<<
>>

Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду

1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI) Предмет регулювання та цілі статті 1. Стаття визначає право на оскарження судових рішень як одне з основних положень адміністративного процесу, а також встановлює, хто має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, у якому порядку та в яких випадках воно здійснюється. 2. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень є принципом адміністративного судочинства, що спрямований на забезпечення правосудності (законності та обґрунтованості) судових рішень. Правова основа статті 3. Відповідно до частини третьої статті 129 Конституції України забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, належить до основних засад судочинства. Незважаючи на те, що у коментованій статті та інших статтях КАСУ, які стосуються оскарження судових рішень, обрана інша конструкція (замість встановлення винятків з права на апеляційне та касаційне оскарження визначаються судові рішення, які можуть бути оскаржені), цілі цієї засади за такої конструкції досягаються повною мірою. 4. Зміст коментованої статті узгоджується з вимогами статті 12 Закону України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року. Зміст права на оскарження судових рішень 5. Надання заінтересованим особам права на оскарження є однією з гарантій ухвалення правосудного судового рішення у справі. В Україні відповідно до Конституції запроваджене апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. Правильність вирішення справи забезпечується системою судових інстанцій.
За перегляд судових рішень в адміністративних справах у разі їх оскарження відповідають суди апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції, а також Верховний Суд України при здійсненні провадження за винятковими обставинами. 6. Апеляційне оскарження - подання скарги до суду апеляційної інстанції на судове рішення суду першої інстанції з мотивів неправильного встановлення обставин у справі (питання факту) або неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права (питання права). Отже, апеляційне оскарження може стосуватися як питань факту, так і питань права. До суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені будь-які рішення суду першої інстанції (тобто судові рішення, якими справа вирішується за суттю заявлених вимог). Окремо від рішення суду в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали у випадках, визначених КАСУ. 7. Касаційне оскарження - подання скарги до суду касаційної інстанції на судові рішення суду апеляційної інстанції, а при потребі - і суду першої інстанції з мотивів неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права (питання права). Таким чином, касаційне оскарження, на відміну від апеляційного, може стосуватися лише питань права. 8. За своїм змістом касаційним оскарженням є також подання скарги до Верховного Суду України за винятковими обставинами, однак таке касаційне оскарження обмежене двома винятковими, найбільш принциповими для національної судової системи, підставами і здійснюється після "звичайного" касаційного провадження. Суб'єкти права на оскарження судових рішень 9. Право на оскарження судових рішень мають особи, які беруть участь у справі, оскільки саме їхніх прав, свобод, інтересів чи обов'язків стосується судове рішення. 10. Можливі випадки, коли суд внаслідок судової помилки або відсутності у нього відповідних відомостей ухвалив судове рішення, яким прямо зачіпаються права, свободи, інтереси чи обов'язки осіб, які не брали участі у справі. Прав та обов'язків осіб, які не беруть участі у справі, можуть, зокрема, стосуватися деякі види ухвал, - наприклад, про забезпечення позову (стаття 117 КАСУ), про заміну сторони виконавчого провадження (стаття 264 КАСУ) тощо. Оскільки адміністративні справи мають публічно-правовий характер, суд може прийняти постанову, якою також зачіпаються інтереси осіб, що не беруть участь у справі, однак є учасниками відповідних публічно-правових відносин. Випадки та порядок оскарження судових рішень 11. Судові рішення, які може бути оскаржено, і порядок їх оскарження визначаються главами 1 - 3 розділу IV КАСУ, а також деякими іншими положеннями КАСУ (зокрема, частина шоста статті 171, стаття 177 КАСУ). Більш детально про оскарження судових рішень див. у коментарях до розділу IV КАСУ. Рекомендована література Шишкін В., Куйбіда Р. Оскарження та перегляд судових рішень в Україні. - К.: Факт, 2003. - С. 6 - 32.
<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду:

 1. § 1. Створення системи адміністративних судів в Україні
 2. § 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
 3. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
 4. Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу
 5. Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду
 6. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 7. Стаття 89. Сплата і повернення судового збору
 8. Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову
 9. Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання
 10. Стаття 185. Право на апеляційне оскарження
 11. Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду
 12. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 13. Стаття 292. Право апеляційного оскарження
 14. § 1. Адміністративні суди та їх система
 15. § 4. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Судові рішення
 16. Оскарження потерпілим рішень, якими закінчується провадження у справі
 17. Форма, зміст і вимоги до рішення адміністративного суду
 18. 2.2 Судові рішення на стадіях апеляційного і касаційного провадження.
 19. Підстави та порядок перегляду адміністративних судових рішень за винятковими і нововиявленими обставинами
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -