Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Законність: поняття, принципи, гаранти її забезпечення. Взаємозв'язок правопорядку і законності
Законність - це режим, такий стан суспільства, який характеризується неухильним виконанням, дотриманням всіма учасниками суспільних відносин вимог нормативно-правових актів.
Виконувати вимоги законодавства країни -обов'язок всіх, хто перебуває на її території, незалежно від

181

посад, соціального та матеріального становища тощо. Забезпечення виконання законів є також однією з важливих внутрішніх функцій держави. При встановленні режиму законності в суспільстві встановлюється правопорядок. Основними принципами законності у сучасній державі є:

•S єдність, тобто однаковість нормативно-правового регулювання на всій території країни і щодо всіх суб'єктів права;

S доцільність - відповідність законодавства цілям забезпечення прав людини і громадянина, нації і народу, прогресивного розвитку суспільства тощо;

•S реальність - гарантування законності всіма дієвими засобами.

Гарантіями законності, тобто засобами, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється і відновлюється в разі порушення законність, можна визнати:

> законодавство, яке є як основою законності, так і його гарантією, оскільки саме законодавство встановлює обов'язок всіх суб'єктів права не порушувати законність;

> діяльність правоохоронних органів, які стоять на сторожі законності, а також контроль з боку влади та управління;

> правова культура та правове виховання, тобто загальна повага до права, знання змісту його норм і вміння їх здійснювати, а також формування цих якостей шляхом правового навчання, правової пропаганди, юридичної практики, самовиховання тощо;

> юридичні гарантії законності - передбачені законодавством спеціальні засоби впровадження, охорони та відновлення законності.

Висвітлюючи питання про взаємозв'язок правопорядку і законності, необхідно вказати, що правопорядок - це загальний суспільний порядок, що врегульований нормами права.

Отже, вже із самої дефініції простежується взаємо-пов'язаність законності і правопорядку. По-іншому можна сформулювати так - правопорядок є реалізована законність.

182

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Законність: поняття, принципи, гаранти її забезпечення. Взаємозв´язок правопорядку і законності - Теория государства и права
 3. § 3. Доказування - Гражданский процесс
 4. 11.1. Поняття і система способів забезпечення законності - Административное право
 5. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 6. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 8. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 9. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 10. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 11. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 12. § 5. Інформаційна культура юриста - Правовая деонтология
 13. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 14. § 2. Методи дослідження науки цивільного права - Гражданское право
 15. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 16. § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності - Правоохранительные органы
 17. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 18. - Конституционное право
 19. Список використаної літератури - Теория государства и права
 20. Адвокатура України - Адвокатское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001