Стаття 60. Прибережні захисні смуги

1. Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

2. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як З гектари - 25 метрів;

б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;

в) для великих річок, водосховищ на них та озер -100 метрів.

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів - з урахуванням містобудівної документації.

До частини першої. Коментована норма відтворила положення ч. 1 ст. 88 ВК України.

Визначення поняття "прибережна захисна смуга" наведене у ч. 1 ст. 61 ЗКУ, ст. 1 ВК України. Останнє визначення навіть є більш повним; відповідно до нього прибережна захисна смуга - це "частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони". Щодо поняття та правового режиму водоохоронної зони, співвідношення її з прибережною захисною смугою див. ч. 2 ст. 59 ЗКУ та коментар до неї.

Щодо розмірів прибережної захисної смуги див. ч.ч. 2 та 3 коментованої статті, а щодо правового режиму - ст. ст. 61, 62 ЗКУ та коментар до них.

Існує розуміння положень ч. 1 коментованої статті про "виділення" земельних ділянок під прибережні захисні смуги як таких, що вимагають відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги (щодо процедури відведення див.

ст.ст. 118 та 123 ЗКУ). Нам видається, що для такого розуміння немає підстав. Смуги встановлюються ipso iure, тобто в силу самих положень закону, і дотримання процедури відведення не вимагають (див. ч. 2 та коментар до неї).

До частини другої. Коментована частина відтворила положення ч.ч. 2, 3 ст. 88 ВК України. Нею передбачене існування прибережних захисних смуг ipso iure, незалежно від здійснення будь-яких землевпорядних дій чи дотримання якихось формальних процедур. Розмір прибережних захисних смуг обчислюється від урізу води в меженний період (період найменшої водності) і під час паводків тощо не змінюється.

Критерії визнання річок малими, середніми та великими визначені ст. 79 ВК України.

До частини третьої. Ч. 5 ст. 88 ВК України доповнює правила коментованої норми щодо визначення прибережної захисної смуги морів, навколо морських заток та лиманів - така смуга має встановлюватися "шириною не менше двох кілометрів від урізу води".

На сьогодні у правозастосовчій практиці трапляються випадки неоднозначного тлумачення ч. З ст. 60 ЗКУ. Проблема виникла через нечіткість формулювань закону і викликає питання: чи стосується згадане у першій половині речення правило про визначення прибережних захисних смуг не "автоматично" (як передбачає ч. 2 ст. 60), а за проектами землеустрою, земель населених пунктів, згаданих у другій частині речення. На наш погляд, відповідь на це питання має бути безумовно позитивною: при "автоматичному" встановленні прибережних захисних смуг врахування містобудівної документації, яке вимагається щодо земель населених пунктів, є неможливим, тож прибережні захисні смуги у населених пун­ктах мають встановлюватися за проектами землеустрою. Такий самий підхід закріплений у ст. 88 ВК України.

Правовий режим прибережних захисних смуг встановлений ст.ст. 61, 62 ЗКУ (див. коментар), ст.ст. 89-90 ВК України.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 60. Прибережні захисні смуги:

 1. Стаття 114. Санітарно-захисні зони
 2. Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів
 3. Стаття 63. Смуги відведення
 4. Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм тана островах
 5. § 3. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів
 6. Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання
 7. Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
 8. § 3. Правове регулювання використання земель транспорту
 9. 10.3.3. Нетарифне регулювання
 10. Землі, зайняті природними рекреаційними об'єктами.
 11. 8.11. Незаконна порубка лісу
 12. Документ № 3 АРІСТОТЕЛЬ ПРО РЕФОРМИ КЛІСФЕНА (витяги)
 13. Проголошення самостійності Карпатської України (15 березня 1939 р.)
 14. 8.2. Виникнення держави франків і основні періоди її розвитку
 15. §2 Міжнародно-правове регулювання загальних питань конфлікту юрисдикцій у різних територіальних просторах
 16. Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства
 17. 11.7. Визначення країни походження товарів
 18. Стаття 77. Землі оборони
 19. § 1. Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму земель водного фонду
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -