<<
>>

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ процесуальних строків, закріплених у ЦПК України

Процесуальна дія Процесуальний строк Стаття ЦПК
1. Пред'явлення позову.
Відкриття провадження у справі
Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня

надходження заяви до суду або закінчення строку,встановленого для усунення недоліків

ч. 3 ст. 122 ЦПК
Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна бути надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами невідкладно ч. 5 ст. 122 ЦПК
Відповідач має право пред'явити зустрічний позов до або під час попереднього судового засідання ч. 1ст. 123 ЦПК
2. Провадження у справі до судового розгляду
Після відкриття провадження у справі суд надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі невідкладно ч. 1ст. 127 ЦПК
Попереднє судове засідання повинно бути призначене і проведено протягом одного місяця з

дня відкриття провадження у справі

ч. 1ст.129 ЦПК

Заява про забезпечення доказів розглядається з повідомленням сторін та інпіих осіб, які беруть участь у справі протягом п'яти днів з дня її надходження ч.2 ст.135 ЦПК
Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали ч.
4 ст. 137 ЦПК
Продукти та інші речові докази, що швидко псуються, оглядаються судом з повідомленням про призначений огляд осіб, які беруть участь у справі негайно ч. 1 ст. 141 ЦПК
Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі в день її надходження ч. 1 ст. 153 ЦПК
Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання ч. 2 ст. 153 ЦПК
Копія ухвали про вжиття заходів забезпечення позову надсилається заявнику та заінтересованим особам негайно після її поста- новлення ч. 5 ст. 153 ЦПК
Ухвала про забезпечення позову виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень негайно ч. 9 ст. 153 ЦПК
У разі забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення позову звертається до виконання після внесення предмета застави в повному розмірі негайно ч. 9 ст. 153 ЦПК
Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, може подати до суду заяву про їх скасування протягом десяти днів з

дня отримання копії ухвали.

Заява розглядається судом протягом двох днів

ч.4 ст.154 ЦПК
Справа має бути призначена до розгляду не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду ч. 2 ст. 156

ЦПК

3.
Судовий розгляд
Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів — одного місяця ч.І ст. 157 ЦПК
У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може подовжити розгляд справи але не більш як на один місяць ч. 2 ст. 157 ЦПК
Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі ч.І ст.199 ЦПК

Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання ч. 4 ст. 199 ЩІК
Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням повинен бути оформлений протокол не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної Дії ч. 3 ст. 200 ЦПК
4. Судові рішення
Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду ч. 1 ст. 209 ЦПК
У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи ч.
3 ст. 209 ЦПК
Суд, який постановив окрему ухвалу, необхідно повідомити про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали ч.1ст.211

ЦПК

Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення ч. 2 ст. 220 ЦПК
Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів ч.Зст.221

ЦПК

Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення ч. 2 ст. 222 ЦПК
Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти днів з дня проголошення рішення ч.Зст. 222 ЦПК
5.Заочний розгляд справи
Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення не пізніше п'яти днів з дня його проголошення ч. 1ст. 227 ЦПК
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом

десяти днів з

дня отримання його копії

ч.2 ст.228 ЦПК
Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження ч.2ст.230

ЦПК

6.
Окреме провадження
Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого * цінного папера на пред'явника або векселя не може бути більшим двох місяців ч. 2 ст. 265 ЦПК
У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря- психіа-тра і визнана доцільною комісією лікарів-психіа-трів, психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку протягом 24 годин ч. 4 ст. 280 ЦПК
Заява фізичної особи або її законного представника про припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку може бути подана через три місяці з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження,
госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження ч. 5 ст. 280 ЦПК
Заява про надання психіа­тричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду:

— про госпіталізацію особи до психіатричного закладу —

— про психіатричний огляд —

— про надання амбулатор ної психіатричної допомо ги, її продовження та продовження госпіталіза ції—

— протягом 24 годин

— протягом трьох днів

— протягом десяти днів

ч. 1 ст. 281 ЦПК
Заява про обов'язкову госпіталізацію до проти­туберкульозного закладу подається протягом 24 годин з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу ч.2 ст.284 ЦПК
Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю розглядається у п'яти­денний строк з дня

надходження заяви

ч.
1 ст. 289 ЦПК
7. Наказове провадження
У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог у триденний строк ч. 1ст. 102 ЦПК
Після видачі судового наказу суд надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням невідкладно ч. 1 ст. 104 ЦПК
Одночасно з копією судового наказу боржникові направляється копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів
та роз'яснюється його право в разі заперечення проти вимог стягувача подати заяву про його скасування протягом десяти днів з дня отримання судового наказу ч.2 ст.104 ЦПК
У разі ненадходження заяви від боржника судовий наказ набирає законної сили, і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання протягом трьох днів після закінчення строку на її подання ч.І ст.105 ЦПК
Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом без судового розгляду і . виклику сторін протягом п'яти, днів з дня її надходження ч.І ст.106 ЦПК
Копії ухвали про скасування судового наказу надсилаються стягувачеві та боржникові не пізніше трьох днів після її постановлення ч. 4 ст. 106 ЦПК
8. Апеляційне прова­дження
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з

дня проголошення рішення

ч.І ст.294 ЦПК
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження ч.1 ст.294 ЦПК
Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали ч.2 ст.294 ЦПК
Апеляційна скарга на ухвали суду подається протягом десяти днів після подачі заяви про апеляційне оскарження ч.2 ст.294 ЦПК
Суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом протягом трьох днів

після надходження справи

ч.1ст.297

ЦПК

Суддя-доповідач вчиняє підготовчі дії протягом десяти днів з

дня отримання справи

ч.1ст.301

ЦПК

Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше п’ятнадцяти днів

після закінчення дій підготовки справи до розгляду

ч. 2 ст. 302 ЦПК
Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголо­шення ч. 1ст. 319 ЦПК
Після закінчення апеля­ційного провадження справа направляється до суду першої інстанції, який ЇЇ розглянув у семиденний строк ч. 1 ст. 322 ЦПК
9. Касаційне провадження
Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців

з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду

ч. 1 ст.325 ЦПК
Одержавши касаційну скаргу, суддя-доповідач вирішує питання про відкриття касаційного провадження протягом десятиденного

строку

ч. 1 ст. 328 ЦПК
Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом десяти днів з дня одержання копії касаційної скарги ч.2ст. 329 ЦПК
Після отримання справи суддя-доповідач готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції,
з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі протягом десяти днів Ч. 1 ст.331 ЦПК
Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею- доповідачем ч.1ст.332

ЦПК

Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголо­шення ч. 1 ст. 349 ЦПК
Після закінчення касаційного провадження справа повертається до суду, який її розглядав протягом десяти днів ст.352ЦПК
10. Провадження у зв'язку з винятковими, обставинами
Скарга у зв'язку з винят­ковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин ч.І ст.355 ЦПК
Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги ч.І ст.356 ЦПК
Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення ч. 1 ст. 360 ЦПК
11. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та
іншими особами, які беруть участь у справі протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду ч.1 ст.362 ЦПК
12. Судовий контроль за виконанням судових рішень
Скаргу може бути подано до суду: — у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна бути дізнатися про порушення її прав чи свобод;

— у триденний строк з дня,коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскаржен ня постанови про відкладення прова дження виконавчих дій

ч. 1 ст. 385 ЦПК
Скарга розглядається у судовому засіданні у десятиденний строк ч. 1 ст. 386 ЦПК
Про виконання ухвали відповідний орган державної виконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання ухвали суду ч. 1 ст. 389 ЦПК
13. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
Рішення іноземного суду може бути пред'явлене до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили,за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред'явлене до примусового виконання протягом усього строку
проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки ч. 1ст.391 ЩІК
Про надходження клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду суд письмово повідомляє боржника у п'ятиденний строк і пропонує йому у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання ч. 1 ст. 395 ЦПК
Копія ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання надсилається судом стягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановлення ухвали ч. 6 ст. 395 ЦПК
14. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підгягає примусовому виконанню, суд письмово повідомляє заінтересовану особу у п'ятиденний строк і пропонує їй в місячний строк надати можливі заперечення проти цього клопотання ч. 1 ст. 401 ЦПК
Суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що заінтересовані особи повідомляються письмово не пізніше, ніж за десять днів до його розгляду ч. 2 ст. 401 ЦПК

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Апеляційне прова­ Касаційне провадження Провадження у зв'язку з Провадження у
дження винятковими обставинами зв'язку з нововиявле­ними обставинами

1. Особи, які мають право порушувати дане провадження

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному поряд­ку рішення суду першої інстанції повністю або частково (ч.1ст.292ЦПК)

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити у касаційному порядку: 1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду; 2) ухвали суду першої інстанції, вказані у ЦПК, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі (ч.1ст.324ЦПК)

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права і обов'язки (ст.353 ЦПК)

Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявле­ними обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі (ч. 1 ст. 362 ЦПК)

Оі 2. Строк подачі заяви або скарги 00

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після подачі заяви про апеляційне оскарження (ч.І СТ.294ЦПК)

Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвали суду подається протягом десяти днів після подачі заяви про апеляційне оскарження (ч.2ст.294ЦПК)

Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою)

апеляційного суду

(ч.1ст.325ЦПК)

Скарга може бути подана

протягом одного місяця з

дня відкриття виняткових

обставин

(ч. 1 ст. 355 ЩІК)

Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявле- ними обставинами, мо­жуть бути подані сторо­нами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом трьох місяців з дня встанов­лення обставини, що є підставою для перегляду (ч.Дст. 362ЦПК)

3. Інстанція, що розглядає справи в порядку перегляду

Апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати у цивільних справах апеляційних загальних су дів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходить ся місцевий суд, який ухва лив судове рішення, що оскаржується

(ст. 291 ЦПК)___

Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд, визначений Законом України «Про судоустрій України» як суд касаційної інстанції у цих справах (ст.323 ЦПК)

Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України (ч.Зст.357ЦПК)

Рішення, ухвала суду чи судовий наказ пере­глядаються у зв'язку з нововиявленими обста­винами судом, який ухвалив рішення, по­становив ухвалу або видав судовий наказ (ч.Іст.ЗбЗЦПК)

4. Склад суду

Цивільні справи у судах апе­ляційної інстанції розгляда­ються колегією у складі трьох уддів, головуючий з числа яких визначається в установленому законом по­рядку (ч.Зст.18цПК)

Цивільні справи у суді ка­саційної інстанції розгля­даються колегією у складі не менше трьох суддів (ч.4ст.18ЦПК) У касаційному порядку справа розглядається колегією у складі п'яти суддів (ч.Іст.ЗЗЗЦПК)

Справа у зв'язку з винятковими обставинами переглядається колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її чисельності, а у випадках, встановлених ЦПК, колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України при їх рівному представництві за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати (ч.5 ст.18 ЦПК, ч.2 і ч.Зст.357ЦПК)

Під час перегляду рі­шення, ухвали суду чи судового наказу у зв'яз-ку з нововиявленими

обставинами суд діє в тому самому складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або

колегіально) (ч.6 ст.18 ЦПК)

Рішення суду першої інстанції повністю або частково (Ч.ІСТ.292ЦПК) Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені ухвали суду першої інстанції (ч.1ст.293цПк)

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апе­ляційного суду, ухвалені за ре­зультатами апеляційного розгляду; 2) ухвали суду першої інстанції, вказані у ЦПК, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому

провадженню у справі (ч. 1 ст. 324 ЦПК)

Судові рішення у ци­вільних справах після їх перегляду у каса­ційному порядку (ст. 353 ЦПК)

Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ (ч. 1ст. 361 ЦПК)

6. Підстави для перегляду

Незаконність і (або) необ­ґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встанов­лення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необгрунтованої відмови у прийнятті доказів, непра­вильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) не-

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права (ч.2ст.324ЦПК)

1) неоднакове засто­сування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону;

2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'я-

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідо-мо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідо-

правильне визначення відпо­відно до встановлених судом обставин правовідносин) (п.5ч.Зст.295ЦПК)

зання України (ст. 354 ЦПК).

мо неправильний пе­реклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення

незаконного або необ­грунтованого рішення;

3) скасування судово го рішення, яке стало підставою для ухва лення рішення чи по становлений ухвали, що підлягають пере гляду;

4) встановлена Кон ституційним Судом України неконститу ційність закону, іі н шого правового акта, чи їх окремого поло ження, застосованого судом при вирішенн справи, якщо рішен ня суду ще не вик она. не (ч.2ст.361 ЦПК)

1. Під час розгляду справи в апеляційному порядку апе­ляційний суд перевіряє за­конність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

2. Апеляційний суд дослід жує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно від мовлено, а також нові докази, неподання яких до суду пер шої інстанції було зумовлено поважними причинами.

3. Апеляційний суд не обме жений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгля ду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуаль ного права, які є обов'язко вою підставою для скасуван ня рішення.

1. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм ма теріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати дове деними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність або недостовір- ність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

2. Касаційний суд перевіряє законність су­дових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.

3. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення (ст.335 ЦПК)

Розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами є

різновидом каса­ційного провадження (ч.1ст.357ЦПК)

4. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залиши лася очевидна незаконність або необґрунтованість рішен ня суду першої інстанції у справі окремого проваджен ня, апеляційний суд переві ряє справу в повному обсязі (ст.ЗОЗ ЦПК)

8. Повноваження інстанцій

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;

2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;

3) змінити рішення;

4) постановити ухвалу про касування рішення суду першої інстанції і закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду;

5) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду першої інстанції і направити справу

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справу на новий розгляд

(ч.І ст.ЗЗбЦПК)___________

1) постановити ух­валу про відхилення скарги і залишення рішення, ухвали без змін;

2) постановити ух­валу про повне або часткове скасування судового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у суд першої, апеляційної або касаційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасу вання судового рі шення і залишити в

Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або за­довольняє заяву і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв'язку з

нововиявлени-ми обставинами, або відмовляє у її задоволенні у разі необґрунтова­ності заяви (ч.2 ст.365ЦПК)

на новий розгляд до суду першої інстанції (ч.І ст.307 ЦПК)

силі судове рішення, що було помилково скасоване судом апеляційної або

касаційної інстанції;

4) постановити ух­валу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

5) скасувати судове рішення і ухвалити нове рішення по суті справи або змінити рішення, не пе­редаючи справу на новий розгляд (Ч.ІСТ.358ЦГЖ)

<< | >>
Источник: Васильєв С.В.. Цивільний процес: Навчальний посібник. — X.,2008. -480 с.. 2008

Еще по теме ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ процесуальних строків, закріплених у ЦПК України:

  1. ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ процесуальних строків, закріплених у ЦПК України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -