<<
>>

2. Підприємство.

Нині найпоширенішим суб’єктом господарювання в Україні є підприємство.

Відповідно до Господарського кодексу України, підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади, або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково- дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством.

Наведіть приклади підприємств, які існують і діють у вашому селі, селищі, місті, районі.

Напевно, у вашій місцевості існують різні підприємства. Одні належать сільській чи міській громаді, інші — приватним особам, є підприємства, які належать державі в цілому. Є підприємства величезні, на яких працюють тисячі людей, а на інших — лише кілька працівників. Саме тому передбачено класифікацію підприємств за різними крите

ПІЯМИ.

Якщо підприємство створюється одним засновником (фізичною чи юридичною особою, територіальною громадою, державою тощо), який сам надає для підприємства майно, кошти, затверджує статут, розподіляє доходи, воно вважається унітарним (з латин, слова unitas — єдиний). Власник унітарного підприємства сам керує його діяльністю або призначає керівника, може безпосередньо формувати трудовий колектив. Унітарними є приватні підприємства, які належать одній особі, державні, комунальні підприємства, підприємства, які належать релігійним громадам, об’єднанням громадян.

Корпоративне підприємство завжди має не менше двох засновників, які за спільним рішенням утворюють підприємство, об’єднують для цього своє майно та кошти. Засновники спільно вирішують питання розподілу доходів, формування органів управління підприємством тощо. Корпоративними є приватні підприємства, власниками яких є декілька осіб, кооперативи, господарські підприємства.

Підприємства поділяють і за їх розміром. При цьому використовуються два критерії — кількість працівників та обсяг валового доходу (тобто всього доходу, який отримує підприємство).

Вид

підприємства

Кількість працівників (у середньому за рік), осіб Валовий дохід (за фінансовий рік), евро
Мале До 50 До 50 000 (за курсом НБУ)
quot;Середнє Від 50 до 1000 Від 50 000 до 5 000 000 (за курсом НБУ)
Велике Понад 1000 Понад 5 000 000 (за курсом НБУ)

Певні особливості має діяльність державних комерційних підприємств. Майно цим підприємствам надається на праві господарського відання. Вони створюються за рішенням повноважного державного органу, зобов’язані виконувати державні замовлення. Державне комерційне підприємство має право розпоряджатися своїм майном із певними обмеженнями, що забезпечують контроль із боку державного органу — засновника.

Якщо господарська діяльність у певній галузі дозволена лише державі, основним споживачем є держава, за об’єктивними умовами неможлива конкуренція в певній сфері господарювання, то в цій галузі створюються казенні підприємства. Такі підприємства не можуть бути приватизовані, вони створюються за рішенням Кабінету Міністрів України. Діяльність казенного підприємства знаходиться під контролем міністерства, іншого державного органу, до сфери управління якого віднесено казенне підприємство.

Підприємництво, суб'єкти господарювання, підприємство, казенне підприємство, господарське відання, оперативне управління.

1. Поясніть поняття: підприємництво, суб'єкти господарювання, підприємство, казенне підприємство, господарське відання, оперативне управління.

2. Назвіть принципи здійснення підприємницької діяльності.

3. Які види підприємств вам відомі?

4. Які ознаки та особливості казенного підприємства?

5. Порівняйте різні види підприємств.

6*. Висловіть свою думку щодо важливості підприємницької діяльності для держави та кожної людини.

7*. Висловіть свою думку щодо доцільності виокремлення казенних підприємств в окрему групу, що має певні особливості.

8’ Знайдіть у засобах масової інформації, мережі Інтернет інформацію про діяльність підприємств різних видів.

1.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 2. Підприємство.:

 1. 7.7. Фіктивне підприємництво
 2. Підприємство
 3. § 45. Підприємництво та підприємство
 4. 2. Підприємство.
 5. 3. Управління промисловими підприємствами
 6. §5. Основні риси адміністративно-правового статусу підприємств, установ, організацій
 7. 12.3. Регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що посідають домінуюче становище на Спільному ринку Співтовариства
 8. 2. Правовий режим земельних ділянок державних сільськогосподарських підприємств та організацій
 9. Поняття і види підприємств з іноземними інвестиціями
 10. Порядок створення і реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями
 11. Правові основи діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 12. IV. ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -