<<
>>

Патронат. Прийомна сім’я.

На відміну від усиновлення та опіки (піклування), які передбачають переважно безоплатне виконання обов’язків щодо дитини, договір про патронат передбачає передачу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату.

Передача дитини на патронатне виховання здійснюється органом опіки та піклування за згодою дитини.

Патронатний вихователь зобов'язаний забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо, створити їй умови для навчання, фізичного та духовного розвитку, а також захищати дитину, її права та інтереси як опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень.

Патронатний вихователь має право відмовитися від договору, таке право має і дитина, яка досягла 14 років. Договір може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання вихователем своїх обов’язків або якщо між ним та дитиною складися стосунки, які перешкоджають виконанню обов’язків за договором.

Ще одним способом улаштування дітей є прийомна сім'я. Прийомна сім’я — це сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки беруть для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні діти проживають і виховуються в прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання в професійно-технічних, вищих навчальних закладах I—IV рівнів акредитації — до його закінчення.

Близьким до прийомної сім’ї є дитячий будинок сімейного типу — окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває в шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менше п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Виховання дітей у цьому дитячому будинку здійснюють батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу.

Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу створюється за рішенням районної державної адміністрації або виконкому міської ради. Між прийомними батьками та органом, який створює прийомну сім’ю, укладається договір про влаштування дітей.

Сироти, усиновлення, патронат, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу.

1 Поясніть поняття: сироти, усиновлення, патронат, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу.

2. Які способи влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, передбачені українським законодавством?

3. Які умови передбачені для осіб, які бажають усиновити дитину?

4. Які права та обов'язки мають опікуни та піклувальники?

5. Порівняйте усиновлення, опіку та піклування, патронат.

6*. Висловіть свою думку щодо ефективності та доцільності застосування кожного з передбачених законодавством видів влаштування дитини.

7! Із засобів масової інформації, мережі Інтернет дізнайтеся про діяльність дитячих будинків, інтернатів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які існують у вашому регіоні.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Патронат. Прийомна сім’я.:

 1. 10.5. Причетність до злочину
 2. § 1. Досудебное производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в дореволюционной России
 3. § 4. ИНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
 4. § 2. Государство франков в VI—IX вв.
 5. § 3. Абсолютизм ш Германии
 6. § 2. Система, условия и порядок исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы
 7. § 2. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТУРЫ ПО СУДЕБНЫМ УСТАВАМ 1864 Г.
 8. 8.3. Форми феодальної залежності селян у державі франків
 9. 4.6. Дела, связанные с воспитанием ребенка
 10. 3. Основные направления дальнейшего развития и совершенствования семейного законодательства Российской Федерации
 11. Статья 34. Органы опеки и попечительства
 12. § 1. Отдельные категории наследников по закону
 13. § 9. Книжность и юридические знания русского монашества в XIV-XVI вв. (на примере монастырских уставов)
 14. Условия приобретения сословной правосубъектности свободных сельских обывателей в 1830—1850-е гг.
 15. Патронат, которым занимается Фюстель-де-Куланж, - это разные тропинки, которые соединились и привели к феодальному быту при других подходящих условиях, конечно.
 16. Лица, находившиеся под патронатом
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -