Уголовное право

Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів
ВСТУП
Глава І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття кримінального права, його предмет
§ 2. Метод кримінального права
§ 3. Завдання кримінального права
§ 4. Наука кримінального права
§ 5. Методи науки кримінального права
§ 6. Зв'язок кримінального права з іншими галузями права
§ 7. Система кримінального права
§ 2. Джерела кримінального права
§ 4. Витоки та формування кримінального законодавства
§ 5. Структура кримінального закону
§ 6. Тлумачення кримінального закону
§ 7. Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі
§ 8. Чинність кримінального закону за територіальним принципом
§ 9. Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами
§ 10. Чинність кримінального закону в часі
Глава IV ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ
§ 1. Поняття та ознаки злочину
§ 2. Злочини та інші правопорушення
§ 3. Класифікація злочинів
Глава V. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ
§ 1. Поняття кримінальної відповідальності
§ 2. Форми кримінальної відповідальності
§ 3. Підстави кримінальної відповідальності
Глава VI. СКЛАД ЗЛОЧИНУ
§ 1. Проблеми визначення складу злочину в теорії кримінального права
§ 2. Загальна характеристика юридичного складу злочину
§ 3. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину
§ 4. Види юридичних складів злочинів
§ 5. Юридичний склад злочину і кваліфікація злочинів
Глава VII ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
§ 1. Поняття та значення об'єкта злочину
§ 2. Класифікація об'єктів злочинів
§ 3. Предмет злочину
Глава IX СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
§ 1. Поняття суб'єкта злочину
§ 2. Вік кримінальної відповідальності. Відповідальність неповнолітніх
§ 3. Осудність та неосудність
§ 4. Примусові заходи медичного характеру
§ 5. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння
Глава X СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
§ 1. Поняття суб'єктивної сторони складу злочину
§ 2. Поняття вини. Форми вини
§ 3. Вина у формі умислу
§ 4. Вина у формі необережності
§ 5. Подвійна форма вини
§ 6. Мотив вчинення злочину
§ 7. Мета вчинення злочину
§ 8. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність
Глава XI. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ЧИ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ
§ 1. Поняття та види обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння
§ 2. Необхідна оборона
§ 3. Затримання особи, що вчинила суспільне небезпечне посягання
§ 4. Крайня необхідність
§ 5. Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, не передбачені кримінальним законом
Глава XII. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
§ 1. Поняття та види стадій вчинення злочину
§ 2. Готування до злочину
§ 3. Замах на злочин
§ 4. Закінчений злочин
§ 5. Добровільна відмова від вчинення злочину
Глава XIII СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ
§ 1. Поняття співучасті в злочині
§ 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті
§ 3. Форми співучасті у злочині
§ 4. Види співучасників злочину
§ 5. Причетність до злочину
Глава XIV. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ
§ 1. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів
§ 2. Проблеми систематизації окремих проявів множинності злочинів
§ 3. Сукупність злочинів
§ 4. Повторність злочинів
§ 5. Рецидив злочинів
Глава XV ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ ПОКАРАННЯ
§ 1. Поняття покарання за кримінальним правом України
§ 2. Цілі покарання
Глава XVI СИСТЕМА І ВИДИ ПОКАРАНЬ
§ 1. Система покарань, її ознаки та значення
Глава XVII ЗВІЛЬНЕННЯ ВЩ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття, підстави та види звільнення від кримінальної відповідальності
§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок втрати суспільної небезпечності діянням або особою, яка його вчинила
§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням адміністративного стягнення, примусових заходів виховного характеру або громадського впливу
§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок спливу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності
§'5. Звільнення від кримінальної відповідальності за актом амністії
§ 6. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності
Глава ХУШ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
§ 1. Загальні начала призначення покарання
§ 2. Призначення покарання за сукупністю злочинів
§ 3. Призначення покарання за кількома вироками
§ 4. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
Глава XIX УМОВНЕ НЕЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ
§ 1, Загальна характеристика умовного незастосування покарання
§ 2. Умовне засудження
§ 3. Відстрочка виконання вироку та відстрочення виконання вироку військовослужбовцеві або військовозобов'язаному у воєнний час
Глава XX. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ, ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ
§ 1. Загальна характеристика звільнення від покарання
§ 2. Звільнення від покарання за давністю виконання обвинувального вироку
§ 3. Звільнення від покарання при втраті особою суспільної небезпечності
§ 4. Умовно-дострокове звільнення від покарання та заміна покарання більш м'яким
§ 5. Відстрочка відбування покарання вагітним хінкам та хінкам, що мають дітей у віці до трьох років
§ 6. Звільнення від покарання за діяння, караність якого законом усунена або пом'якшена
§ 7. Звільнення від покарання за актами амністії або помилування
§ 8. Погашення та зняття судимості
Глава XXI. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
§ 1. Загальна характеристика кримінального права іноземних держав
§ 2. Джерела кримінального права іноземних держав
§ 3. Злочин і покарання за кримінальним правом іноземних дерхав
§ 4. Основні напрямки (школи) у науці кримінального права зарубіжних країн

Релевантная научная информация:

 1. Уголовное право Учебники по праву
 2. § 1. Поняття кримінального права, його предмет - Уголовное право
 3. § 2. Метод кримінального права - Уголовное право
 4. § 3. Завдання кримінального права - Уголовное право
 5. § 4. Наука кримінального права - Уголовное право
 6. § 5. Методи науки кримінального права - Уголовное право
 7. § 6. Зв´язок кримінального права з іншими галузями права - Уголовное право
 8. § 7. Система кримінального права - Уголовное право
 9. § 2. Джерела кримінального права - Уголовное право
 10. § 4. Витоки та формування кримінального законодавства - Уголовное право
 11. § 5. Структура кримінального закону - Уголовное право
 12. § 6. Тлумачення кримінального закону - Уголовное право
 13. § 7. Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі - Уголовное право
 14. § 8. Чинність кримінального закону за територіальним принципом - Уголовное право
 15. § 9. Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами - Уголовное право
 16. § 10. Чинність кримінального закону в часі - Уголовное право
 17. § 1. Поняття та ознаки злочину - Уголовное право
 18. § 2. Злочини та інші правопорушення - Уголовное право
 19. § 3. Класифікація злочинів - Уголовное право
 20. § 1. Поняття кримінальної відповідальності - Уголовное право

Другие научные источники направления Уголовное право:

  1. М. И. Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. Борисов. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак.. 1999
  2. Лекції. Кримінальне право України.. 2000