<<
>>

Сліди ніг і взуття людини

Сліди ніг і взуття - це відбитки морфологічних особливостей будови шкіряного покрову ніг або рельєфу підошви взуття. Види слідів ніг поділяються на об’ємні і поверхневі (нашарування і відшарування, видимі і невидимі), статичні та динамічні.

Об’єктом трасологічного дослідження можуть бути сліди ніг людини, сліди взуття і доріжка слідів.

Сліди босої ноги відображаються у вигляді папілярних лінії, які утворюють певні візерунки. Питання виявлення, вилучення, фіксації цих слідів розглядаються в розділі дактилоскопії. Під час огляду одиночного сліду взуття підлягають вимірюванню такі параметри: 1) довжина сліду; 2) довжина і ширина підметки; 3) довжина і ширина проміжної частини; 4) довжина і ширина підбора.

Стежка слідів ніг - це група слідів ніг людини, яка складається з кількох (три або більше) послідовно розташованих відбитків.

Елементами стежки є такі:

1) напрямок руху;

2) лінія ходьби;

3) ширина кроку;

4) довжина кроку правої ноги;

5) довжина кроку лівої ноги;

6) кут розвороту лівої стопи;

7) кут розвороту правої стопи;

8) кут кроку.

Завжди необхідно намагатися вилучити слід разом з предметом-носієм. Якщо це неможливо, слід скопіювати сліди з використанням технічних засобів.

Виготовлення зліпків. Після фотографування та опису в протоколі слідів з них виготовляються зліпки, з використанням при цьому гіпсу, парафіну, полімерних матеріалів.

Порядок виготовлення гіпсового зліпка є таким: зі сліду видаляють сторонні предмети; готують арматуру для каркаса (за довжиною і шириною) і бирку; готують розчин гіпсової маси; заповнюють слід насипним, наливним або комбінованим способом; після затвердіння зліпка його видаляють і промивають чистою водою.

При наливному спосіб у посуд із водою невеличкими дозами сиплють сухий гіпс, рівномірно перемішуючи до утворення сметаноподібної маси. Заливають у слід гіпсову масу на 10-15 мм, розміщають арматуру, потім виливають іншу частину гіпсового розчину. Для виготовлення одного зліпка необхідно мати 0,5 л води і 0,5-0,7 кг гіпсу.

Якщо сліди взуття залишено на снігу, рекомендується застосовувати комбінований спосіб: слід покривається невеличким прошарком сухого гіпсу, а потім туди виливають гіпсовий розчин. У цьому випадку розчин повинен мати температуру повітря, а при дуже низькій температурі розчин гіпсу роблять на антифризі.

Якщо сліди взуття залишені на сипучому ґрунті, їх попередньо укріплюють, поливаючи навколо них на відстані 50 мм водою, а потім застосовується наливний спосіб. В іншому випадку сліди закріплюють лаком для волосся, розпилюючи його з аерозольного балончика.

Якщо в сліді є вода, рекомендується застосовувати насипний спосіб. Для цього в слід насипають на 2-2,5 мм сухого гіпсу, кладуть арматуру, поверх знову насипають стільки ж гіпсу і крізь зволожену марлю виливають воду, поки вона не покриє його поверхню.

Поверхневі сліди-нашарування копіюють на глянцевий фотопапір чи дактилоплівку, а на нерівних поверхнях копії виготовляють за допомогою полімерних матеріалів - пасти “К”, “У-4”, “СКТН-1”.

Інформація про злочин і злочинця, яка може бути одержана при огляді слідів ніг на місці події.

У слідчій практиці сліди ніг людини зустрічаються значно рідше, ніж сліди рук, однак їх криміналістичне значення є досить великим.

Вивчення на місці події слідів ніг людини дозволяє:

- відстежити шляхи руху злочинців, організувати їх переслідування та розшук;

- знайти на шляху руху злочинців інші сліди та речові докази;

- дійти висновку про кількість злочинців;

- надати орієнтуючу інформацію про особу, яка залишила сліди, - стать зріст, приблизний вік;

- дійти висновку про фізичний стан (стомленість, сп’яніння, кульгавість);

- визначити манеру пересуватися: особливості ходи, бігу, розподіл навантаження рівномірно, на внутрішню або зовнішню частину стопи;

- визначити вид, фасон, розмір, ступінь зношеності взуття;

- ототожнити взуття за залишеним слідом. [34]

Сліди транспортного засобу - це сліди, які відображають зовнішню будову частин транспортного засобу, зокрема:

- сліди-відображення (коліс на ґрунті; бамперу на об’єктах дорожньої обстановки);

- сліди-предмети, що відокремились від транспортного засобу (частки фарного скла, фарби автомобіля);

- сліди-речовини (плями мастила, бензину, тосолу).

За слідами транспортного засобу можна:

- визначити групову належність (тип, марку, модель);

- ототожнити транспортний засіб або його частину;

- встановити деякі обставини події (напрямок руху, довжину шляху гальмування, швидкість гальмування, механізм і характер ушкоджень та інше).

Для вирішення цих завдань необхідно знати основні характеристики слідів транспортного засобу. Так, бігова доріжка - це слід одного правого або лівого колеса. Дві паралельно розташовані бігові доріжки характеризують відстань між колесами, що знаходяться на одній осі, і називаються колією. Транспорт може мати одну, дві і більше осей. Відстань між передньою і задньою осями називається базою транспортного засобу. Значну інформацію несе слід шини, відображаючи її ознаки, основними з яких є: діаметр шини, ширина протектора, тип і розмір рисунка протектора. За цими ознаками визначають модель шини, а за нею - вид транспорту.

Спираючись на зазначені дані, визначення моделей і типів транспортних засобів за слідами коліс здійснюється з використанням довідкових матеріалів.

Ознаки, за якими можна визначити напрямок руху транспортного засобу.

Матеріальні сліди, які залишаються на місці дорожньо-транспортної події і за якими визначають напрямок руху транспортного засобу, поділяють на три групи:

1) сліди контакту коліс і ходової частини транспорту;

2) сліди контакту виступаючих частин транспортного засобу;

3) сліди вантажу, що перевозиться.

Сліди контакту коліс і ходової частини транспорту відображають напрямок руху за такими ознаками:

- якщо транспорт з великою швидкістю переїжджає через калюжу, бризки летять убік і вперед, утворюючи певний кут до напрямку руху. При цьому бризки розташовуються «віялом», розкритим у бік напрямку руху;

- якщо колесо переїжджає невелику пляму барви, бруду, то кожний наступний його слід поступово убуватиме по ходу транспорту, оскільки з кожним відбитком виснажується барвна речовина. Аналогічним є утворення пилових слідів: на початку слід «жирний», а за напрямком руху його забарвлення поступово виснажується;

- в об’ємному сліді (в’язка глина, вологий сніг) на дні утворюються сліди давлення, відображаючи форму рисунка протектора шини, а на стінках сліду - ознаки, що вказують напрямок руху. При обертанні колеса за стрілкою годинника і русі його вправо на стінках сліду утворюються дугоподібні боріздки та валики (сліди ковзання), розташовані у вигляді віяла, вершина якого звернена у бік напрямку руху транспорту;

- під час екстреного гальмування утворюється слід ковзання («юза»). При цьому кінець сліду різко є обірваним і зверненим у бік руху автомашини. Початок такого сліду є переривистим унаслідок часткового провертання колеса на початку гальмування;

- деякі типи рисунків протектора шини також вказують на напрямок руху. При правильно змонтованих шинах кут деталей рисунка розкритий у бік напрямку руху;

- при обертанні колеса пил, пісок, сніг відкидаються назад і вбік, утворюючи по краях бігової доріжки віялоподібні відкладення, звернені вершиною у бік напрямку руху. На дні такого сліду іноді утворюються зрушення у вигляді уступів, початок яких вказує на напрямок руху транспортного засобу;

- при переїзді колесом через тонку гілку, прутик окремі невеличкі тонкі палички і навіть соломинки переламуються і утворюють кут, розкритий у бік руху транспорту;

- транспортний засіб, що рухається по траві, залишає слід трави, прим’ятої у бік руху, а при повороті колеса (пробуксовуванні) трава, навпаки, в цьому місті буде прим’ята у протилежний бік;

- при переїзді колесом каменя, металевого чи дерев’яного предмета, який частково знаходиться в ґрунті, звичайно з боку, протилежного напрямку руху, утворюється невеличкий зазор внаслідок зрушення предмета уперед;

- на крутих поворотах транспортного засобу, наприклад при об’їзді перешкоди, що несподівано виникає на проїжджій частині, кут розходження буде більшим, ніж кут сходження, тобто транспортний засіб рухається у бік кута сходження;

- при різкому гальмуванні ґрунт осипається з різних частин машин, головним чином з бризковиків, і утворює форму трикутника, зверненого вершиною у бік напрямку руху. При цьому зазначається, що на вершині трикутника відкладаються більш крупні частки ґрунту[35].

Сліди контакту частин транспортного засобу, що виступають, частіше за все утворюються на вертикально розташованих предметах дорожньої обстановки, з якими відбулося зіткнення або наїзд. Це дерева, стовпи, загороди доріг, електроопори, стіни споруджень тощо. Сліди частин, що виступають, залежать від форми руху: при прямолінійному русі утворюються сліди давлення, а при прямолінійно-поступальному - сліди ковзання. Тому, вивчаючи слід ковзання, нанесений, наприклад, болтом борту кузова, заднім мостом, завжди можна визначити початок сліду та його кінець, що вказуватиме на напрямок руху транспортного засобу.

Сліди вантажу, що перевозиться. Розташування осипання вантажу, що перевозиться, частин, які відділилися від машини, краплин рідини і масла, що підтікають із картера, рідкого вантажу, що виплескується і витягується у бік транспорту, дають змогу судити про напрямок руху.

6.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Сліди ніг і взуття людини:

 1. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 2. Початковий етап розслідування вбивств
 3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 4. Фізичні і криміналістичні властивості та механізм утворення і сприйняття слідів запаху людини
 5. Загальні положення збирання слідів та отримання зразків запаху людини
 6. Інформаційні системи підрозділів Експертної служби МВС України
 7. Засоби криміналістичної техніки
 8. Механізм утворення слідів та їх класифікація
 9. Сліди ніг і взуття людини
 10. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація
 11. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 12. Організаційно-підготовчі заходи до проведення огляду
 13. Лекція 23 Особливості розслідування злочинів за «гарячими слідами»
 14. § 1. Поняття і класифікація ознак зовнішності людини
 15. § 4. Сучасні засоби і технології документації ознак зовнішності людини в криміналістиці
 16. § 3. Характеристика основних тактичних прийомів проведення обшуку
 17. Ґенеза правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -