Стаття 113. Зони санітарної охорони

1.Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності.

2.У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого при­значення, навколо яких вони створені.

3.Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України.

До частини першої. Зона санітарної охорони - "територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також: з метою забезпечення охорони водопровідних споруд " (ст. 1 ВК України). Поло­ження про зони санітарної охорони вміщені у ст.ст. 59 та 93 ВК України, ст. 18 ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", розділі VII ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання".

Ст. 93 ВК України вказує, що зони санітарної охорони встановлюються з метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб. Коментована стаття розширює призначення зон санітарної охорони, передбачаючи їх створення також навколо водоочисних споруд, водоводів та об'єктів оздоровчого призначення. Фактично на сьогодні чинне законодавство передбачає існування зон санітарної охорони для джерел водопостачання та округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони для курортів. Натомість механізму встановлення зон санітарної охорони навколо водоводів, водоочисних споруд законодавство не встановлює.

До частин другої та третьої. Загальною рисою зон санітарної охорони є встановлення достатньо суворих обмежень, що покликані повністю виключити ймовірність забруднення джерел водопостачання або курортних місцевостей.

Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси: перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу; другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (ст. 35 ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання"). Детально правовий режим різних поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання визначається розділом VII ЗУ "Про питну водну та питне водопостачання", а також ПКМ від 18.12.1998 №2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів".

Навколо курортів передбачаються округи санітарної охорони курортів - ст.ст. 30-33 та ін. ЗУ "Про курорти", глава 8 ЗКУ, які, в свою чергу, поділяються на зони [санітарної охорони].

Округ санітарної охорони курорту поділяється на три зони [санітарної охорони]: першу (суворого режиму), другу (зону обмежень), третю (зону спостережень) - ст. 30 ЗУ "Про курорти". Встановлення меж зон санітарної охорони здійснюється в порядку розроблення проектів землеустрою. Режим кожної із зон визначається ст.ст. 31-33 Закону.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 113. Зони санітарної охорони:

 1. 2. Правове регулювання охорони і використання земель оздоровчого призначення в межах окремих зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 2. Поняття округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони ку­рорту.
 3. § 4. Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 4. § 4. Правовий режим територій і зон санітарної охорони водних об'єктів
 5. Правовий режим зон санітарної (гірничо-санітарної) охоро­ни курортів.
 6. Стаття 114. Санітарно-захисні зони
 7. Стаття 112. Охоронні зони
 8. II. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ
 9. ЛІКВІДАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ
 10. Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
 11. §8 Правовий режим виключної економічної зони
 12. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН З СУБ'ЄКТАМИ ЗА МЕЖАМИ ЗОНИ І ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
 13. Стаття 113. Диверсія
 14. Статья 113. Определение задолженности по алиментам
 15. Статья 113. Определение задолженности по алиментам
 16. Статья 113. Диверсия
 17. _ 113. Чиншевые дела
 18. ПРИВОД (ст. 113 УПК РФ)
 19. 113. Виды юридической ответственности
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -