<<
>>

Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками

1. Не можуть бути представниками в суді особи, які беруть участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок.

2. Судді, прокурори, слідчі не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює обмеження щодо участі особи у справі в процесуальній ролі представника з метою забезпечення інтересів осіб, які беруть участь у справі, і запобігання впливові на суд та виникненню колізії інтересів.

Коло осіб, які не можуть бути представниками

2. Відповідно до частини першої коментованої статті не можуть бути представниками у справі особи, які діють чи діяли у цьому процесі як:

1) секретар судового засідання (стаття 63);

2) перекладач (стаття 68);

3) експерт (стаття 66);

4) спеціаліст (стаття 67);

5) свідок (стаття 65 КАСУ).

Якби таких осіб допускали як представників, то виникали б виправдані сумніви в об'єктивності, незаінтересованості та безсторонності у їхній діяльності як секретаря судового засідання, перекладача, експерта, спеціаліста, свідка. Однак наявність цього положення не є перешкодою для допиту представника як свідка, якщо йому особисто відомі обставини у справі (частина перша статті 76 КАСУ), оскільки у цьому випадку його процесуальний статус не змінюється.

У справах, де секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок не виконували цих функцій, вони можуть брати участь як представники.

3. Частина друга коментованої статті встановлює обмеження щодо участі у справі у ролі представника для суддів, прокурорів та слідчих, виходячи з того, щоб вони своїм статусом не впливали на суд. Так, не можуть бути представниками у справі:

1) судді, а саме - професійні судді (посадові особи судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції).

Виходячи з цілей статті можна зробити висновок, що термін "суддя" тут не включає народних засідателів, присяжних, третейських суддів;

2) слідчі органів внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції, прокуратури (старші слідчі в особливо важливих справах, слідчі в особливо важливих справах, старші слідчі, слідчі);

3) прокурори (з урахуванням цілей коментованої статті та роз'яснення поняття "прокурор", яке дано у статті 56 Закону України "Про прокуратуру", під прокурорами тут належить розуміти Генерального прокурора України та його заступників, підпорядкованих прокурорів та їх заступників, старших помічників і помічників прокурора, начальників управлінь і відділів прокуратури, їх заступників, старших прокурорів і прокурорів управлінь і відділів прокуратури).

4. Суддя, прокурор чи слідчий може діяти як представник лише тоді, коли він представляє відповідний орган, що є стороною або третьою особою в справі, чи є законним представником особи, яка бере участь у справі.

Обмеження щодо участі у справі представника

5. Обмеження щодо участі особи у справі в процесуальній ролі представника встановлене для адвокатів: відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про адвокатуру" адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у цій справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками:

 1. 1. Загальне поняття державного органу
 2. Стаття 56. Представники
 3. Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками
 4. Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників
 5. Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції
 6. Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 7. Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції
 8. Стаття 38. Участь у справі представника
 9. Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
 10. Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 11. Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
 12. Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
 13. § з. Процесуальне становище та повноваження представника в суді
 14. Хто може бути представником фізичної особи у цивільному процесі? Чи можуть бути представником фізичної особи емансиповані особи?
 15. Німецьке цивільне укладення
 16. § 3. Державне право
 17. 2.2. Об’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинюваних медичними працівниками
 18. Публічні та диспозитивні засади набуття особою статусу потерпілого
 19. 1.3. Процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 20. 2.1. Порядок подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення та відкриття провадження у справі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -