Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин

До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних відносин належить:

а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;

б) визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель;

в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель;

г) встановлення і зміна меж районів і міст;

ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;

д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України.

Загальна характеристика. Ст. 6 ЗКУ, на наш погляд, має виключно декларативний характер, оскільки фактично не встановлює положень, що не були б передбачені чинним законодавством (див. нижче). Як видається, практика вміщення у практично всіх нормативно-правових актах загальних статей, що у стилі підручника описують становище різних органів у врегульованій сфері, є невиправданим і нічого, крім дублювання та можливих колізій, із собою не несе.

До пункту "а". Положення п. "а" фактично відтворюють по відношенню до окремого випадку (регулювання земельних відносин) загальні положення п. З ч. 1 ст. 85 Конституції України, за якими до повноважень Верховної Ради України належить "видання законів". Як вже зазначалося, Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом. Порядок здійснення цього повноваження визначається Конституцією України, а також Регламентом Верховної Ради України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 16.03.2006.

До пункту "б". Передбачене п. "б" коментованої статті повноваження щодо "визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель" відтворюють по відношенню до окремої сфери галузі використання та охорони земель") загальні положення п. 5 ч. 1 ст. 85 Конституції України, за якими до повноважень Верховної Ради України належить "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики". Дане повноваження здійснюється в порядку законодавчої процедури, яка регламентується Конституцією України, а також Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Верховною Радою України 19.09.2008.

До пункту "в". Передбачене п. "в" коментованої статті повноваження із "затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель" відтворюють по відношенню до окремої сфери („галузі використання та охорони земель") загальні положення п. 6 ч. 1 ст. 85 Конституції України, за якими до повноважень Верховної Ради України належить "затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля". Дане повноваження здійснюється в порядку законодавчої процедури, яка регламентується Конституцією України, а також Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Верховною Радою України від 19.09.2008.

П. "в" ст. 7 ЗКУ передбачено погодження Верховною Радою Автономної Республіки Крим "загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим". Аналогічно, п. "г" ст. 8 ЗКУ передбачене також погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель обласними радами. Видається, що вимога такого погодження обмежує конституційні повноваження Верховної Ради України і тому є неконституційною.

Щодо затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель, див. також ст. 177 ЗКУ та коментар до неї.

До пункту "г". Даний пункт дублює положення п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції України, яка відносить до повноважень Верховної Ради України "встановлення і змін [у] меж: районів і міст". Детальніше щодо порядку здійснення даного повноваження див. ст.ст. 173-176 ЗКУ та коментар до них.

До пункту "г". У коментованому пункті продубльовані повноваження, передбачені ч.ч. 2 та 3 ст. 150 ЗКУ, щодо погодження Верховною Радою питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель. Щодо поняття особливо цінних земель див. ч. 1 ст. 150 ЗКУ та коментар до неї. Щодо порядку вилучення (викупу) земельних ділянок див. ст. 151 ЗКУ та коментар до неї.

До пункту "д". Чинне законодавство надає Верховній Раді України значний обсяг і інших повноважень у галузі земельних відносин, що не згадані у ст. 6 ЗКУ. Зокрема, ч. 1 ст. 129 ЗКУ передбачено право Верховної Ради України погоджувати продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, іноземним державам та іноземним юридичним особам; ч.ч. 3 та 8 ст. 151 ЗКУ закріплює повноваження Верховної Ради України щодо погодження матеріалів вибору місця розташування земельних ділянок; ч. 2 ст. 176 ЗКУ передбачає повноваження Верховної Ради України щодо затвердження форми та порядку видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення тощо.

Багато повноважень Верховної Ради України загального характеру можуть реалізуватися у сфері земельних правовідносин. Це зокрема, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання (п. 4 ч. 1 ст. 85 Конституції України), розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України (п. 11 ч. 1 ст. 85 Конституції України), здійснення контролю за діяльністю KM України (п. 13 ч. 1 ст. 85 Конституції України), затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації (п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України) тощо.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин:

 1. Глава 2 Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
 2. Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин
 3. Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин
 4. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
 5. Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин
 6. Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин
 7. Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин
 8. Розділ 4 Повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин
 9. Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин
 10. 5. Повноваження Верховної Ради України
 11. Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -