<<
>>

Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі

1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише, якщо:

1) заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'язку з відмовою позивача від адміністративного позову або примиренням сторін;

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

4) виключено.

2. Про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі суддя постановляє ухвалу.

3. Копія ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі невідкладно надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами.

4. Ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву.

5. Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з таким самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

6. У разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд такої справи.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із

законами України від 21.08.2009 р. N 1616-VI,

від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

(положення пункту 4 частини першої статті 109 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 19.10.2009 р.

N 26-рп/2009)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює вичерпний перелік підстав для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі.

2. Особа, що подає позовну заяву, повинна враховувати положення цієї статті, щоб суд не відмовив у відкритті провадження у справі за її позовною заявою. Водночас суд не повинен тлумачити положення статті у такий спосіб, щоб створювати штучні перешкоди для доступу до правосуддя в адміністративній справі.

Підстави відмови у відкритті провадження в адміністративній справі

3. Частина перша статті передбачає, що суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише у трьох випадках:

1) якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства (на практиці це найпоширеніша підстава для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі. Застосовуючи її, адміністративний суд фактично вказує, що він не компетентний вирішувати вимоги заяви, оскільки відповідно до статті 19 Конституції України він зобов'язаний діяти в межах повноважень, встановлених законом. Зазвичай заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, якщо спірні правовідносини не є публічно-правовими, або у спорі відсутній суб'єкт владних повноважень, або взагалі відсутній спір, тобто справа за заявою не належить до компетенції адміністративних судів, визначеної статтею 17 з урахуванням пункту 1 статті 3, статей 4 і 21 КАСУ. Якщо в порядку адміністративного судочинства не належить розглядати лише частину вимог позовної заяви, то суддя адміністративного суду (однією або двома ухвалами) відкриває провадження у справі у підсудній йому частині, а щодо решти вимог - відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі за такими вимогами130);

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'язку з відмовою позивача від адміністративного позову або примиренням сторін (ця підстава означає, що справу уже вирішено судом, і вдруге заявляти тотожний адміністративний позов не можна. Однак виявити вирішену судом тотожну справу можливо за умови повноцінного функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень" - судді нескладно буде перевірити наявність відповідного судового рішення у справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав);

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва (відсутність однієї зі сторін у спорі і неможливість її заміни виключають провадження у справі.

Однак встановити судді цей факт на етапі відкриття провадження у справі практично неможливо. Цю підставу не може бути застосовано у разі смерті посадової чи службової особи - суб'єкта владних повноважень або ліквідації органу - суб'єкта владних повноважень зі статусом юридичної особи, оскільки у цих випадках зазвичай будуть правонаступники).

Перелік цих підстав є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. На це зайвий раз вказує слово "лише" у частині першій коментованої статті.

Ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі

4. За наявності хоча б однієї із зазначених підстав суддя постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі. Суддя повинен зробити це у строк, встановлений для прийняття рішення щодо відкриття провадження у справі, тобто не пізніше наступного (робочого) дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду (частина третя статті 107 КАСУ).

Ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі викладається окремим документом (пункт 3 частини четвертої статті 160 КАСУ) і складається з урахуванням загальних вимог до ухвали суду, встановлених статтею 165 КАСУ, з посиланням на конкретну підставу для її постановлення.

5. Копія ухвали судді про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі невідкладно надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї документами та іншими матеріалами.

6. Як і ухвали про залишення позовної заяви без руху та повернення позовної заяви, ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву, за правилами розділу IV "Перегляд судових рішень" КАСУ, оскільки вона створює перешкоди для судового провадження у справі.

Ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, постановлена суддею Вищого адміністративного суду України (у випадках, коли Вищий адміністративний суд діє як суд першої інстанції), є остаточною й оскарженню не підлягає.

Наслідки відмови у відкритті провадження в адміністративній справі

7. На відміну від ухвал про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви, постановлення судом ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі тягне за собою заборону повторного звернення тієї ж особи до адміністративного суду з таким самим адміністративним позовом (у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав), щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження.

Глава 2

ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі:

 1. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 2. Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви
 3. Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі
 4. Стаття 157. Закриття провадження у справі
 5. Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції
 6. Право на позов, право на пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації
 7. ЗМІСТ
 8. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 9. Конституція України (28 червня 1996 р.)
 10. «ДРУГА» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Директорії)
 11. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 12. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -