<<
>>

Лекція 13 Тактика слідчого огляду та освідування

План

1. Поняття, види та завдання слідчого огляду.

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення огляду.

3. Тактичні прийоми проведення слідчого огляду.

4. Фіксація результатів огляду.

Література

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина.

- М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Бахін В. П. Криміналістика : курс лекцій : у 2 ч. / В. П. Бахін, І. В. Гора, П. В. Цимбал. - Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. - Ч. І. - 356 с.

3. Криминалистика : в 2-х т. / под ред. проф. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина. - М., 1988. - Т. 2. - 454 с.

4. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений : учебник / под ред. Резвана А. П., Субботиной М. В., Харченко Ю. В. - Волгоград : ВА МВД России, 2000. - 224 с.

5. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 718 с.

6. Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина. - М. : Юрид. лит., 1986. - 544 с.

7. Криминалистика : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. - СПб. : Изд-во «Лань», 2001. - 928 с.

8. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. ] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.

9. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : наук.-практ. посібник / за ред. Н. І. Клименко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 216 с.

10. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному вигляді) : підруч. / М. В. Салтевський.

- К. : Кондор, 2005. - 588 с.

11. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / Чаплинський К. О. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. - 304 с.

12. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монограф. / Чаплинський К. О. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. - 496 с.

1.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 13 Тактика слідчого огляду та освідування:

  1. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  2. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  3. ЗМІСТ
  4. Лекція 3 Концептуальні положення криміналістичної техніки
  5. Лекція 11 Загальні положення криміналістичної тактики
  6. Лекція 13 Тактика слідчого огляду та освідування
  7. Лекція 14 Тактика затримання підозрюваного
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -