<<
>>

§ 4. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів

Сторони в цивільному процесі — це особи, спір яких слід розгля­дати в суді. Щоб посісти становище сторони, позивач повинен легіти­мувати себе та відповідача як заінтересованих у вирішенні справи осіб.

302

Правове становище сторін не пов'язано з дійсним існуванням матері­альних правовідносин між позивачем та відповідачем, оскільки перед­умовами порушення цивільного процесу є умови, які мають виключно процесуальне значення (статті 3, 122 ЦПК). Однак у ході розгляду цивільної справи може бути виявлено, що позов пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, чи не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, тобто встановлено, що позивач чи відповідач не є правозобов'язаними суб'єктами матеріальних правовідносин.

Чинне цивільне процесуальне законодавство, на відміну від ЦПК 1963 p., не передбачає можливості заміни «неналежного позивача» і навіть не передбачає такого поняття. У тому випадку, якщо позов пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, і це буде з'ясовано судом, суд має відмовити такій особі в задоволенні позовних вимог. Однак щодо випадків пред'явлення позову до неналежного від­повідача, то можливість його заміни в законі передбачена (ст. 33 ЦПК).

Найчастіше під неналежними відповідачами розуміють таких від­повідачів, щодо яких судом під час розгляду справи встановлено, що вони не є зобов'язаними за вимогою особами. На перший погляд це визначення є точним і випливає із ст. 33 ЦПК. Насправді ж воно не відповідає законодавству, оскільки не враховує, що заміна неналежно­го відповідача належним — питання процесуальне, а поняття нена­лежного відповідача враховує передбачені законом умови і порядок його заміни. В іншому випадку не можна розрізняти неналежного від­повідача й відповідача, відносно якого в позові відмовлено.

Для правильного вирішення питання щодо визнання відповідача неналежним недостатньо встановити відсутність у нього обов'язку відповідати за даним позовом.

Установлення цієї умови — підстава для ухвалення судового рішення про відмову в позові. Щоб визнати відповідача неналежним, крім названої умови, суд повинен мати дані про те, що обов'язок відповідати за позовом покладено на іншу особу. Про неналежного відповідача можна говорити тільки в тому випадку, коли суд може вказати особу, що повинна виконати вимогу позивача, — належного відповідача.

Таким чином, неналежний відповідач — це особа, притягнута по­зивачем як відповідач, стосовно якої встановлено, що вона не повинна відповідати за пред'явленим позовом за наявності даних про те, що обов'язок виконати вимоги позивача лежить на іншій особі — належ­ному відповідачеві.

Визнання відповідача неналежним можливе тільки в судовому за­сіданні й тільки тоді, коли відбувається заміна. Лише у випадку заміни відповідач, що вибуває, визнається неналежним. В іншому випадку відповідач, який міг би бути замінений, бере участь у справі, має весь комплекс прав та обов'язків, які надані йому статтями 27, 31 ЦПК та ін. Указане правило безпосередньо випливає із змісту ст. 33 ЦПК, яка передбачає умови і правила заміни неналежного відповідача.

Закон не передбачає як підставу для відмови у відкритті проваджен­ня у справі пред'явлення позову до неналежного відповідача. При встановленні того, що відповідач є неналежним, останній може бути замінений тільки в стадії судового розгляду в порядку, встановленому ст. 33 ЦПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 ЦПК суд за клопотанням позивача, не припиняючи розгляд справи, замінює первісного відповідача належним відповідачем, якщо позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відпо­відати за позовом, або залучає до участі у справі іншу особу як спів­відповідача. Аналіз зазначеної норми цивільного процесуального за­конодавства дозволяє зробити такі висновки:

1. Заміна неналежного відповідача належним може відбутися тіль­ки за ініціативою позивача.

2. Обов'язковою умовою заміни неналежного відповідача належ­ним є клопотання позивача.

3. Клопотання позивача про заміну неналежного відповідача має бути розглянуте як відмова від позову щодо неналежного від­повідача.

4. Суд позбавлений можливості за своєю ініціативою проводити заміну неналежного відповідача.

5. При встановленні судом у судовому засіданні факту пред'явлення позову до неналежного відповідача при відсутності клопотання по­зивача він може залучити належного відповідача як співвідповідача.

На наш погляд, ст. 33 ЦПК має суттєвий недолік, який полягає у тому, що належний відповідач може бути залучений судом у справу як співвідповідач. Таке положення закону суперечить природі інсти­туту процесуальної співучасті, оскільки інтереси співучасників не протирічать один одному, а обов'язок відповідати за позовом у спів­відповідачів існує паралельно. У тому ж випадку, коли судом з'ясовано той факт, що позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за позовом, і відома особа, яка має відповідати за цим позовом, і вона притягується до процесу, ні в якому випадку суд не може задовольни- 304 ти позовні вимоги щодо неналежного відповідача. Визнавши відпо­відача неналежним, суд вже заздалегідь вирішив питання щодо від­мови в задоволенні позовних вимог відносно неналежного відповідача. Тому доцільніше було б зазначити у ст. 33 ЦПК, що належний відпо­відач має бути притягнутий у справу не співвідповідачем, а як другий відповідач.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 ЦПК після заміни відповідача або залу­чення у справі співвідповідача справа за клопотанням нового відпо­відача або залученого співвідповідача розпочинається спочатку.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 4. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів:

 1. Стаття 52. Заміна неналежної сторони
 2. 5.3. Порядок подання позовної заяви. Ціна позову. Відзив на позовну заяву
 3. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 4. З.І.З. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
 5. Порядок заміни неналежного відповідача
 6. Стаття 79. Види судових витрат
 7. § 4. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів
 8. § 2. В иди представництва в суді
 9. § 2. Зміст і порядок проведення попереднього судового засідання
 10. § 2. Процесуальний порядок судового розгляду
 11. § 4 . Порушення провадження п о справах та їх розгляд господарськими судами
 12. Зміст
 13. Яким чином суд вправі виконати таке завдання попереднього судового засідання як вирішення питання про склад осіб, які братимуть участь у справі?
 14. 14. Поняття належного та неналежного відповідача. Умови, процесуальний порядок та наслідки заміни неналежного відповідача.
 15. 55. Поняття, підстави і процесуальний порядок відкладення розгляду цивільної справи в суді. Перерви в судовому засіданні.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -