Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за розголошення державної таємниці і за втрату документів, що містять державну таємницю» (9 червня 1947 р.)

(Витяги)

В целях установлення единства в законодательстве й усиления

ответственности за разглашение сведений, являющихся государственной тайной, перечень которьіх установлен Советом Министров

СССР в его постановлений от 8 июня сего года, — Президиум

Верховного Совета СССР постановляет:

1.

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну,

совершенное лицами, которьім бьши довереньї зти сведения или

которьіе могли получить зти сведения в силу своего служебного

положення, поскольку зти действия не могут бьіть квалифицированьї

как измена Родине или шпионаж, — карается заключением в исправительно- трудовой лагерь на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Разглашение военнослужащими сведений воєнного характера, составляющих государственную тайну, поскольку зти действия

не могут бьіть квалифицированьї как измена Родине или шпионаж,

— карается заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок

от десяти до двадцати лет.

3. Разглашение частньїми лицами сведений, составляющих государственную тайну, поскольку зти действия не могут бьггь квалифицированьї как измена Родине или шпионаж, — карается заключением

в исправительно-трудовой лагерь на срок от пяти до десяти лет.

4. Утрата должностньїми лицами материалов, документов й

изданий, содержащих сведения, составляющие государственную

тайну, если зти действия по своєму характеру не влекут за собой по

закону более тяжкого наказания, — карается заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок от четьірех до шести лет.

То же преступление, если оно повлекло за собой тяжельїе

последствия, карается заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок от шести до десяти лет.

551

5. Утрата военнослужащими документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, если зти действия по

своєму характеру не влекут за собой по закону более тяжкого

наказаним, — карается заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок от пяти до восьми лет.

То же преступление, если оно повлекло за собой особо тяжельіе последствия, карается заключением в исправительно-трудовой

лагерь на срок от восьми до двенадцати лет.

6. Заявка или передача за границу изобретений, открнтий й

технических усовершенствований, составляющих государственную

тайну, сделанньїх в пределах СССР, а также сделанньїх за границей

гражданами СССР, командированньши государством, если зти

преступления не могут бьггь квалифицированьї как измена Родине

или шпионаж, — карается заключением в исправительно-трудовой

лагерь на срок от десяти до пятнадцати лет.

Ведомости Верховного Совета СССР. —

1947. - № 20.

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за розголошення державної таємниці і за втрату документів, що містять державну таємницю» (9 червня 1947 р.):

 1. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну відповідальність за крадіжку державного та громадського майна» (4 червня 1947 р.)
 2. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про табори НКВС СРСР» (15 червня 1939 р.)
 3. Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
 4. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про оголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного стану» (22 червня 1941 р.)
 5. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про скасування смертної кари» (26 травня 1947 р.)
 6. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про воєнний стан» (22 червня 1941 р.)
 7. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відпустки робітникам і службовцям» (ЗО червня 1945 р.)
 8. Постанова Президії Верховної Ради СРСР, Ради Народних Комісарів СРСР і Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (ЗО червня 1941 р.)
 9. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про затвердження Положення про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» (22 червня 1941 р.)
 10. 14,1.2, Втрата документів, що містять державну таємницю
 11. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про скасування Державного Комітету Оборони» (4 вересня 1945 р.)
 12. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про направлення особливо небезпечних державних злочинців по відбутті покарання у заслання на поселення у віддалені місцевості СРСР» (21 лютого 1948 р.)
 13. Стаття 329. Втрата документів, що містять державну таємницю
 14. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за поширення у воєнний час брехливих чуток, які викликають тривогу серед населення» (6 липня 1941 р.)
 15. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за випуск недоброякісної або некомплектної продукції і за недодержання обов'язкових стандартів промисловими підприємствами» (10 липня 1940 р.)
 16. Указ Президії Верховної Ради СРСР про націоналізацію землі на території північної частини Буковини (15 серпня 1940 р.)
 17. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про державні трудові резерви СРСР» (2 жовтня 1940 р.)
 18. Указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Закарпатської області в складі Української РСР (22 січня 1946 р.)
 19. З Указу Президії Верховної Ради СРСР Про військовий стан 22 червня 1941 р.
 20. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про ліквідацію Особливої наради при міністрі внутрішніх справ СРСР» (1 вересня 1953 р.)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -