<<
>>

Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Кожен платник податків самостійно повинен обчислювати та сплачувати патежиі податки та звітувати податковій адміністрації в установленому законом порядку. Особи, винні в несплаті податків, можуть бути притягнуті до адміністративної, кримінальної та фінансової відповідальності за податкові правопорушення.

Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення передбачена у вигляді штрафу, застосовується податковими органами й накладається як на фізичних осіб (громадян) — окремих платників податків, так і на керівників і бухгалтерів платників податків — юридичних осіб.

Справи про порушення податкового законодавства, які є адміністративними правопорушеннями, розглядаються начальником державної податкової інспекції чи його заступником за місцем вчинення правопорушення.

У разі скоєння більш тяжких правопорушень, які Кримінальним кодексом України визначено як злочини, особа підлягає кримінальній відповідальності.

Ознайомтеся з витягами з Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України. Визначте податкові правопорушення за цими нормативними актами та порівняйте їх.

З Кодексу про адміністративні правопорушення

Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування манежних до сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, уключаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів Державної податкової служби, перелічених у пунктах 5-8 частини першої статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», — тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж

порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

Неутримання або ненерерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок кошт ів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності — у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З Кримінального кодексу України

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, — карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, — караються штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

'3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою, за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненад- ходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Значний розмір коштів — це суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, великий розмір коштів — це суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великий розмір коштів — це суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Важливо зазначити, що податкові порушення, зокрема неповна сплата податків, зборів, інших обов’язкових платежів, тягнуть за собою відповідальність навіть тоді, якщо порушення сталося через помилкове застосування законодавства, недбалість, недосвідченість чи розрахункову помилку.

У цьому випадку особу може бути притягнуто до фінансової відповідальності. При цьому суб’єктом фінансової відповідальності є не лише фізичні, а й юридичні особи. Порядок накладання фінансових санкцій регулюється законами України а також Інструкцією про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби. Міри фінансової відповідальності мають на меті не лише покарання правопорушників, а й компенсацію майнових утрат бюджетів і державних цільових ((юндів унаслідок ненадходження або несвоєчасного надходження податків і зборів.

Така відповідальність передбачена, зокрема, за несвоєчасну реєстрацію особи, яка зобов’язана зареєструватися як платник податків, за порушення платником податків правил оподаткування тощо.

Як міру фінансової відповідальності законодавство передбачає плату у фіксованій сумі як відсотки від суми податкового зобов'язання або пеню, шо сплачується в разі несвоєчасної сплати податків.

Ці санкції накладаються контролюючими органами, а в окремих випадках самостійно нараховуються й сплачуються платником податків. Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу Державної податкової служби або його заступник.

Бюджетна система, бюджет, податок.

1. Поясніть поняття: бюджетна система, бюджет, податок.

2. Наведіть приклади податків, які належать до різних їх видів.

3. Які права та обов’язки мають платники податків?

4! Висловіть свою думку щодо позитивних і негативних наслідків зменшення або, навпаки, збільшення податків.

5. Дізнайтеся, які податки сплачують ваші батьки.

6. Які місцеві податки встановлено у вашому населеному пункті?

7* Обґрунтуйте важливість існування податків для існування держави Висловіть свою думку щодо можливих наслідків зникнення податків. 8. Які види відповідальності передбачено для порушників податкового законодавства?

12 лютого 1918 р. у вагоні, який стояв на рейках біля залізничного вокзалу м. Коростеня (Житомирська обл.) Центральна рада затвердила тризуб як герб Української Народної Республіки (УНР). Цей знак узятий за основу сучасного Малого герба України, а на пероні станції встановлено пам'ятний знак на честь цієї події.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Відповідальність за порушення податкового законодавства.:

 1. 7.4. Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю
 2. Відповідальність за порушення податкового законодавства
 3. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
 4. 3. Державна податкова служба в Україні
 5. Глава 38 Адміністративна відповідальність юридичних осіб у різних сферах їх функціонування
 6. § 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання
 7. § 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом
 8. § 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
 9. 2. Щодо «управлінської концепції» інституту адміністративної відповідальності: постановка проблеми
 10. 2.1. Господарсько-правова відповідальність підприємств
 11. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 12. 3. Види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства
 13. 1.3. Основні обов’язки та особливості притягнення неповнолітніх до юридичної відповідальності.
 14. Глава 4 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -