<<
>>

Декларація Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців (28 жовтня 1939 р.)

На визволеній від поміщиків і капіталістів землі Західної

України єдиним законним її господарем є трудовий народ: робітники, селяни і трудова інтелігенція.

Немає більше поміщиків, які захопили були в свої жадібні

лапи майже всю землю Західної України. Віднині немає того державного апарату примусу, який канчуками, тортурами, розстрілами

та пацифікаціями примушував селянина віддавати всі плоди його

тяжкої праці паразитові-поміщику, урядовцю, монастирю. Закінчилось голодне животіння трудових селянських мас, що їх грабували

і гнітили польські пани.

Віднині земля належить народові! Українські Народні Збори,

висловлюючи волю народу, вважають за єдино можливе для добра

і щастя трудящих мас так вирішити питання про землю, як його

вирішили наші брати — народи Радянського Союзу.

Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в

Росії Радянський уряд оголосив землю народним добром, одібрав її

у поміщиків і передав трудящим селянам, тим, хто на ній робив

віками, хто віками зрошував її своїм потом та кров'ю. Так більшовики здійснили вікодавню мрію селянства про визволення з- під

поміщицької кормиги, мрію про землю.

438

Радянські робітники і селяни, керовані більшовиками, збудували нове суспільство, де нема визискувачів і визискуваних, де нема

паразитів — поміщиків, капіталістів, банкірів. У радянському суспільстві сам народ — коваль свого щастя.

Народ Західної України знає, що передача поміщицьких земель селянам є однією з найважливіших умов для того, щоб успішно перебудувати життя трудящих Західної України по-новому, так,

як живуть щасливо радянські народи, так, як учить партія більшовиків.

У цілковитій відповідності до одностайної волі і прагнень трудящих Західної України, захищаючи їхні кровні та життєві інтереси,

слідуючи за прикладом народів Радянського Союзу, Українські Народні

Збори проголошують на території Західної України конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців зі

всім їхнім живим та мертвим інвентарем та їх садибними будівлями.

Народні збори затверджують відібрання поміщицьких земель без

викупу, через селянські комітети, під керівництвом тимчасових управлінь, і передачу їх у користування трудовому селянству. Питання про

землі осадників вирішують селянські комітети.

Віднині вся земля Західної України з її надрами, всі ліси та

ріки оголошуються всенародним добром, тобто державною власністю.

Віднині на нашій вільній землі нема і не буде місця паразитам-поміщикам та їхнім посібникам.

Українські Народні Збори закликають усіх трудівників землі,

селянські комітети до залізної революційної дисципліни, до охорони від розтягання колишніх поміщицьких маєтків, будівель і інвентаря, що є віднині священним і недоторканним добром народу.

Тільки селянські комітети мають право розподіляти поміщицькі землі. Тільки селянські комітети мають право порядкувати

майном, яке належало поміщикам.

Хай живе розкріпачена праця селянина на визволеній землі

Західної України!

Хай живе союз робітників і селян!

Хай живе Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків) —

вождь і організатор боротьби трудящих проти гнобителів, поміщиків і капіталістів!

Возз'єднання українського народу в єдиній

українській радянській державі (1939-1949

рр.). Збірник документів і матеріалів. — К.,

1949. - С. 50-51.

439

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Декларація Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців (28 жовтня 1939 р.):

  1. Декларація Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців (28 жовтня 1939 р.)
  2. Джерела, з яких взято тексти документів
  3. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР
  4. 11.1 Початок Другої світової війни і входження Західної України до складу УРСР
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -