<<
>>

2. Властивості та види нормативно-правових актів. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту.

Основним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт — це письмовий документ компетентного органу держави або самого народу, в якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя.

Порівняно з іншими джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема:

– він найбільш чітко, повно і однозначно формулює права і обов'язки суб'єктів суспільного життя;

– дає можливість найшвидше і найповніше довести зміст норм права до суб'єктів суспільного життя;

– дає можливість та створює умови для адекватного (належного) і однакового розуміння норм права;

– дає можливість оперативно реагувати на потреби правового регулювання, змінюючи, встановлюючи чи скасовуючи відповідну правову норму;

– нормативно-правові акти найбільш повно і легко можуть бути систематизовані, що сприяє полегшенню користування ними, крім того, вони дають можливість для узгодження і впорядкування чинних правових норм.

Юридичні властивості нормативно-правових актів наступні:

– вони є волевиявленням держави або всього народу, тобто приймаються тільки державними або іншими органами, які мають відповідні державно-владні правотворчі повноваження, і є їхнім одностороннім волевиявленням;

– містять у собі правові норми;

– мають зовнішню форму у вигляді письмового документу встановленої форми;

– володіють юридичною силою, яка відображає їхнє співвідношення з іншими нормативно-правовими актами, місце і роль у системі законодавства та правового регулювання.

Головним критерієм поділу нормативно-правових актів є їхня юридична сила. Вони, відповідно, поділяються на закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Юридична сила — це специфічна властивість нормативноправових актів, яка відображає їхнє співвідношення і взаємозалежність за формальною обов'язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті держави.

<< | >>
Источник: Андрусяк Т.Г.. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 0000

Еще по теме 2. Властивості та види нормативно-правових актів. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту.:

 1. 7.3.1. Поняття «джерело права»
 2. 2. Властивості та види нормативно-правових актів. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту.
 3. 3. Закон, загальне поняття та види законів.
 4. 1. Зміст поняття правових актів управління
 5. 2. Класифікація правових актів управління
 6. Види та функції юридичних конструкцій
 7. Співвідношення юридичних презумпцій з іншими правовими припущеннями
 8. Поняття правового застереження
 9. § 7. Соціальні норми та їх види
 10. § 6. Поняття нормативно-правових актів, їх види
 11. § 1. Поняття джерела (форми) права. Види джерел права
 12. Поняття та правова природа третейського розгляду цивільно-правових спорів
 13. Еволюція правового регулювання правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей та стан наукової розробки проблеми
 14. Правова політика цивільно-правового захисту прав від плагіату: методологічний аспект
 15. Господарсько-правовий статус військових частин Збройних Сил України
 16. Правовий режим майна військових частин Збройних Сил України
 17. Правова характеристика видів господарської діяльності, здійснення яких дозволяється військовим частинам Збройних Сил України
 18. Економіко-правова характеристика капітального будівництва
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -