разом з повісткою надсилається копія позовної заяви, за необхідності і копії документів, доданих до неї позивачем.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, сповіщаються про дії суду відповідно до вимог ст.ст.90, 91, 93, 94 ЦПК України. Судові повістки повинні бути виписані секретарем судового засідання та вручені сторонам не пізніше ніж за п'ять діб до судового засідання (ст.91 ЦПК України).

5.11. Про виклик до суду громадян України або іноземних громадян, що проживають за кордоном, надсилаються спеціальні повідомлення, звичайною повісткою користуватись не слід. Всі документи, що направляються, повинні бути віддруковані, акуратно оформлені з проставленням печатки, текст викладено чітко і зрозуміло. Судами ці документи направляються в управління юстиції.

5.12. Напередодні розгляду справи секретар судового засідання складає список справ призначених до розгляду на день судового засідання, та заносить ці справи до журналу судових засідань. В день судового засідання список справ вивішується на спеціально відведеному місці.

5.13. Секретар судового засідання завчасно перевіряє відомості про вручення повісток, копій обвинувальних висновків та інших матеріалів і за відсутності даних про їх вручення негайно доповідає судді для вжиття відповідних заходів.

5.14. Перед початком розгляду справи секретар судового засідання повинен перевірити, чи всі особи, яких викликано, з'явились в судове засідання, хто з них не з'явився і з яких причин, чи доставлені підсудні, які перебувають під вартою. Про все це секретар судового засідання доповідає судді.

5.15. По справах, що розглядаються апеляційною інстанцією, учасникам процесу, заінтересованим особам судом першої інстанції, який вирішив справу, надсилається повідомлення про час і місце розгляду справи.

<< | >>
Источник: Попелюшко Василь Олександрович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2004

Еще по теме 5. Підготовка справ до судового розгляду:

 1. 5. Підготовка справ до судового розгляду
 2. § 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
 3. Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду
 4. Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні
 5. Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду
 6. Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду
 7. Справи про усиновлення*
 8. Провадження у справі до судового розгляду (підготовка справа до судового розгляду)
 9. Підготовка справи до судового розгляду
 10. Підготовка справи до касаційного розгляду (ст. 331 ЦПК)
 11. Стаття 156. Призначення справи до розгляду
 12. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
 13. Стаття 253. Підготовка справи до розгляду
 14. Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 15. § з. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції
 16. § 3. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ В СУДІ касаційної інстанції та її розгляд
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -