Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України

від 8 вересня 2005 року N 2875-IV, ОВУ, 2005 р., N 38, ст. 2362,

від 6 жовтня 2005 року N 2953-IV, ОВУ, 2005 р., N 44, ст. 2756,

від 17 листопада 2005 року N 3099-IV, ОВУ, 2005 р., N 49, ст. 3046,

від 15 березня 2006 року N 3538-IV, ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 961,

від 16 березня 2006 року N 3550-IV, ОВУ, 2006 р., N 15, ст. 1067,

від 20 вересня 2006 року N 160-V, ОВУ, 2006 р., N 41, ст. 2719,

від 1 грудня 2006 року N 424-V, ОВУ, 2007 р., N 1, ст. 1,

від 25 грудня 2008 року N 808-VI, ОВУ, 2009 р., N 2, ст. 52,

від 5 червня 2009 року N 1475-VI, ОВУ, 2009 р., N 49, ст. 1648,

від 23 червня 2009 року N 1545-VI, ОВУ, 2009 р., N 53, ст. 1826,

від 21 серпня 2009 року N 1616-VI, ОВУ, 2009 р., N 70, ст. 2414,

від 4 листопада 2009 року N 1699-VI, ОВУ, 2009 р., N 92, ст. 3102,

від 17 листопада 2009 року N 1559-VI, ОВУ, 2009 р., N 97, ст. 3326,

від 21 січня 2010 року N 1837-VI, ОВУ, 2010 р., N 9, ст. 425,

від 11 лютого 2010 року N 1876-VI, ОВУ, 2010 р., N 19, ст. 822,

від 16 лютого 2010 року N 1901-VI, ОВУ, 2010 р., N 19, ст. 825,

від 18 лютого 2010 року N 1691-VI, ОВУ, 2010 р., N 16, ст. 723

(зміни, внесені Законом України від 18 лютого 2010 року N 1691-VI, визнано

такими, що не відповідають Конституції України

(є неконституційними) згідно з Рішенням Конституційного Суду України

від 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010),

від 13 травня 2010 року N 2181-VI, ОВУ, 2010 р., N 37, ст. 1242,

від 1 червня 2010 року N 2289-VI, ОВУ, 2010 р., N 49, ст. 1603

(зміни, внесені Законом України від 1 червня 2010 року N 2289-VI,

вводяться в дію з 31 липня 2010 року),

від 7 липня 2010 року N 2453-VI, ОВУ, 2010 р., N 55/1, ст. 1900

(зміни, внесені підпунктами 18 та 20 підпункту 3.7 пункту 3 розділу XII

Закону України від 7 липня 2010 року N 2453-VI щодо направлення текстів

повісток електронною поштою, факсом (телефаксом), вводяться в дію з дня повідомлення

Державною судовою адміністрацією України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"

про початок функціонування Єдиної бази даних електронних адрес,

номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень;

зміни, внесені підпунктом 10 підпункту 3.7 пункту 3 розділу XII

Закону України від 7 липня 2010 року N 2453-VI щодо передачі до юрисдикції

адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з приводу призначення,

обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат

непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна,

пайків або грошової компенсації замість них, вводяться в дію з 1 січня 2011 року.

Справи щодо таких спорів, які перебуватимуть у провадженні суду першої, апеляційної

чи касаційної інстанції станом на 1 січня 2011 року, завершуються розглядом у цих судах.

Позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги щодо таких спорів, які подані до 1 січня 2011 року і

провадження за якими не відкрито, розглядаються відповідними судами, до яких вони подані),

від 10 липня 2010 року N 2487-VI, ОВУ, 2010 р., N 55/1, ст. 1901,

від 4 листопада 2010 року N 2677-VI, ОВУ, 2010 р., N 95, ст. 3373,

від 2 грудня 2010 року N 2756-VI, ОВУ, 2008 р., N 92, ст. 3249,

від 17 березня 2011 року N 3156-VI, ОВУ, 2011 р., N 26, ст. 1047,

від 21 квітня 2011 року N 3266-VI, ОВУ, 2011 р., N 37, ст. 1503,

від 19 травня 2011 року N 3422-VI

(З 17 вересня 2011 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно з Повітряним кодексом України від 19 травня 2011 року N 3393-VI)

Положення статті 15 цього Кодексу визнано

такими, що відповідають Конституції України (є конституційними)

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України

від 22 квітня 2008 року N 8-рп/2008)

Окремі положення цього Кодексу визнано

такими, що відповідають Конституції України (є конституційними)

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України

від 19 жовтня 2009 року N 26-рп/2009)

Окремі положення цього Кодексу визнано

такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України

від 19 жовтня 2009 року N 26-рп/2009)

Положенню пункту 1 частини першої статті 17 цього Кодексу

дано офіційне тлумачення

Рішенням Конституційного Суду України

від 1 квітня 2010 року N 10-рп/2010

Окремі положення цього Кодексу визнано

такими, що відповідають Конституції України (є конституційними)

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України

від 16 червня 2011 року N 5-рп/2011)

Додатково див.

конституційне подання Президента України

від 14 вересня 2009 року

| >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України:

 1. Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ (Глава із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.10.2005 р. N 2953-IV, від 11.02.2010 р. N 1876-VI; у редакції Закону України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)
 2. {Із змінами, внесеними згідно із Законами
 3. Розділ XV ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ {Назва розділу XV із змінами, внесеними згідно із Законом № 421-VIII від 14.05.2015}
 4. Розділ XVI ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ {Назва розділу XVI із змінами, внесеними згідно із Законом № 908-IV від 05.06.2003}
 5. Документ № 8 ЗАКОН ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ПАРТІЇ І ДЕРЖАВИ (1 грудня 1933 р. зі змінами за законом 8 липня 1934 р.) (витяги)
 6. Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію»
 7. Документ № 1 КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС ЯПОНІЇ (Закон № 45 від 24 квітня 1907 р. З подальшими змінами за станом на 25 листопада 1997 р.) (витяги)
 8. Закон України Про правонаступництво України* (12 вересня 1991 р.)
 9. Закон України «Про громадянство України» (8 жовтня 1991 р.)
 10. ДИРЕКТИВА 2000/26/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 травня 2000 року щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та про внесення змін і доповнень .до Директив Ради 73/239/ЕЕС та 88/357/ЕЕС (четверта Директива страхування відповідальності)*
 11. Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
 12. Решение Свердловского областного суда от 21 августа 2002 года об оспаривании в части пункта 5 статьи 39 Областного закона от 13 апреля 1995 года № 12-03 «О местном самоуправлении в Свердловской области» в редакции Областного закона от 18 ноября 1997 года № 66-03 с изменениями и дополнениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 2002 года № 1-03
 13. Пояснительная записка к проекту Федерального закона. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»
 14. Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-Ф3 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»
 15. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну виконавчу службу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -