>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................................ 18

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..................................................... 30

Конституція України (витяг)..................................................................... 30

Кодекс України про надра (витяг)........................................................... 32

Закон України "Про охорону навколишнього природного

середовища” (витяг)..................................................................................

34

Указ Президента України "Про День геолога”....................................... 37

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ

БАЗИ УКРАЇНИ........................................................................................ 38

Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030

року”.......................................................................................................... 38

Кодекс України про надра (витяг)..................................................... 85

Закон України ”Про Основні засади (стратегію) державної

екологічної політики України на період до 2020 року”(витяг)........ 87

Закон України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” 89

(витяг) .................................................................................................

Постанова Кабінету Міністрів України ”Про Державний фонд

родовищ корисних копалин України”............................................... 90

Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження

переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого 91

значення” ............................................................................................

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ

ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР......................................................... 101

Постанова Кабінету Міністрів України ” Про затвердження

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр 101

тл τ · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод" (витяг) 113

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та

хрому) (витяг)...................................................................................... 119

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ каолінів" (витяг)......................................... 123

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ вугілля" (витяг).......................................... 127

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ лікувальних грязей" (витяг).......................

134

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до торфових родовищ" (витяг)....................................... 138

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю"

(витяг)................................................................................................... 142

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних)

та видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у

·· · ^ · ·· ··· ·

зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під час

розробки вугільних пластів" (витяг).................................................. 146

тл τ · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ піску та гравію” (витяг)............................. 151

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод” (витяг)......... 156

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу” (витяг) .. 163

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ бурштину” (витяг)...................................... 173

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ промислових підземних вод” (витяг)........ 177

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ глинистих порід” (витяг)........................... 184

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ п’єзооптичного кварцу” (витяг)................ 188

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ уранових руд” (витяг)............................... 192

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування

тл і · ··· · · ·

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод” 195

(витяг)..................................................................................................

Наказ Мінпромполітики "Про затвердження Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем

підготовленості до видобування" (витяг)........................................... 201

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В

ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ І РОЗВІДКИ НАДР............................................

206

Закон України „Про державну геологічну службу України"........... 206

Кодекс України про надра (витяг)..................................................... 213

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної

екологічної політики України на період до 2020 року" (витяг) 219

Постанова Верховної Ради України "Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності,

пов’язаної з надрокористуванням в Україні".................................... 223

Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення

і · · · · ··· ·

ефективності управління підприємствами в галузі геологн і

розвідки надр"................................................................................. 228

Постанова Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію галузі

"Геологія і розвідка надр"" ............................................................... 230

Указ Президента України "Про Положення про Міністерство

екології та природних ресурсів України" (витяг).............................. 232

Указ Президента України "Про Положення про Державну службу

геології та надр України"................................................................... 235

Указ Президента України "Про Положення про Державну службу

гірничого нагляду та промислової безпеки України"....................... 244

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року "Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр""........................................................................... 258

Положення про Державну комісію України по запасах корисних

копалин"............................................................................................... 263

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання підвищення ефективності державного управління у сфері

надрокористування"............................................................................ 269

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Державної

служби геології та надр"..................................................................... 271

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної служби геології та

надр".................................................................................................... 272

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної служби

геології та надр".................................................................................. 275

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною

службою геології та надр".................................................................. 276

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення

Національної акціонерної компанії "Надра України""..................... 279

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Національної

акціонерної компанії "Надра України""............................................. 280

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження статуту

Національної акціонерної компанії "Надра України""...................... 283

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання Державному інформаційному геологічному фонду статусу галузевого державного архіву".................................................... 304

Геоінформу України"....................................................................... 305

Наказ Мінфіну "Про внесення змін до Положення про Державний

гемологічний центр України"............................................................. 315

РОЗДІЛ 5. ПРАВО ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР............... 321

Кодекс України про надра (витяг)................................................... 321

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Порядку надання спеціальних дозволів на користування 331

надрами" .............................................................................................

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів

на користування надрами".................................................................. 356

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні

спеціального дозволу на право користування надрами".................. 364

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у

користування"...................................................................................... 369

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних

копалин"............................................................................................... 371

Наказ Держгеонадр "Про затвердження Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження 374

надрокористування" ...........................................................................

Наказ Держгеонадр "Про затвердження Методичних

рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування" 379

адміністративних послуг"................................................................... 410

Наказ Держгеонадр "Про проведення акредитації".......................... 423

Наказ Держгеонадр "Про затвердження примірних угод на

користування надрами"...................................................................... 427

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (витяг).......... 459

РОЗДІЛ 6. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА

ОБЛІКУ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................. 462

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 462

Наказ Геолкому "Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення 463

надр" ...................................................................................................

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Інструкції про порядок

обліку результатів робіт з геологічного вивчення надр".................. 478

Наказ Держкомресурсів "Про затвердження Правил нормативного

забезпечення геологічного вивчення надр"............................................ 509

РОЗДІЛ 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА

ОЦІНКИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН....................................... 519

Кодекс України про надра (витяг).......................................................... 519

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних 522

копалин" ..............................................................................................

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Порядку ведення державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин"

(витяг) ...................................................................................................... 526

Наказ ДКЗ "Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах" 529

Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин" 550

Наказ ДКЗ "Про затвердження Порядку визначення вартості

^· ·· · ·

робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів

корисних копалин".............................................................................. 558

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Положення про порядок списання запасів корисних копалин з

обліку гірничодобувного підприємства"................................................ 574

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-

економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців".................... 583

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ України матеріалів геолого-

економічної оцінки родовищ нафти і газу" (витяг)........................... 616

РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ В СФЕРІ

ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................................ 650

Кодекс України про надра (витяг)..................................................... 650

Податковий кодекс України (витяг)................................................... 653

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь- яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи

витрат платника податку, які підлягають амортизації" ................... 658

Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів

корисних копалин"" ........................................................................... 660

РОЗДІЛ 9. ПРАВО ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 664

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 664

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Порядку здійснення державного геологічного контролю"............... 668

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем

ризику їх господарської діяльності для навколишнього

природного середовища та періодичності здійснення заходів

державного нагляду (контролю)"....................................................... 674

Закон України "Про основні засади державного нагляду

(контролю) у сфері господарської діяльності" (витяг)...................... 676

РОЗДІЛ 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СФЕРІ

ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................................ 688

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 688

Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)........ 690

Кримінальний кодекс України (витяг)................................................ 693

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (витяг).......... 700

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення

додержання законодавства у сфері надрокористування"................. 702

РОЗДІЛ 11. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНОЇ 705

ІНФОРМАЦІЇ......................................................................................

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 705

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Положення про порядок розпорядження геологічною 706

інформацією".......................................................................................

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні

установи" (витяг)................................................................................. 711

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Порядку обліку,

зберігання та користування фондовими геологічними

матеріалами" ....................................................................................... 712

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої

за рахунок коштів державного бюджету".......................................... 723

Закон України "Про угоди про розподіл продукції” (витяг)............ 727

Закон України "Про нафту і газ" (витяг)............................................ 728

РОЗДІЛ 12. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНОГО

КАРТУВАННЯ УКРАЇНИ.................................................................. 729

Наказ Держкомгеології "Про Положення про Державну геологічну

карту України масштабу 1 : 200000"................................................. 729

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Положення про

Державну гідрогеологічну карту України масштабу 1:200000"...... 732

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Положення про

Державну еколого-геологічну карту України масштабу 1:200000" 736

РОЗДІЛ 13. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОФІЗИЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ..................................................................................... 741

Додаток до листа Держкомгеології "Перелік видів робіт, які виконуються безпосередньо в польових умовах працівниками експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад при проведенні польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-

геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних,

лісовпорядних і розвідувальних робіт"............................................. 745

Наказ Держкомгеології "Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у

свердловинах, що буряться на нафту і газ"....................................... 745

РОЗДІЛ 14. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ 769

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів

державного бюджету" ............................................................................. 769

Наказ Геолкому "Про затвердження Положення про стадії

геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини".............. 781

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи)"............................................................. 794

Наказ Держгеонадр "Про затвердження базових цін на матеріально-технічні ресурси, які використовуються при

проведенні геологорозвідувальних робіт"........................................ 805

Закон України "Про нафту і газ" (витяг)............................................ 806

РОЗДІЛ 15. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВОЇ

РОЗРОБКИ РОДОВИЩ...................................................................... 809

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 809

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного 810

значення" ............................................................................................

Закон України "Про нафту і газ" (витяг) 815

РОЗДІЛ 16. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧІ РОДОВИЩ ДЛЯ

ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ....................................................... 816

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 816

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового

освоєння"............................................................................................. 817

Закон України "Про нафту і газ" (витяг)............................................ 820

РОЗДІЛ 17. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ПЛОЩ

ЗАЛЯГАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН............................................ 821

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 821

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних

копалин загальнодержавного значення"............................................ 823

Наказ Мінпромполітики "Про затвердження Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар’єрах" 829

(витяг) ..................................................................................................

РОЗДІЛ 18. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПЕРШОВІДКРИВАЧІВ РОДОВИЩ КОРИНИХ КОПАЛИН 835

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 835

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин" . 836

Наказ Держкомгеології "Про затвердження Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що

мають промислове значення"............................................................. 839

Указ Президента України "Про Положення про Державну службу

геології та надр України" (витяг)....................................................... 847

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних

копалин" (витяг).................................................................................. 848

РОЗДІЛ 19. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГЕОЛОГІЧНОЇ ТА

МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СЛУЖБ......................................................... 849

Наказ Мінпаливенерго "Про посилення ролі геолого- маркшейдерської служби вуглевидобувних підприємств

Мінпаливенерго"................................................................................. 849

Рішення Колегії Мінпаливенерго "Про стан виконання наказів

Мінпаливенерго"................................................................................. 853

Наказ Мінвуглепрому "Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому України СОУ 10.1.00186080.004:2007 " Положення про геологічну та маркшейдерську служби

вугільної промисловості"".................................................................. 856

Наказ Мінвуглепрому "Про обов’язкове навчання фахівців технологічних, виробничих, геологічних, маркшейдерських

служб вугледобувних підприємств України" .................................... 857

РОЗДІЛ 20. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНИХ СХОВИЩ ..... 858

Наказ Держатомрегулювання "Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки захоронення радіоактивних 858

відходів у геологічних сховищах”......................................................

Наказ Держатомрегулювання "Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних

установок" (витяг)................................................................................ 880

Наказ Держатомрегулювання "Про затвердження Вимог до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення

радіоактивних відходів" (витяг).......................................................... 882

РОЗДІЛ 21. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОСОБЛИВО ЦІННИХ

ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ................................................................ 889

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 889

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (витяг) .. 890

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (витяг)............ 893

РОЗДІЛ 22. ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР ПРИ ГЕОЛОГІЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ....................................................................................... 894

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 894

Наказ Держгірпромнагляду "Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ

мінеральних підземних вод" (витяг)................................................... 896

Наказ Мінприроди "Про затвердження Інструкції щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів,

пов'язаних з охороною і раціональним використанням надр"......... 903

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок

самовільного користування надрами"................................................ 910

РОЗДІЛ 23. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 916

Указ Президента України "Про Положення про Державну 916

екологічну інспекцію України" (витяг)...............................................

Наказ Мінрегіонбуду "Про затвердження ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні

положення проектування""................................................................. 918

Наказ Мінрегіонбуду "Про затвердження ДБН В.1.1-25-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний

захист територій та споруд від підтоплення та затоплення""........... 920

РОЗДІЛ 24. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.......................................... 922

Наказ Держнаглядохоронпраці "Перелік робіт з підвищенною

небезпекою" ........................................................................................ 922

Наказ Держгірпромнагляду "Про затвердження Покажчика

нормативно-правових актів з питань охорони праці" (витяг).......... 926

РОЗДІЛ 25. МІЖДЕРЖАВНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО..................... 928

Кодекс України про надра (витяг) ..................................................... 928

Указ Президента України "Про затвердження Угоди про співробітництво між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією у сфері

геологічних досліджень"..................................................................... 929

■ ■ · ^· · ··· · · ··

Протокольна угода про співробітництво у галузі геології і гірничої

справи між Україною і Гвінейською Республікою............................. 932

■ ■ · · ^· · ···

Протокол про науково-технічне співробітництво в галузі геології

і мінеральних ресурсів між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і Міністерством нафти і мінеральних ресурсів Сирійської Арабської Республіки ... 934

Угода між Державним Комітетом України по геології і використанню надр і Міністерством геології і мінеральних ресурсів Монголії в галузі геологічного вивчення надр............ 936

РОЗДІЛ 26. МІЖНАРОДНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО........................ 938

Декларация принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр за пределами действия национальной

юрисдикции ........................................................................................ 938

Закон України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних

Націй з морського права 1982 року”................................................. 942

Угода про імплементацію частини XI Конвенції Організації

Об’єднаних Націй з Морського права від 10 грудня 1982 року............ 943

Конвенция Организации объединенных наций по морскому

праву (витяг)........................................................................................ 960

Резолюция 53/32 Генеральной Ассамблеи ООН "Мировой океан

и морское право"................................................................................. 975

Соглашение о взаимоотношениях между Организацией Объединенных Наций и Международным органом по морскому

дну ....................................................................................................... 980

Конвенция о континентальном шельфе.............................................. 987

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью в результате разведки и разработки

минеральных ресурсов морского дна................................................ 991

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Гірничої

хартії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав"......... 1003

Гірнича хартія держав - учасниць Співдружності Незалежних

Держав (витяг)..................................................................................... 1004

Модельный кодекс о недрах и недропользовании для государств- участников СНГ (витяг) 1008

| >>
Источник: Р.С. Кірін. Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових актів: неофіц. вид. / Уклад. Р.С. Кірін. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 1023 с.. 2012

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -