<<
>>

Найбільш розповсюджені види замків та їх устрій.

Види пломб та способи їх розкриття злочинцями

Замки класифікуються:

а) за способом кріплення до об’єкта, що замикається, - врізні, накладні і навісні;

б) за цільовим призначенням - дверні, меблеві, сейфові, автомобільні та інші;

в) за конструкцією механізму, що замикає, - пружинні, сувальдні, циліндрові, гвинтові, із шифрованою системою запирання, електронні тощо.

У переважній більшості замків основною деталлю є ригель, що діє як засув. У постійних замках ригель висувається з короба і при запиранні з’єднує стулки дверей або двері та дверний короб. При запиранні навісних замків ригель захоплює один або обидва кінці дужки і таким чином утримує її у коробі.

Відмикання замків здійснюється пересуванням ригеля. Щоб утруднити це пересування (виключити можливість відмикання іншим предметом, крім ключа), в устрій замка вводять сувальди, пружини, циліндри. При вчиненні злочину замок розкривають або відмиканням, або зламом. Можливими є комбінації обох засобів.

Способи злому і відмикання замків, що застосовуються злочинцями:

- через замкову щілину безпосереднім впливом на механізм замка (ригель, пружина й ін.). При цьому використовують підібраний ключ, відмичку, сторонній предмет;

- через вплив на ригель зовні натисненням на виступаючу частину ригеля за допомогою твердого плоского предмета (викрутки, леза ножа, металевої платівки); проверненням ключа, залишеного в замку з середини приміщення (захоплення кінчика ключа зовні здійснюють спеціальними пристроями («уїс-тіті» - слон) або трубкою з прорізом).

Вивчення способу відмикання та слідів на зовнішній і внутрішній поверхнях замка дозволяє дійти висновку щодо знання злочинцем конструкції замка, його навички; про предмети, що використовувались для відмикання, та ін.

Злом замка здійснюють його відділенням від місця кріплення або порушенням цілісності замка. У першому випадку основна увага звертається на сліди від знарядь злому: розпил, віджим, свердлення.

Порушення цілісності навісного замка досягається руйнацією короба (зрубуванням заклепок, відділенням кришки); розпилом (перекушенням) дужки замка; відриванням дужки з гнізда. В усіх випадках на частинах замка та на ділянках двері залишаються сліди розрубу, віджиму, тиснення (ударів).

У накладних і врізних замках можлива руйнація циліндрового (сувальдного, шифрового) устрою свердленням, зламом, вириванням або зігненням ригеля.

Огляд, фіксація і вилучення замків, знарядь зламу та інструментів на місці події. Сліди знарядь зламу й інструментів утворюються переважно внаслідок механічної взаємодії, тому вони майже завжди є об’ємними та видимими, за винятком мікрослідів та слідів нашарування. При пошуку слідів знарядь злому необхідно звертати увагу на можливі шляхи проникнення злочинця в приміщення - на зламані двері, вікна. Різноманітність виникаючих слідів залежить від конструктивних особливостей перешкоди, замикаючих пристроїв, способу злому, застосованих знарядь.

Фіксація слідів знарядь злому здійснюється загальноприйнятими способами: описанням в протоколі огляду місця події, фотографуванням, складанням схем, замальовок. Найкращим способом вилучення слідів є вилучення їх разом з предметом або його частиною. Оскільки слід у даному разі доступний для дослідження, у ньому немає викривлень, що дає змогу забезпечити широке використання в натурних колекціях слідів знарядь злому. На користь такого способу вилучення свідчить і та обставина, що відбувається одночасне вилучення і супутніх слідів, а також зразків матеріалів та речовин, що можуть виявитися на одязі або тілі злочинця. Однак сліди на великих і коштовних речах найчастіше копіюють, виготовляючи зліпки з пластиліну, полімерних мас (пасти “К”, СКТН, “Сіеласт”), іноді використовують віск, гіпс, стеарин. При виготовленні зліпку з пластиліну його розминають у руці, потім припудрюють порошком білил або сажі та притискують до сліду. При виготовленні зліпків з полімерних мас спочатку навколо сліду будують бортик з пластиліну.

Потім розводять масу з затверджувачем і заливають у слід. Через деякий час зліпок готовий. Треба звернути увагу, що біля зруйнованої перешкоди, як правило, залишаються супутні сліди, які також необхідно зафіксувати й вилучити. Це такі сліди, як частки, причиною появи яких є дія знарядь злому (тирса та ошурки, стружки, краплі металу); частки самих знарядь злому або їх складових (зубці пилки, шматки свердла, злами знарядь та інструментів); матеріал зламаної перешкоди, частки якої можуть залишитися на одязі та тілі злочинця, а також на знарядді злому (фарба, штукатурка тощо). Виявлені супутні сліди також мають бути сфотографовані, описані й вилучені.

Виявлені на місці події знаряддя злочину фіксують так само, як і сліди: протоколюванням, вимірюванням, фотографуванням.

При огляді замка встановлюють механізм злому і з урахуванням цього виявляють і фіксують сліди для подальшого визначення виду знаряддя, що застосовувалося. Поряд із замком оглядають ділянки дверей, що прилягають до нього, приміщення та місцевість у цілому. Після цього фотографують як замок, так і виявлені сліди. При описі замка в протоколі огляду відображають відомості про його форму, розміри, матеріал, із якого він виготовлений (колір металу), маркувальні позначки, виявлені сліди, їх форму, розмір, місце розташування. Разом із замком вилучають його частини. Ніяких дій з випробування механізму замка (відкривання, закривання) не вчиняють, тому що це може призвести до утворення нових слідів.

Види пломб та способи їх розкриття злочинцями.

Трасологічними об’єктами є також захисні устрої - пломби, що навішуються на двері, складові приміщення, сховища, вагони контейнерів і т. ін. Виготовляють пломби зі свинцю, жерсті, пластмаси, алюмінію й інших матеріалів. Пломбування полягає у прикріпленні пломби за допомогою мотузки або дроту і стиснення її пломбуватором, що лишає на поверхні пломби визначений відбиток (букви, цифру або знаки).

На сучасному етапі для контролю збереження вантажів на залізничному транспорті застосовуються силові запірно-пломбувальні пристрої, які в 19951996 рр. пришли на зміну традиційній свинцевій пломбі і металевій закрутці.

Силові запірно-пломбувальні пристрої одноразового використання застосовуються для пломбування будь-яких видів залізничних вагонів, цистерн, контейнерів, автофургонів, а також складських приміщень. На сучасному етапі в багатьох країнах розроблені різні конструкції тросових и стрижневих запірно- пломбувальних пристроїв. До найбільш розповсюджених належать пристрої виробництва фірм: «Страж» (Росія) («Спрут-Универсал», «Спрут-500», «Спрут- М4», «Клещ-60СЦ», «Скат», «Клещ-МЦ»); фірми «BROOX» (США) («Кейблейл», «NAVALOK”); фірми “ONESEAL” (Данія) (ОК-1, ОК-2, “ONESEAL 79 S”, “ONESEAL 96, Т-91”, “RAILSEAL»); «Нукер-1» (Казахстан); “Варта-Універсал М”, “Варта-Універсал” (Україна). Конструкція запірно-пломбувальних пристроїв складається з корпусу, стержню, пломби-шайби, механізму фіксації канату, який розташований у корпусі.

Механізм фіксації тросу існуючих на Україні запірно-пломбувальних пристроїв “Варта-Універсал М” складається з підпружинених шарів і клинів, які знаходяться на конусі або отворах, розташованих під кутом до центрального отвору, в який вводиться трос. Вільний кінець тросу пропускається скрізь запірні елементи механізму в одному напрямку, а в зворотному напрямку підпирається шарами, на які діє пружина.

При огляді пломби або запірно-пломбувального пристрою в протоколі фіксують форму, розмір, матеріал, з якого вони виготовлені, наявні позначки і відбитки. Особливу увагу звертають на наявність слідів зламу та повторного обтиску пломби: сліди розширення отворів, через які просовувалась мотузка, подряпини й інші ушкодження або сліди механічної дії на елементах механізму фіксації запірно- пломбувальних пристроїв. Можуть бути також виявлені сліди предметів, якими пломба стискувалася при повторному навішенні (сліди плоскогубців пломбуватора, зубів і ін.). Цих слідів може не бути взагалі або вони будуть слабо помітні, якщо злочинець застосовував прокладки (шкіру, дерево, гуму).

Після фіксації у протоколі пломбу фотографують і знімають. Для цього мотузку або дріт розчленовують так, щоб не ушкодити слідів. Вилучену пломбу, пломби з аналогічного матеріалу (для експериментів), мотузку або дріт, пломбуватор або знаряддя, використане для стиску, направляють на експертизу.

Питання для самоконтролю

1. Предмет, система і завдання трасології.

2. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

3. Поняття дактилоскопії. Типи візерунків пальців рук.

4. Способи виявлення, фіксації та вилучення слідів пальців рук.

5. Порядок дактилоскопування живих осіб та трупів.

6. Види слідів ніг та взуття людини.

7. Стежка слідів ніг та її елементи.

8. Засоби та методи вилучення слідів ніг.

9. Види і механізм утворення слідів транспортних засобів.

10. Використання слідів для визначення типу і моделі транспортного засобу.

11. Ознаки, що вказують на напрямок руху транспортного засобу.

12. Види і механізм утворення слідів зламу та інструментів.

13. Засоби та методи вилучення слідів знарядь зламу.

14. Найбільш розповсюджені види замків та їх устрій.

15. Види та способи зламу замків.

16. Види пломб та способи їх розкриття злочинцями.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Найбільш розповсюджені види замків та їх устрій.:

  1. Лекція 6 Криміналістична трасологія
  2. Найбільш розповсюджені види замків та їх устрій.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -