<<

Словник термінів та скорочень

Акцентуації характеру - це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, внаслідок чого виявляється вибіркова вразливість стосовно певного роду психогенних впливів при гарній і навіть підвищеній стійкості до інших.

Астенія, астентичність - психічний стан, який супроводжується підвищеною стомлюваністю, з частою зміною настрою, дратівливістю, розладами сну.

Афект - сильний і відносно короткотривалий емоційний стан, який виникає внаслідок різких змін життєвих обставин, стресових подій, та супроводжується змінами у роботі внутрішніх органів та порушення сприйняття, свідомості людини. В цьому стані людина концентрується лише на обставинах, які викликали цей стан та на нав’язаних таким чином діях. Можливі провали в пам’яті.

Гіперкомпенсація - особлива компенсація, при реалізації якої не просто відбувається позбавлення від почуття неповноцінності, але досягається якийсь результат, що дозволяє зайняти домінуючу позицію по відношенню до інших. Компенсація - прагнення людини усунути зі свідомості комплекс неповноцінності за рахунок цілеспрямованого розвитку фізичних чи психічних нами функцій, що призводять до переживання почуття адекватності.

Гіперпротекція - надмірна опіка над дітьми.

Гіпертимія - підвищений радісний настрій з посиленням потягів і невтомною діяльністю, пришвидшенням мислення і мови, веселістю, почуттям переваги у здоров'ї, витривалості, силі; коли все сприймається в рожевому світлі, над усім панує оптимізм. Протилежний стан - гіпотимія.

Делінквентність - (від лат. «провинність», «проступок») - протиправна поведінка особистості - діяльність особи, яка відхиляється від загально прийнятих у даному суспільстві та у даний час законів, норм, які загрожують благополуччю інших людей або соціальному порядку та у крайньому їхньому прояві підлягають кримінальній відповідальності.

Депресія - психічний стан, який супроводжується негативним емоційним фоном, змінами мотиваційної сфери, пізнавальних уявлень і з загальною пасивністю поведінки, душевне гноблення. Особа під час депресії переживає важкі, болісні емоції - пригніченість, тугу, відчай.

Дистимність - емоційний стан, який супроводжується пригніченим настроєм та зниженням мотивації, який виникає без очевидної причини.

Дисфорія - емоційний стан, який супроводжується пригніченим настроєм, дратівливістю з підвищеною чутливістю до будь-якого зовнішнього подразника, запеклістю і вибуховістю.

Ейфорія - емоційний стан, який супроводжується підвищеним настроєм, почуттям задоволеності, пасивною радістю у поєднані з уповільненням мислення.

Екзальтований, екзальтованість - тип акцентуації характеру, для якого характерно мати великий діапазон настрою, за якого особа захоплюються чимось радісним і так само легко впадають у відчай

Експлозивність - реакція гніву, ненависті з агресивним поводженням.

Екстравертність - тип характеру/акцентуація особистості, яка властива особам, спрямованим на зовнішній світ, інших людей. Такі люди є досить емоційними, активними, енергійними.

Емпатія - емоційний спосіб розуміння іншої людини, коли домінує сприйняття її внутрішнього світу. Здатність емоційно відгукуватися на переживання інших людей. До складу емпатії входить співчуття та співпереживання.

«Зелена кімната» - спеціально обладнана кімната, призначена для опитування дітей, які постраждали чи стали свідками сексуального насильства або експлуатації, за допомогою спеціальних методик, дружніх до дитини.

Іпохондрія - надмірна увага до свого здоров’я, страх перед невиліковними хворобами. При іпохондрії людина переоцінює важкість менш серйозного захворювання або переконана у тому, що вона страждає важким недугом.

Інтелектуалізація - захисний механізм психіки людини (концен- ція З.Фройда) - спроба вийти з емоційно загрозливої ситуації шляхом обговорення її змісту в абстрактних, інтелектуалізованих термінах.

Інтермісія - стан між нападами психічної хвороби, що близький до одужання.

Інфантилізм - збереження в психіці та поведінці дорослого особливостей, характерних для дитячого віку.

Комерційна сексуальна експлуатація дітей - використання дитини для задоволення статевої пристрасті будь-яким способом з оплатою цього або без такої з метою отримання прибутку або будь- якою іншою корисливою метою.

Лабільність (від лат. Labilis - сковзаючий, несталий) - функціональна рухливість нервової та м’язової тканини, що характеризується найбільшою частотою, з якою тканина може збуджуватись у відповідь на подразнення.

Лабільність психічних станів - здатність до швидкої зміни психічного стану.

Маніакально-депресивний психоз - психічне захворювання, що протікає у формі депресивних і маніакальних фаз, розділених ін- термісіями, тобто станами з повним зникненням психічних розладів і зі схоронністю преморбідних властивостей особистості.

Насильство щодо дитини - дія або бездіяльність, які завдають шкоди як фізичному, так і психічному здоров’ю, принижують почуття честі та гідності дитини.

Неврастенія - психопатологічний синдром, який виражається в розладі нервової системи, підвищеній стомлюваності, дратівливості, безсонні, головних болях тощо.

Невротична реакція - дії особи під час загострення неврастенії, викликані певними факторами.

Невротична депресія - довготривалий емоційний стан (не менше 2 років), за якого в людини постійно зберігаються симптоми, характерні для стану депресії, проте не у важкій формі.

Обсесивно-компульсивний розлад (від англ. obsession - «одержимість ідеєю» і англ. compulsion - «примус») - невроз нав’язливих станів - психічний розлад. Може мати хронічний, прогресуючий або епізодичний характер. При такому розладі у хворого мимоволі з’являються нав’язливі, заважаючi або лякаючі думки (обсессії). Він постійно і безуспішно намагається позбутися від викликаної думками тривоги за допомогою настільки ж нав’язливих і утомливих дій (компульсія). ОКР характеризується розвитком нав’язливi думок, спогадів, рухів і дій, а також різноманітними патологічними страхами (фобіями).

Параноїдальна самооцінка - нестабільна сомооцінка, характерна для осіб з параноїдальним характером/акцентуацією.

Преморбідний стан - стан організму та особистості до захворювання.

Придушення (репресія) - захисний механізм психіки людини, для якого характерний процес виключення зі сфери свідомості думок, почуттів, бажань та потягів, які завдають болю, сорому або відчуття провини. Дією цього механізму можна пояснити багато випадків забування людиною виконання якихось обов’язків, які, як виявляється при докладнішому розгляді, для неї неприємні. Часто придушуються спогади про неприємні події.

Проекція - захисний механізм психіки людини, для якого характерне неусвідомлене перенесення, приписування своїх власних відчуттів, уявлень, бажань, думок, потягів, а також часто “ганебних” несвідомих прагнень іншим людям.

Психоз - хворобливий психічний стан.

Психастенія - хворобливий стан, який виражається в крайній нерішучості, непевності в собі, схильності до нав'язливих думок, вразливості.

Психокорекція - це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психологічного розвитку чи поведінки людини з допомогою спеціальних заходів психологічного впливу.

Психопатизація - процес, внаслідок якого формуються психопа- топодібні стани - такі, при яких зміни особистості відображають лише зовнішньою схожістю психічної патології в рамках різних нозологій або поведінки, що відхиляється, не вичерпуючи клінічної картини в цілому.

Психопатологічний ризик - ризик виникнення психопатології.

Раціоналізація - захисний механізм психіки людини, для якого характерне несвідоме прагнення індивіда до раціонального обґрунтування своїх ідей і поведінки навіть в тих випадках, коли вони ірраціональні

Реактивні психози - психотичні стани, що розвиваються внаслідок певної конфліктогенної ситуації.

Ригідність - складність або нездатність перебудовуватися при виконанні завдань, якщо цього потребують обставини. У пізнавальній діяльності ригідність виявляється в повільній зміні уявлень при зміні умов життя, діяльності; в емоційному житті - у закляклості, млявості, нерухливості почуттів; у поведінці - у негнучкості, інертності мотивів поведінки та морально-етичних вчинків при цілковитій очевидності їх недоцільності.

Сексуальне насильство щодо дітей - контакт чи взаємодія між дитиною та старшим за неї або дорослим, коли дитина використовується як об’єкт задоволення сексуальних потреб.

Сенситивність - навички розуміти емоції інших людей.

Субдепресія (субдепресивна фаза) - стан легко вираженої депресії, що характеризується пригніченим настроєм, песимістичній оцінкою подій і зниженням працездатності.

Сублімація - захисний механізм психіки людини, що виявляється у заміні людиною однієї потреби, важливішої, але такої, яку не повністю можна задовольнити, менш значущою.

Суїцидальна поведінка - зумовлене різними причинами прагнення до самогубства.

Фрустрація - негативний емоційний стан, що виникає внаслідок реальної або уявної перешкоди, на шляху до досягнення мети. Внутрішній конфлікт особистості між її спрямованістю й об'єктивними можливостями, з якими особистість не згодна.

Циклотимія - легкий ступінь маніакально-депресивного психозу.

<< |
Источник: Н.П. Бочкор, О.М.Цільмак, О.В. Швед та ін.. Зелені кімнати: психологічні особливості організації роботи з дітьми / Н.П. Бочкор, О.М.Цільмак, О.В. Швед та ін. - К.,2012. - 112 с.. 2012
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Словник термінів та скорочень:

 1. § 2. Адміністративне право Німеччини
 2. Словник термінів та скорочень
 3. Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
 4. Співвідношення юридичної техніки із законодавчою технікою та законодавчою технологією
 5. Вимоги до юридичних термінів і правила їх використання
 6. 1.1. Поняття, юридична природа і значення угоди про визнання вини у кримінальному процесі
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. Права та інтереси дитини як особливий суб’єкт захисту прокурором
 9. Організація контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю суб'єктів рекламних правовідносин
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. 3.1. Юрисдикційні адміністративні процедури в діяльності органів прокуратури та можливості їх покращення
 12. Спрощення та гармонізація митних процедур: поняття, зміст, види
 13. Поняття матеріального забезпечення працівників ОВС
 14. Принципи матеріального забезпечення працівників ОВС
 15. Пільги та компенсації як види матеріального забезпечення працівників ОВС
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -