<<
>>

7.14. Ухилення від сплати податків

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст. 212 КК України) є одним із найбільш тяжких господарських злочинів. По-перше, цим діянням руйнується формування фінансових надходжень у Державний бюджет, і держава стає неспроможною виконувати свої соціальні функції.

По-друге, вся соціальна сфера не має фінансового забезпечення (лікарі, вчителі, пенсіонери, студенти та ін.).

По-третє, суб'єкти несплати податків отримують невиправдані прибутки і мають змогу тиснути на ринку своїх сумлінних конкурентів. У зв'язку з цим обов'язок сплачувати податки є конституційним. Ст. 67 Конституції України встановлює обов'язок кожного громадянина (іноземця та особу без громадянства у відповідних до закону випадках) сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Законом України від 25 червня 1991 р. «Про систему оподаткування» в редакції від 2 лютого 1994 р.1 податком, збором, іншим

1 Голос України.- 1994, 1 квітня. 310

обов'язковим платежем до бюджету і внеском до державних цільових фондів називається обов'язкова сплата до бюджету відповідного рівня (державного, місцевого тощо) або до державного цільового фонду зобов'язаними особами в порядку і розмірах, установлених законодавством України.

Порядок і розміри сплати податків та інших обов'язкових платежів суб'єктами підприємницької діяльності, а також строки їх сплати встановлюються законами України, декретами Кабінету Міністрів та інструкціями Міністерства фінансів і Головної податкової інспекції.

Ст. 212 КК передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків:

способом неподання податкових декларацій та роз рахунків;

приховування (заниження) об'єктів оподаткування.

Законом України від 21 лютого 1992 р. «Про оподаткування доходів підприємств і організацій»2 встановлена щоквартальна сплата податку поданням податкової декларації і розрахунків із внесенням до неї авансових внесків податків до бюджету у розмірах, передбачених фінансовими розрахунками підприємницької діяльності за рік.

Порядок і строки сплати інших податків встановлюються декретами Кабінету Міністрів, наприклад, декретами «Про акцизний збір»3, «Про місцеві податки і збори»4, «Про податок на прибуток підприємств і організацій»5, «Про податок на добавлену вартість»6 та ін.

Порушення встановленого порядку і строків подання декларацій про доходи і несплата податків є об'єктивною стороною діяння, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК. Для кваліфікації діяння за ч. 1 ст. 212 КК досить встановити і доказати, що декларація не була подана в установлений

Детальніше про ухиляння від сплати податків і приховуван-ш об'єктів оподаткування див.: Гега П. Т. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, рішення.- К., 1996.--92; Брич Л. П., Навроцъкий В. О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні.- Київ, 2000.

Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 23.- Ст. 333. 4 Там само.- 1993.- № ю.- Ст. 82. Там само.- 1993-№ ЗО.- Ст. 336.

Там само- 1993.-№ 10-Ст. 76 Там само- 1993.-№ 2.-Ст. 78.

311

строк умисно, і що з цієї причини податок не було сплачено, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Приховування (заниження) об'єктів оподаткування є способом зменшення платежів або способом ухилення від сплати податків частково чи у повному обсязі.

Згідно з чинним законодавством України об'єктами оподаткування є:

доходи (прибутки), додана вартість продукції, товарів;

майно юридичних осіб;

обороти з реалізації товарів (робіт, послуг);

митна вартість імпортних товарів;

вартість послуг за встановлення та розміщення рек лами та деякі ін.

Діяння кваліфікується за ч. 1 ст.

212 КК у випадках заподіяння державі ухиленням від сплати податків^ шкоди у значних розмірах.

Під значними розмірами розуміється сума, яка у тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Заподіяння несплатою податків шкоди менших розмірів тягне за собою адміністративну відповідальність. Згідно з ч. 7 ст. 25 Закону України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» на посадових осіб, винних у несплаті податків, приховуванні (заниженні) доходу або об'єктів оподаткування, накладається адміністративний штраф у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за такі самі дії, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення,- у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.1

У тих випадках, коли приховування об'єктів оподаткування поєднується з посадовим фальшуванням документів, діяння кваліфікується лише за ст. 212 КК. Сукупності злочинів (ст. 366 КК) при цьому не утворюється тому, що фальшування документів (ст. 366 КК) є способом, частиною об'єктивної сторони діяння, передбаченого ст. 212 КК.

За ст. 212 КК кваліфікуються дії посадових осіб і суб'єктів підприємницької діяльності, на яких покладені обов'язки подавати декларації про доходи, складати бух-

Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 23.- Ст. 333.

312

лтерські звіти? баланси, вести розрахунки, пов'язані з обчисленням і сплатою податків,- керівники підприємств і організацій, їх заступники, головні бухгалтери, інші посадові особи, на яких покладені такі обов'язки, а також будь-які інші приватні особи, які зобов'язані сплачувати податки.

Діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 212 КК, коли ухилення від сплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів було вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно призвело до фактичного ненадход-ження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, тобто на суму, яка у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 212 КК).

За ч. З ст. 212 КК діяння кваліфікується у випадках, коли:

діяння, передбачене ч. 1 ст. 212 КК, було вчинене особою, яка має не зняту чи не погашену судимість за ра ніше вчинене діяння, передбачене ч. 1 або ч. 2 ст. 212 КК;

ухилення від сплати податків призвело до фактич ного ненадходження до бюджетів чи державних цільо вих фондів коштів у особливо великих розмірах.

Згідно з приміткою до ст. 212 КК особливо великими розмірами є сума податку, яка у п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно з ч. 4 ст. 212 КК особа, яка вперше вчинила ухилення від сплати податків, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до відповідальності сплатила податки (збори), а також відшкодувала шкоду, завдану державі несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, сплата пені).

.Відповідальними за ухилення від сплати податків є всі осудні особи, яким виповнилось шістнадцять років.

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 7.14. Ухилення від сплати податків:

 1. 5.2.3, Ухилення віл сплати аліментів ня утримання дітей
 2. 5.2.4. Ухилення від сплати коштів ня утримання непрацездатних батьків
 3. 7.14. Ухилення від сплати податків
 4. 7.24. Шахрайство з фінансовими ресурсами
 5. 3.1. Поняття злочину та його ознаки
 6. 6.3. Суспільно небезпечні наслідки злочинного діяння
 7. 7.2. Суб'єкт злочину — фізична особа
 8. 9.5. Добровільна відмова при незакінченому злочині
 9. Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
 10. Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
 11. Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
 12. Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
 13. 5.1.3. Зміст функцій держави
 14. Відповідальність за порушення податкового законодавства
 15. Завдання для узагальнення за темою
 16. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
 17. ПІДСУМКОВІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО І ТА II РОЗДІЛІВ «Адміністративне право України», «Фінансове право України»
 18. Поняття та ознаки злочину.
 19. 3. Державна податкова служба в Україні
 20. 4. Державний контроль у сфері підприємництва
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -