<<
>>

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1977 р.)

(Витяги)

...В СРСР побудовано розвинуте соціалістичне суспільство...

Це — суспільство, в якому створені-могутні продуктивні сили,

передова наука і культура, в якому постійно зростає добробут

народу, складаються дедалі сприятливіші умови для всебічного

розвитку особи.

Це — суспільство зрілих соціалістичних суспільних відносин,

в якому на основі зближення всіх класів і соціальних верств,

юридичної і фактичної рівності всіх націй і народностей, їх братерського співробітництва склалася нова історична спільність людей

— радянський народ.

Це — суспільство високої організованості, ідейності і свідомості трудящих — патріотів і інтернаціоналістів.

Це — суспільство, законом життя якого є турбота всіх про

благо кожного і турбота кожного про благо всіх.

Це — суспільство справжньої демократії...

Розвинуте соціалістичне суспільство — закономірний етап на

шляху до комунізму... .

І. ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ

І ПОЛІТИКИ СРСР

Глава 1. Політична система

Стаття 1. Союз Радянських Соціалістичних Республік є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси

робітників, селян та інтелігенції, трудящих усіх націй і народностей

країни.

Стаття 2. Вся влада в СРСР належить народові.

Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу СРСР.

Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів.

Стаття 6. Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських

організацій є Комуністична партія Радянського Союзу. КПРС існує

для народу і служить народові.

Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Комуністична

партія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію

внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, керує великою творчою

635

діяльністю радянського народу, надає планомірного, науково обгрунтованого характеру його боротьбі за перемогу комунізму.

Всі партійні організації діють у рамках Конституції СРСР.

Глава 2. Економічна система

Стаття 10. Основу економічної системи СРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної

(загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності.

Соціалістичною власністю є також майно профспілкових та

інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань.

Держава охороняє соціалістичну власність і створює умови для

її примноження.

Ніхто не має права використовувати соціалістичну власність з

метою особистої наживи та в інших корисливих цілях.

Стаття 11. Державна власність — спільне надбання всього

радянського народу, основна форма соціалістичної власності.

У виключній власності держави є: земля, її надра, води, ліси.

Державі належать основні засоби виробництва в промисловості,

будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв'язку,

банки, майно організованих державою торговельних, комунальних

та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також

інше майно, необхідне для здійснення завдань держави.

Стаття 13. Основу особистої власності громадян СРСР становлять трудові доходи. В особистій власності можуть бути предмети

вжитку, особистого споживання, комфорту і підсобного домашнього господарства, жилий будинок і трудові заощадження. Особиста

власність громадян і право її спадкоємства охороняються державою.

У користуванні громадян можуть бути ділянки землі, які надаються в установленому законом порядку для ведення підсобного

господарства (включаючи тримання худоби і птиці), садівництва та

городництва, а також для індивідуального житлового будівництва.

Громадяни зобов'язані раціонально використовувати надані їм земельні ділянки. Держава і колгоспи сприяють громадянам у веденні

підсобного господарства.

Майно, що є в особистій власності або в користуванні громадян, не повинно служити для одержання нетрудових доходів, використовуватись на шкоду інтересам суспільства.

Відомості Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік. — 1977. —

№ 41. - Ст. 617.

636

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1977 р.):

 1. Китайська держава
 2. Додаток 2 Довідки про президентів США
 3. Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1977 р.)
 4. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.)
 5. Джерела, з яких взято тексти документів
 6. Посилання до розділу 21
 7. Тема 18. Держава і право України в період «застою» (середина 1960- середина 1980 рр.)
 8. § 3. Верховна Рада Української РСР
 9. Організація влади за Конституцією СРСР 1977 р.
 10. Історико-правові аспекти розвитку державного контролю у сфері ведення лісового господарства України
 11. 1.1 Історико-правовии аналіз діяльності недержавних організацій та їх інформаційного забезпечення в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -