І. ВСТУП

Навчальний курс включає до себе поняття про предмет і систему виконавчого провадження, його джерела, моделі виконавчого провадження, принципи виконавчого провадження, органи виконавчого провадження, суб’єктів, процесуальну форму, роль суду у виконавчому провадженні, порядок звернення стягнення на майно, порядок виконання рішень у немайнових спорах, документування виконавчого провадження тощо.

У процесі вивчення курсу студенти мають засвоїти основні категорії виконавчого провадження, зміст його інститутів, навчитися тлумачити зміст норм законодавства, що регулює виконавче провадження, і правильно їх застосовувати в конкретних ситуаціях, набути досвіду аналітичної роботи.

Курс виконавчого провадження передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекції, практичні заняття та самостійну роботу.

Практичні заняття проходять у формі розв’язання завдань та складання документів. При підготовці до занять у результаті самостійної роботи студенти мають опанувати нормативну базу і рекомендовану літературу, доопрацювати конспекти лекцій. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні і практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на певні норми права.

Складання документів виконавчого провадження відбувається згідно з вимогами чинного законодавства.

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії виконавчого провадження з відповідних питань, законодавства та практики його застосування. Підсумковою формою контролю знань є залік, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

В результаті вивчення виконавчого провадження студенти повинні:

- знати функції виконавчого провадження; суть і значення процесуальної форми виконавчого провадження; джерела виконавчого провадження; правовий статус суб’єктів виконавчого провадження, їх права та обов’язки; чинні норми законодавства, які регулюють виконавче провадження; зміст правових інститутів; суть процесуальних актів виконавчого провадження;

- вільно орієнтуватися у системі законодавства, що регулює виконавче провадження;

- уміти правильно тлумачити та застосовувати норми законодавства, яке регулює виконавче провадження; складати документи виконавчого провадження; аргументувати власну точку зору та прийняти за конкретним завданням рішення.

| >>
Источник: В. В. Комаров, Д. М. Сібільов, С. О. Кравцов, О. І. Попов. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Хрестоматія на 2013-2014 н.р. Харків 2013. 2013

Еще по теме І. ВСТУП:

 1. § 1. Сущность, возникновение и развитие института обжалования судебных решений и определений, не вступивших в законную силу 1. Сущность института обжалования судебных постановлений, не вступивших в законную силу
 2. Вступ
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. Вступ
 6. ВСТУП:
 7. Вступ.
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. Вступ
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП.
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ
 16. ЗАМІСТЬ ВСТУПУ
 17. § 1.2. Внешние свойства приговора, вступившего в законную силу
 18. ВСТУП до навчального курсу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -