<<
>>

§ 4. Перекладач

Перекладач виконує у цивільному процесі тільки технічні функції і належить до осіб, які сприяють здійсненню правосуддя. Участь пере­кладача в процесі є гарантією повноцінного здійснення права на судовий захист особами, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють державною мовою.

Такі особи мають право користуватися по­слугами перекладача в порядку, встановленому законом (ст. 7 ЦПК).

Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необ­хідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а та­кож особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими. Перекладач допускається до участі у справі ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі.

У юридичній літературі висловлюються думки про те, що пере­кладач, який бере участь у цивільному процесі, повинен знати не тільки мову, а й основи юриспруденції .

Здається, що така вимога до перекладача є у більшості випадків майже не виконаною, що може деякою мірою перешкодити своєчасно­му розгляду справи.

Факт вільного володіння іноземною мовою потребує доведення в суді, доказом чого може бути документ про відповідну освіту та кваліфікацію перекладача.

Цікавим є правило, закріплене у ст. 162 ЦПК РФ, згідно з якою особи, які беруть участь у справі, вправі запропонувати суду кан­дидатуру перекладача. Відповідно до ст. 364 ЦПК РФ рішення суду підлягає скасуванню незалежно від доводів касаційної скарги, якщо було порушено правило про мову, на якій ведеться судове прова­дження, тобто у разі розгляду справи за відсутності перекладача,

Див.: Фурса, С. Я. Сравнительный анализ гражданских процессуальных кодексов России и Украины [Текст] / С. Я. Фурса // Заметки о современном гражданском и ар­битражном процессуальном праве / под ред. М. К. Треушникова.

- М. : Изд. дом «Городец», 2004.-С. 87.

386 який не був належним чином повідомлений про час та місце судо­вого засідання .

Відповідно до глави З ЦПК України на перекладача поширюється правило про відводи і самовідводи, що гарантує його незаінтересова­ність і об'єктивність перекладу.

Підстави для відводу і самовідводу перекладача та порядок їх ви­рішення зазначені в главі З ЦПК.

Особа, яка допущена ухвалою суду до участі в цивільному процесі як перекладач, стає учасником процесу і відповідно суб'єктом цивільних процесуальних відносин, що наділений певними правами й обов'язками.

Перекладач має право ставити запитання з метою уточнення пере­кладу, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не воло­діє достатніми знаннями мови, необхідними для перекладу, а також на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних із ви­кликом до суду. Витрати, пов'язані із допуском до участі в справі пере­кладача, сплачуються відповідно до ст. 86 ЦПК, де зазначені й особи, які несуть такі витрати.

Перекладач зобов'язаний з'явитися за викликом суду, здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом у процесуальних документах, що вручається сторонам у перекладі їх рідною мовою або мовою, якою вони володіють.

За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних при­чин від виконання покладених на нього обов'язків перекладач несе кри­мінальну відповідальність, а за невиконання інших обов'язків — відпо­відальність, встановлену законом. Наприклад, за злісне ухилення пере­кладача від явки до суду передбачена адміністративна відповідальність.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 4. Перекладач:

 1. 18.15. Відмова свідка від давання показань або експерта чи перекладача від виконання своїх обов'язків
 2. Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків
 3. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 4. Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 5. Стаття 68. Перекладач
 6. Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
 7. Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача
 8. Особи, які не беруть участі у справі
 9. Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство
 10. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 11. Стаття 55. Перекладач
 12. Стаття 86. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
 13. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
 14. Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
 15. § 4. Перекладач
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -