Стаття 112. Охоронні зони

1. Охоронні зони створюються:

а) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

б) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.

До частини першої. Охоронні зони можна визначити (за відсутності законодавчого визначення) як території із обмеженим режимом використання, що встановлюються навколо особливо цінних та/або вразливих об'єктів з метою їх фізичної охорони та, у деяких випад­ках, зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти. Охоронні зони, зокрема, встановлюються навколо:

• об'єктів природно-заповідного фонду (ч. 2 ст. 4, ст.ст. 18, 21, 39, 40 та ін. ЗУ "Про природно-заповідний фонд України");

• об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 54 ЗКУ, ст. 32 ЗУ "Про охорону культурної спадщини");

• об'єктів транспорту (ст.ст. 67-74 ЗКУ, ст. 41 Повітряного кодексу України, ст. 11 ЗУ "Про транспорт", ст. 6 "Про залізничний транспорт", ст. 11 ЗУ "Про трубопровідний транспорт", ПКМ "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" від 16.11.2002 №1747);

• об'єктів зв'язку (ст.

75 ЗКУ, ст. 10 Закону "Про телекомунікації", ПКМ "Про затвер­дження правил охорони ліній електрозв'язку" від 29.01.1996 №135);

• об'єктів енергетики (ст.ст. 1,19 ЗУ "Про електроенергетику", ПКМ "Про затвердження Правил охорони електричних мереж" від 04.03.1997 №209);

• об'єктів гідрометеорологічної діяльності (ст. 13 ЗУ "Про гідрометеорологічну діяльність", ПКМ від 11.12.1999 №2262 "Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання);

геодезичних пунктів (ст. 22 ЗУ "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

від 23.12.1998, ПКМ "Про Порядок охорони геодезичних пунктів" від 19.07.1999

№1284);

інженерних комунікацій (див. п.п. 21,25, 28, 35 Єдиних правил ремонту, утримання

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними і

охорони, затверджених ПКМ від 30.03.1994 №198).

До частини другої. Правовий режим охоронних зон відрізняється залежно від об'єкта, навколо якого встановлена зона, проте завжди передбачає обмеження щодо можливих видів використання земельної ділянки. Конкретний зміст режиму охоронної зони визначається актами, наведеними у коментарі до ч. 1.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 112. Охоронні зони:

 1. II. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ
 2. ЛІКВІДАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ
 3. §8 Правовий режим виключної економічної зони
 4. Стаття 113. Зони санітарної охорони
 5. Стаття 114. Санітарно-захисні зони
 6. Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
 7. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН З СУБ'ЄКТАМИ ЗА МЕЖАМИ ЗОНИ І ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
 8. Статья 112. Исполнительский сбор
 9. Стаття 112. Договірна підсудність
 10. § 112. Понятие и виды.
 11. Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча
 12. Комментарий к статье 112 кодекса
 13. Источники взыскания алиментов (ст. 112 СК РФ)
 14. _ 112. Дела о законности рождения
 15. 112. Принципы юридической ответственности
 16. Статья 112. Общее образование осужденных к лишению свободы
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -