Теория государства и права

Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с.
ВСТУП
І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ
II. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:

ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

III. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН
IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Релевантная научная информация:

 1. Теория государства и права Учебники по праву
 2. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 3. ВСТУП - Теория государства и права
 4. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 5. II. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ - Теория государства и права
 6. III. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН - Теория государства и права
 7. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 8. ВИСНОВКИ - Теория государства и права
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Теория государства и права
 10. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 11. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 12. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 13. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 14. § 1. Зміни в західноєвропейській риториці нового часу - Риторика
 15. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право
 16. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 17. Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки - Теория государства и права
 18. Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави - Теория государства и права
 19. Типологія держав. Історичні типи держав: сутність, характеристика рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної держав, держави соціальної демократії - Теория государства и права
 20. Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, його роль у розвитку людини - Теория государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  2. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  3. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  4. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  5. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  6. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001
  7. Кравчук М. В.. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. 2002