<<
>>

Стаття 46. Зміст протоколу

1. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судових засідань або під час виконання судового доручення повинен містити:

1) найменування адміністративного суду, який вчиняє окрему процесуальну дію, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;

2) номер адміністративної справи;

3) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;

4) час початку процесуальної дії;

5) відомості про прибуття осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;

6) відомості про роз'яснення особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам їхніх процесуальних прав та обов'язків;

7) опис ходу проведення окремої процесуальної дії, у тому числі відомості про заявлені клопотання та ухвали суду; основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, показань свідків, усні роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультації спеціалістів;

8) відомості про докази, які додаються до справи, а якщо докази не додаються до справи - номер, дату та зміст письмових доказів, опис інших доказів;

9) час закінчення процесуальної дії;

10) інші відомості, встановлені цим Кодексом.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Статтею встановлено перелік відомостей, що повинні бути зазначені в протоколі вчинення окремої процесуальної дії, зокрема й у порядку виконання судового доручення. Це спрямовано на уніфікацію підходів до складення протоколів, а також покликано забезпечити наявність усієї необхідної інформації щодо змісту доказу та дотримання порядку його фіксування.

Форма протоколу про вчинення окремої процесуальної дії

2. Протокол про вчинення поза залою судових засідань або під час виконання судового доручення складається у письмовій формі (зазвичай на відповідному бланку). Однак це не заперечує можливості виготовити його за допомогою комп'ютера і принтера.

Структура і зміст протоколу про вчинення окремої процесуальної дії

3. Коментована стаття встановлює такі обов'язкові елементи протоколу про вчинення окремої процесуальної дії:

1) найменування адміністративного суду, який вчиняє окрему процесуальну дію (суду, який розглядає справу, або суду, який виконує судове доручення; якщо окрема процесуальна дія проводиться на виконання судового доручення - зазначається також інформація про суд, який видав таке доручення), прізвище та ініціали судді (суддів, якщо справу розглядає колегія суддів і огляд доказу на місці здійснюється під час судового розгляду), секретаря судового засідання. Якщо окрема процесуальна дія проводиться на виконання судового доручення - зазначаються також інформація про суд, суддю та секретаря судового засідання, які виконують таке доручення;

2) номер адміністративної справи (якщо процесуальну дію суд проводить щодо забезпечення доказів до відкриття провадження у справі, тоді зазначається номер провадження щодо забезпечення доказів);

3) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії (місце дії - це зазначення адреси);

4) час початку процесуальної дії (з точністю до хвилини);

5) відомості про прибуття осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків (тобто прізвища та ініціали присутніх учасників адміністративного процесу із зазначенням їхнього процесуального статусу; окремо зазначаються особи, які були викликані чи повідомлені про вчинення окремої процесуальної дії, однак не прибули, та причини їх неприбуття, якщо такі відомі на час вчинення окремої процесуальної дії);

6) відомості про роз'яснення особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам їхніх процесуальних прав та обов'язків;

7) докладний і послідовний опис ходу проведення окремої процесуальної дії, у тому числі відомості про заявлені клопотання та ухвали суду; основний зміст (те, що може мати юридичне значення) пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, показань свідків, усні роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові запитання; консультації спеціалістів (якщо аудіозапис не ведеться, тоді бажано фіксувати пояснення, показання, роз'яснення, консультації дослівно; запитання можуть не фіксуватися, якщо є відповіді на них);

8) відомості про докази, які додаються до справи, а якщо відбувається огляд доказів за їхнім місцезнаходженням і вони до справи не додаються, тоді слід зазначити номер, дату та зміст письмового доказу, опис речового доказу (у разі якщо під час їх огляду було зроблено фото, схеми чи в інший спосіб задокументовано стан та ознаки доказу - такі матеріали також обов'язково приєднуються до протоколу);

9) час закінчення процесуальної дії (з точністю до хвилини);

10) інші відомості, встановлені цим Кодексом (до таких відомостей можна віднести усну заяву сторони чи третьої особи про уповноваження представника; відомості про ознайомлення з протоколом присутніх осіб, про їхні усні зауваження до протоколу; відомості про додатки до протоколу, технічні характеристики технічних засобів, що використовувалися, тощо).

Відмінність від журналу судового засідання

4. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії під час судового розгляду справи виступає похідним джерелом доказів, тоді як журнал судового засідання є документом технічного характеру. Тому, на відміну від журналу судового засідання, містить не лише назви певних дій (пояснень, показань тощо), а й докладний опис їхнього змісту.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Стаття 46. Зміст протоколу:

 1. § 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
 2. Стаття 3. Визначення понять
 3. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 4. Стаття 175. Мирова угода сторін
 5. § 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт
 6. ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 79/267/ЕЕС від 5 березня 1979 року щодо узгодження законів, незаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя*
 7. § 3. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 02.04.2012№ 512/5
 9. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 10. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 11. Українська держава, що відродилася на своїй стародавній території року 1648 під проводом гетьмана Богдана Хмельницьког
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. Глава 3 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 14. 2.2. Об’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинюваних медичними працівниками
 15. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 16. 2.2. Адміністративно-правові гаранти діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
 17. 3.1 Проблеми розмежування функціональних та адміністративних повноважень Генерального прокурора України
 18. Принципи адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів
 19. Міжнародно-правове регулювання стандартів спрощення й гармонізації митних процедур на універсальному рівні
 20. Оптимізація земельно-правових відносини у містобудуванні як основа розвитку капітального будівництва
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -