<<
>>

Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи

1. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

2. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює можливість проведення ще однієї експертизи в адміністративному процесі у зв'язку з неповнотою, неясністю, необґрунтованістю, сумнівністю або суперечністю висновку попередньої експертизи з метою усунення цих недоліків.

Додаткова експертиза

2. Якщо висновок експерта буде визнано судом неповним або неясним, суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається, як правило, тому ж самому експерту (комісії експертів), а якщо це неможливо - то іншому експерту (комісії експертів).

Неповнота висновку може полягати у тому, що у висновку надано відповіді не на всі поставлені питання, або якщо необхідно одержати відповіді на додаткові питання, які не були задані. Неповнота висновку може бути обумовлена, зокрема, неуважністю експерта, недостатньою його компетентністю для відповіді на всі питання, або й некоректністю (незрозумілістю) самих питань.

Неясність висновку може проявлятися у надто узагальнених відповідях на питання, які містять недостатньо інформації про обставини (це може бути обумовлено і формулюванням питань), незрозумілістю відповідей на питання, оскільки для їх розуміння та оцінки необхідні спеціальні знання.

3. Додаткову експертизу доцільно призначати лише в тому разі, якщо неповноту чи неясність висновку експерт не зможе усунути своїм роз'ясненням, наданим у судовому засіданні (стаття 148 КАСУ), тобто додаткова експертиза потрібна у випадках, коли необхідно провести додаткові дослідження.

Проведення додаткової експертизи можна доручати як тому експерту (експертам), що проводив основну (первинну) експертизу, що більш доцільно, так і іншому експерту (експертам). Додаткову експертизу не слід доручати тому ж експерту, який визнав свою некомпетентність щодо відповідей на певні питання.

Повторна експертиза

4. Якщо є підстави припускати, що висновок експерта необґрунтований, або якщо він суперечить іншим матеріалам справи чи викликає сумніви в його правильності (наприклад, у разі розбіжності висновків експертів), суд може призначити повторну експертизу з тих самих питань.

5. З метою забезпечення об'єктивності нового дослідження проведення повторної експертизи обов'язково доручається іншому експертові чи експертам.

6. Висновок повторної експертизи не замінює висновку попередньої експертизи, а повинен досліджуватися і оцінюватися разом із ним, крім випадків, коли суд визнає висновок попередньої експертизи недопустимим (наприклад, у разі якщо експерт зобов'язаний був заявити собі самовідвід, але не зробив цього).

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи:

 1. Стаття 3. Визначення понять
 2. Стаття 81. Призначення судової експертизи
 3. Стаття 82. Висновок експерта
 4. Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи
 5. Стаття 115. Судове доручення
 6. Стаття 148. Дослідження висновку експерта
 7. Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
 8. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 9. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
 10. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
 11. Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
 12. § 5 . Висновок експерта
 13. § 2. Зміст і порядок проведення попереднього судового засідання
 14. § 2. Процесуальний порядок судового розгляду
 15. Які особливості призначення експертизи в новому ЦПК?
 16. Зміст провадження у справі до судового розгляду
 17. 31. Експертиза в цивільному процесі України.
 18. ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин
 19. Види слідчого експерименту
 20. 3.1. Здійснення потерпілим процесуальних прав на досудових та судових стадіях провадження справи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -