<<
>>

Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу.

Розділ І. Заходи адміністративного впливу, що їх застосовується за зламання обовязкових постанов.

Арт. 44.

Про всяке зламання обовязкової постанови органи поліції або інші урядові особи, уповноважені на те обовязковою постановою чи законом, складають протокола.

У протоколі треба обовязково викласти пояснення особи, що її притягається до відповідальности за зламання обовязкової постанови. Протокола підписують: особа, що притягається до відповідальности, свідки, як що вони будуть, особа, що складає протокола та ще поняті за випадків зазначених у правилах, передбачених в увазі до цього артикулу.

Коли особа, що її притягають до відповідальности за зламання обовязкової постанови, відмовляється підписати протокола, то їй треба оголосити зміст протоколу.

Відмову особи, що притягається до відповідальности, підписати протокола й оголошення їй змісту протоколу, повинні засвідчити в самому протоколі свідки або поняті.

Увага: Докладні правила про складання протоколів встановлює, за належністю, Міністер Внутрішніх Справ у згоді з Міністром Юстиції, а за належних випадків і з іншими заінтересованими міністрами.

Арт. 45.

Склавши протоколи, їх повинно негайно передавати відповідному адміністративному відділові або сільській та селищній управі за належністю.

Увага: За випадку складення протоколу за зламання обовязкової постанови, що передбачає інший порядок направлення протоколу, цього протокола надсилається до відповідного орагну.

Арт. 46.

Право застосовувати заходи адміністративного впливу за зламання обовязкових постанов належить:

а/ завідателям належних адміністративних відділів[74] за зламання обовязкових постанов управ округових рад або міських рад та міст, що є округові центри в межах визначених п. а артикулу 47 цього Кодексу;

б/ завідателям адміністративних відділів управ районових рад за зламання обовязкових постанов, що видають управи районових рад або міських _______________ рад тих міст, що є районові центри, а так само за зламання обовязкових постанов управ округових рад, з тим, що застосовувані від них заходи адміністративного впливу не можуть сягти понад розміри встановлені п.п.

б та г арт. 47;

в/ управам селищних рад за зламання обовязкових постанов, що їх видають управи округових та районових рад, а так само й управи селищних рад в нерайонових центрах у межах визначених п. г арт. 47;

г/ управам сільських рад за зламання обовязкових постанов управ округових та районових рад, коли це право буде їм надано в самій обовязковій постанові, проте не більше 2 карбованців штрафу / або одної доби примусових робіт/ або оголошення громадської догани;

д/ урядовим особам органів поліції за зламання чинних на території міста або селища міського типу обовязкових постанов відповідних міських та селищних рад у царині охорони громадського ладу та впорядкування в місцях громадського користування, коли це право буде їм надано в самій обовязкові постанові – в розмірі найбільш один карбованець штрафу для міст, ще [що] є округові центри й найбільш 50 копійок для інших міст та селищ міського типу;

є/ іншим урядовим [урядовим] особам, що їм це право надано спеціяльними узаконеннями у межах встановлених цими самими узаконеннями.

Арт. 47.

За зламання обовязкових постанов можна застосовувати такі заходи адміністративного впливу:

а/ за зламання обовязкових постанов, що їх видають управи округових рад та міських рад великих міст: І. оголошення громадської догани усно або в пресі; 2. штраф найбільше 100 карб.; 3. примусові роботи на реченець найбільш один місяць; 4. арешт на реченець найбільш 2 тижні;

б/ за зламання обовязкових постанов, що їх видають управи районових рад та міських рад не великих міст: І. оголошення громадської догани, усно або в пресі; 2. штраф найбільш 10 крб.; 3. примусові роботи на реченець найбільш 7 день;

в/ за зламання обовязкових постанов управ селищних та сільських рад: І. оголошення громадської догани усно або в пресі; 2. штраф найбільш 10 крб.; 3. примусові роботи на реченець найбільш 5 день.

Увага: За зламання обовязкових постанов можна застосувати тільки один захід адміністративного впливу з тих, що зазначені в обовязковій постанові; поєднувати декілька форм і застосовувати додаткові заходи адміністративного впливу забороняється.

Арт. 48.

Управи сільських та селищних рад і адміністративні відділи управ районових рад, вважаючи за потрібне застосувати до особи, що зламала обовязкову постанову вищої управи, захід адміністративного впливу, удаються з поданням про це до відповідної управи районової ради або до адміністративного відділу управи округової ради.

Арт. 49.

Постанови про застосування заходів адміністративного впливу за зламання обовязкових постанов повинно ухваляти в такі реченці:

а/ управи сільських та селищних рад і завідателі адміністративних відділів управ районових рад – на протязі місяця з дня зламання обовязкової постанови;

б/ завідателі адміністративних відділів управ округових рад за протоколами, що складаються на території округи й надсилаються для застосування заходів адміністративного впливу до адміністративних відділів управ округових рад на протязі двох місяців з дня зламання;

в/ завідателі адміністративних відділів міських рад великих міст – на протязі одного місяця.

Як минуть зазначені реченці, постанови про застосування заходів адміністративного впливу ухвалювати не можна.

Арт. 50.

Розглянувши протокола про зламання обовязкової постанови відповідний адміністративний орган ухвалює постанову або про закриття справи, або про надіслання її до суду, або про застосування до сооби [особи], що зламала обовязкову постанову, заходів адміністративного впливу.

Арт. 51.

Справи про зламання обовязкових постанов розглядає суд:

а/ за випадків, коли за зламання обовязкових постанов законом передбачено заведення судової справи;

б/ за випадків, коли, розглядаючи справу за праволомство, передбачене кримінальним кодексом буде виявлено зламання обовязкової постанови й Суд, на підставі кримінально процесуального кодексу візьме його на свій розгляд.

Увага: За випадків, передбачених в цьому артикулі, органи, зазначені в арт. 46, не можуть застосовувати заходів адміністративного впливу до особи, що зламала обовязкову постанову.

Так само, коли за зламання обовязкової постанови вже застосовано захід адміністративного впливу, то за зазначене зламання не можна застосовувати заходів суду за випадків, зазначених в п. "б" цього артикулу.

Арт. 52.

Визначаючи вид і розмір заходу адміністративного впливу орган, що його застосовує повинен керуватися характером вчиненого зламання обовязкової постанови, а так само ступенем майнової спроможности особи, що зламала обовязкову постанову.

Увага: Малолітків до 14 років не притягається до адміністративної відповідальности, а недолітків від 14 до 16 років тільки через комісії в справах недолітків.

Арт. 53.

Постанова про застосування заходу адміністративного впливу повинна містити в собі: точну вказівку на особу, що зламала обовязкову постанову, в чому саме полягає зламання обовязкової постанови й розмір заходу адміністративного впливу.

Арт. 54.

Постанову про застосування заходу адміністративного впливу повинно викласти листовно й предявити особі, що до неї застосовано захід адміністративного впливу. Постанову про застосування заходу адміністративного впливу виконується по упливі 3-х діб з дня оголошення постанови особі, щодо неї застосовано захід адміністративного впливу, за винятком випадків, коли ця особа відмовиться від будь якого клопотання або скарги з приводу оголошеної їй постанови.

Увага: Правила цього артикулу не поширюється на випадки, коли штрафи наклали безпосередньо органи поліції в межах наданого їм права.

Арт. 55.

Особи, що до них застосовано заходи адміністративного впливу можуть в сьомиденний реченець з моменту оголошення їм постанови про застосування до них заходу адміністративного впливу або клопотати перед органом, що ухвалив цю постанову переглянути її, або в той самий реченець подати скаргу:

а/ на постанову завідателя адміністративного відділу управи округової ради до цієї управи;

б/ на постанову завідателя адміністративного відділу управи міської ради до цієї управи;

в/ на постанову завідателя адміністративного відділу управи районової ради, управи селищної та сільської ради до управи районової ради;

г/ до відповідного прокурорського нагляду на підставі 9-го артикулу цього статуту.

Подання клопотання або скарги в 3-денний реченець припиняє виконання постанови про застосування заходу адміністративного впливу. Орган, що ухвалив постанову про застосування заходу адміністративного впливу, обовязаний розглядати клопотання про перегляд і ухвалити свою постанову на протязі доби як одержано клопотання.

Орган, якому подано скаргу на застосування адміністративного впливу обовязаний розглянути скаргу в тижневий реченець з дня, відколи її одержано.

Увага: І. По упливі трьохденного реченця, як оголошено постанову про застосування заходу адміністративного впливу, скарги можна подавати порядком нагляду до органів влади, зазначених в арт. 55.

Увага: 2. Скарги на застосування заходів адміністративного впливу від урядових осіб, що їм це право буде надано спеціяльними узаконеннями / п. 3 арт. 46/ подається порядком, передбаченим тими самими узаконеннями.

Скарги на накладення штрафу від органів поліції, зазначених у п. е арт. 46, подається порядком арт. 71 цього кодексу.

Арт. 56.

Органи прокурорського нагляду мають право опротестувати постанови про застосування заходів адміністративного впливу. Коли подається такого протеста виконання постанови про застосування заходу адміністративного впливу припиняється аж до розгляду протесту.

Арт. 57.

Постанову про застосування заходів адміністративного впливу за зламання обовязкових постанов виконує поліція й інші урядові особи, що на них цей обовязок покладено законом або обовязковою постановою.

Арт. 58.

Постанови про застосування заходів адміністративного впливу арештом або примусовими роботами до осіб, що є на військовій службі виконується згідно з увагою до арт. 27 та з увагою І-ою до арт. 28 кримінального кодексу.

Арт. 59.

Грошеві штрафи можна вносити урядовій особі, уповноваженій на одержання штрафних сум до каси місцевого округового чи мійського [міського] фінансового відділу до управи районової ради або до управ сільської та селищної ради в місці домівки особи, що до неї застосовано заходи адміністративного впливу.

Арт. 60.

Коли на протязі двох місяців не ухвалено постанову про застосування заходу адміністративного впливу, не буде приступлено до виконання її, то таку постанову не виконується зовсім.

Арт. 61.

Коли виконуючи постанови про застосування заходу адміністративного впливу, буде виявлено невідповідність розміру й форми застосовання заходу адміністративного впливу характерові вчиненного зламання обовязкової постанови, ступеню майнової спроможности, родинному стану особи, до якої його застосовано, то орган, що застосував захід адміністративного впливу, може замінити одні заходи впливу на інші, проте не побільшуючи їх тягару, зменшити розмір цих заходів, відстрочити виконання, розстрочити платіж або зовсім скасувати захід адміністративного впливу.

Увага: За випадку зловмисного ухилення від виплати штрафу його можна постановою органу, що застосував захід адміністративного впливу замінити на примусові роботи, за його розсудом, у межах, наданих йому прав /арт. 46, 47 і 48/.

Арт. 62.

Осіб до яких застосовано заходи адміністративного впливу арештом або примусовими роботами, треба направляти на відбудовання [відбування] цих робіт порядком, передбаченим поправно трудовим кодексом.

Арт. 63.

Виключається.

Арт. 64.

Справи про зламання обовязкових постанов, що їх вчинили, прокурори та їхні помічники, судді, слідчі, старші нотарі[75] розглядається судовим порядком.

Арт. 65.

Справи про зламання обовязкових постанов, що їх учинили дипльоматичні [дипломатичні] й консульські представники чужоземних держав подається через Міністерство внутрішніх справ до Міністерства закордонних справ.

Арт. 66.

Право накладати штраф у містах розміром зазначеним у п. "е" арт. 46 може буде надане урядовим особам органів поліції лише за зламання обовязкових постанов про охорону громадського ладу та впорядкування в місцях громадського користування /вулицях, театрах, парках то що/ додержуючи правил, викладених в арт. арт. 67-71 цього кодексу.

Увага: В обовязкових постановах треба точно зазначити заборонені вчинки, за що їх вчинення урядовим особам органів поліції надається право накладати штрафи, а так само розмір штрафу й реченець оскарження.

Арт. 67.

Право накладати штрафи за зламання обовязкових постанов надається таким от урядовим особам органів поліції: вартовим, районовим наглядачам, начальникам районів і їхнім помічникам та іншим особам командного складу поліції.

Арт. 68.

Повноваженням органів поліції на право накладання штрафів є квітанційна книжка для запису штрафів, що їх стягується, про що зазначається в самій книжці.

Увага: Квітанційну книжку повинно прошнурувати, пронумерувати, й її має підписати начальник округової поліції та ще слід скріпити її відповідною печаткою.

Арт. 69.

Штраф, що наклав орган поліції стягається на місці зламання обовязкової постанови без окремої на це постанови.

Арт. 70.

Коли штраф платиться на місці зламання обовязкової постанови, то особі, що заплатила штраф видається квитанцію. В цій квитанції повинно бути зазначено: коли, хто, з кого, за зламання якої саме обовязкової постанови й яку саме суму стяг.

Коли штраф не заплачено на місці зламання обовязкової постанови з поважної причини, то оштрафофана [оштрафована] особа обовязана розписатися в квитанційній книжці про сповіщення їй про штрафування її, а також зазначити свою адресу. За цих випадків накладений але не запалчений штраф стягається неспірним порядком.

Увага: Коли оштрафофана [оштрафована] особа відмовиться заплатити штраф без поважної причини або розписатися в квитанційній книжці й зазначати свою адресу, а так саме, коли виникне сумнів що до правильности поданих від неї відомостей за свою особу й адресу, то про таке зламання обовязкової постанови складається протокола загально встановленим порядком, перевіряючи за потрібних випадків особовість праволомця. За цих випадків розмір штрафу загальним порядком можна збільшити найбільш у тричі, якщо можливість такого збільшення передбачена обовязковою постановою.

Арт. 71.

Скарги на накладення від органів поліції штрафу подається до відповідного адміністративного відділу в 7 денний реченець, як оповіщено про накладення штрафу. Подання скарги не припиняє стягання штрафу.

Розділ ІІ. Заходи адміністративного впливу, що їх застосовується за маловажні праволомства.

Арт. 72.

Адміністративним відділам управ округових рад, міських рад великих міст, районових рад надається право застосовувати заходи адміністративного впливу за такі маловажні праволомства:

а/ за зламання будівельних і протипожежних правил, а так само правил охорони народнього здоровля, що встановили законодавчі або інші центральні органи, як що зламання цих правил не спричинилося до тяжких наслідків;

б/ за те, що особи, до того зобовязані, не повідомлять належним органам влади про заразливі захорування [захворювання] людей, або про заразливі захорування чи падіж худоби, крім неповідомлення, за випадків, передбачених в арт. 193 Кр.Код.;

в/ за схов стрільної зброї невійськового зразку без дозволу чи реєстрації встановленим чином, а так само за схов пороху в межах, що сягають понад потреби мисливця.

Увага: Стрільну зброю невійськового зразку, переховувану без дозволу чи реєстрації встановленим чином та порох кількостю понад потребу мисливця, можна відібрати від праволомця й продати з прилюдних торгів за постановою відповідних органів влади /арт. 72 з тим, що уторговані від продажу гроші треба повернути володільцеві, вивернувши[76] видатки на торги та суму накладеного штрафу.

г/ за те, що особи, які не мають на те права, носить [носять] установлену форму зодягу [одягу];

д/ за користування чужими документами для реєстрації в адресовому бюрі або для засвідчення своєї особовости перед адміністративними органами;

є/ за самовільне покинення домівки, призначеної наказом від судових органів за неприбуття в реченець до зазначеної від тих органів домівки, так само й за зявлення в місцевості де даній омобі [особі] перебувати законом заборонено;

ж/ за те, що голови правлінь, кооперативних товариств і трудових артілей та їхніх обєднань, голови ріжних товариств, що ставлять собі торгово-промислову мету, а так само приватні підприємці не подадуть у встановлений реченець відомостей про хід робот іхніх [їхніх] підприємств, продукційність, зміну в персональному складі тощо, згідно з правилами й формами, установленими від центральної та місцевої влади;

з/ за зламання встановлених у законі правил за те, що як вести торгові книги та за неподання документів, паперів і книг урядовим особам, за випадків установлених у чинних постановах.

п.п. и/ і к/ виключаються.

л/ за хуліганство, тоб-то за бешкетні чинності, поєднані з очевидною неповагою до республіки або суспільства, якщо ці чинності не складнялися[77] буйством чи іншими обставинами, що передбачені в арт. 70 Крим. кодексу.

м/ за відмову поодиноких громадян виконати натуральні й трудові повинності або виконати обовязкові роботи загально-державної ваги якщо ці чинності не були зловмисні й за зламання їх не встановлено судової відповідальности /арт. 58 Кримінального Кодексу/.

н/ за зламання правил про торг, якщо за зламання їх не встановлено судової відповідальности /арт. 135 К.К./;

о/ за неподання або невчасне подання без поважних причин відомостей про народження й смерть та відомостей про знайдення немовляти;

п/ за відкриття чинностей товариств раніш зареєстровання їх статуту або взагалі ламаючи встановлений у законі порядок[78];

р/ за те, що приватні особи, голови й члени правлінь, товариств, спілок і організацій не виконують покладені на них законом обовязки друкувати своїм коштом в офіційних виданнях публікації, а також за не оголошення за визначених у законі випадків статутів та звітів про діяльність товариств спілок і організацій;

с/ за влаштування радіостанцій приватного користування без належної реєстрації або дозволу а так само за користування ними без належної оплати;

т/ за виготовлення самогону та за схов його на власний спожиток, за збут самогону, не в характері промислу за виготовлення, схов, ремонт і збут не в характері промислу апаратів, що спеціяльно правлять для виготовлення самогону;

у/ за невиконання або зламання правил, установлених для одержання пошкоджень морського телеграфного кабля [кабеля];

ф/ за незаконну відмову прийняти обовязки опіки;

х/ за зламання правил про установку механічних двигунів;

ц/ за подання зазнаки[79] неправдивих відомостей державним установам, підприємствам і організаціям або урядовим особам підчас вступу на посаду;

ч/ за носіння особами, що не мають на те права знаків орденів.

Арт. 73.

Коли буде вчинено зазначені в арт. 72 маловажні праволомства відповідні адміністративні відділи вживають заходів адміністративного впливу в межах наданих їм прав, що до застосування заходів адміністративного впливу за зламання обовязкових постанов.

Арт. 74.

Крім випадків, передбачених арт. 72 управи районових рад мають право застосовувати заходи адміністративного впливу за зламання законів та правил встановлених в інтересах охорони лісів від грабунку та нищення, коли заподіяна шкода, вирахована за нормальними таксами є найбільш 15 крб. і коли лісове праволомство дана особа вчинила вперше.

Арт. 75.

За лісні праволомства зазначені в арт. 74 управи районових рад, залежно від матеріяльного стану праволомця, а так само від обставин, за яких було вчинено праволомство, накладають штрафи розміром від подвійної дійсної вартости заподіяної шкоди до найвищого розміру, встановленого в таксах штрафів за лісні праволомства, конфіскуючи знаряддя лісового праволомства.

Якщо не можна стягти накладений штраф, тому що оштрафований не має майна, управи районових рад мають право замінити штраф примусовою працею на лісових або інших роботах реченцем до одного місяця.

Арт. 76.

Предмети добуті самовільним користуванням у лісах, слід відібрати від праволомців адміністративним порядком і передати лісовій адміністрації під її заряд[80].

Коли буде виявлено у третіх осіб беззаконно добутий ліс або інші предмети лісового господарства, набуті купівлею тощо, органи поліції або лісова адміністрація мають право накладати на цей ліс або предмети лісового господарства арешт аж до розвязання справи судом.

Арт. 77.

Штрафи, що наклали за лісові праволомства управи районової ради стягає управа сільради, повертаючи з стягнених сум:

І/ 30% у фонд преміювання;

2/ вартість заподіяної шкоди лісоволодільцеві, а коли лісоволоділець є держава – у місцевий бюджет;

3/ з решти сум 75% – на загально корисні потреби села й 25% у районовий бюджет.

Одібрані предмети, добуті самовільним користуванням у лісах продає лісова адміністрація.

Арт. 78.

Штрафи, накладені за лісові праволомства за постановами судів, у сільських місцевостях стягають управи сільських рад, повертаючи з стягнених сум:

а/ 30% у фонд преміювання;

б/ ординарну вартість заподіяної шкоди лісоволодільцеві, а коли лісоволоділець є держава – у місцевий бюджет;

в/ з решти сум: 75% – на загально корисні потреби села, а 25% у районовий бюджет.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу.:

 1. Види адміністративних правопорушень.
 2. § 3. Адміністративно-запобіжні заходи
 3. § 4. Заходи адміністративного припинення
 4. 3. Принципи адміністративної юстиції та проблеми їх законодавчого закріплення
 5. І Адміністративний кодекс Української Народньої Республіки
 6. Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу.
 7. Поділ ІУ. Інші адміністративні примусові заходи.
 8. І. Адміністративні Суди.
 9. § 3. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 10. Адміністративні правопорушення як вид правопорушень
 11. Історія розвитку та становлення інститутів попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 12. Правові засади попередження та протидії адміністративним правопорушенням в Україні та їх місце в системі адміністративного примусу
 13. 2.1. Сутність та елементи механізму попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 14. 2.3. Адміністративний примус у механізмі попередження та протидії адміністративним правопорушенням
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -